متن هدر فارسی

تعداد بازدیدکنندگان

۳۲ نفر
۸,۶۶۶,۷۷۹ نفر
۲۵۰ نفر
۳,۹۹۹ نفر
۲۰ شهریور ۱۴۰۰
۱۰,۵۱۵ نفر
تاریختعداد کاربرانتعداد صفحات مشاهده شده
۰۵/۲۶ ۲۵۰   کاربر ۳۹۵   صفحه
۰۵/۲۵ ۳,۹۹۹   کاربر ۷,۱۴۹   صفحه
۰۵/۲۴ ۴,۷۱۲   کاربر ۷,۶۶۵   صفحه
۰۵/۲۳ ۴,۰۰۷   کاربر ۷,۰۴۴   صفحه
۰۵/۲۲ ۳,۹۷۶   کاربر ۷,۳۵۶   صفحه
۰۵/۲۱ ۲,۳۳۱   کاربر ۴,۱۶۲   صفحه
۰۵/۲۰ ۳,۱۰۴   کاربر ۵,۵۵۸   صفحه
۰۵/۱۹ ۳,۶۱۰   کاربر ۶,۷۰۲   صفحه
۰۵/۱۸ ۳,۹۰۸   کاربر ۷,۱۱۰   صفحه
۰۵/۱۷ ۲,۲۶۲   کاربر ۳,۶۴۴   صفحه
۰۵/۱۶ ۱,۷۵۸   کاربر ۲,۸۳۰   صفحه
۰۵/۱۵ ۲,۸۱۶   کاربر ۴,۹۲۹   صفحه
۰۵/۱۴ ۲,۰۲۵   کاربر ۳,۵۸۴   صفحه
۰۵/۱۳ ۲,۵۷۵   کاربر ۴,۴۱۵   صفحه
۰۵/۱۲ ۳,۳۴۲   کاربر ۵,۸۱۴   صفحه
۰۵/۱۱ ۳,۶۴۹   کاربر ۶,۳۹۵   صفحه
۰۵/۱۰ ۳,۳۶۹   کاربر ۶,۱۳۷   صفحه
۰۵/۰۹ ۳,۸۴۶   کاربر ۶,۸۲۷   صفحه
۰۵/۰۸ ۳,۵۵۱   کاربر ۶,۱۶۸   صفحه
۰۵/۰۷ ۲,۲۲۱   کاربر ۳,۶۵۶   صفحه
۰۵/۰۶ ۳,۱۳۴   کاربر ۴,۷۵۲   صفحه
۰۵/۰۵ ۳,۵۶۵   کاربر ۶,۰۵۷   صفحه
۰۵/۰۴ ۳,۶۲۶   کاربر ۶,۴۳۸   صفحه
۰۵/۰۳ ۳,۷۳۲   کاربر ۶,۶۸۱   صفحه
۰۵/۰۲ ۳,۸۰۵   کاربر ۶,۵۳۶   صفحه
۰۵/۰۱ ۳,۹۵۲   کاربر ۶,۹۸۸   صفحه
۰۴/۳۱ ۲,۴۰۲   کاربر ۴,۲۰۲   صفحه
۰۴/۳۰ ۲,۷۵۱   کاربر ۴,۹۷۰   صفحه
۰۴/۲۹ ۴,۲۵۹   کاربر ۷,۱۹۴   صفحه
۰۴/۲۸ ۳,۵۸۳   کاربر ۶,۶۴۲   صفحه
ساعتتعداد بازدیددرصد بازدید

ساعت ۰ تا ۱
۶۲۸,۷۴۱ ۴ %

ساعت ۱ تا ۲
۴۸۲,۶۵۴ ۳ %

ساعت ۲ تا ۳
۳۱۹,۴۴۷ ۲ %

ساعت ۳ تا ۴
۲۲۷,۰۴۳ ۱ %

ساعت ۴ تا ۵
۱۷۷,۹۵۵ ۱ %

ساعت ۵ تا ۶
۱۷۷,۶۵۲ ۱ %

ساعت ۶ تا ۷
۲۱۴,۶۵۲ ۱ %

ساعت ۷ تا ۸
۳۳۰,۳۲۲ ۲ %

ساعت ۸ تا ۹
۵۵۱,۵۱۳ ۳ %

ساعت ۹ تا ۱۰
۷۴۸,۵۱۰ ۵ %

ساعت ۱۰ تا ۱۱
۹۳۵,۴۷۸ ۶ %

ساعت ۱۱ تا ۱۲
۱,۰۱۹,۹۹۶ ۶ %

ساعت ۱۲ تا ۱۳
۱,۰۰۲,۶۱۹ ۶ %

ساعت ۱۳ تا ۱۴
۹۶۱,۳۷۴ ۶ %

ساعت ۱۴ تا ۱۵
۹۳۳,۶۵۴ ۶ %

ساعت ۱۵ تا ۱۶
۸۹۹,۴۹۷ ۶ %

ساعت ۱۶ تا ۱۷
۸۵۱,۷۳۸ ۵ %

ساعت ۱۷ تا ۱۸
۷۹۳,۷۶۷ ۵ %

ساعت ۱۸ تا ۱۹
۷۷۲,۶۸۳ ۵ %

ساعت ۱۹ تا ۲۰
۷۶۱,۰۸۷ ۵ %

ساعت ۲۰ تا ۲۱
۷۴۰,۸۰۳ ۵ %

ساعت ۲۱ تا ۲۲
۷۳۷,۸۸۹ ۵ %

ساعت ۲۲ تا ۲۳
۷۶۱,۷۴۵ ۵ %

ساعت ۲۳ تا ۲۴
۷۲۸,۵۰۲ ۵ %
نام کشورتعداد بازدیددرصد بازدید
IRN
IRN
۴,۶۸۶,۱۴۲ ۵۵ %
ROM
ROM
۱,۱۴۳,۳۸۰ ۱۳ %
USA
USA
۹۴۷,۰۰۱ ۱۱ %
DEU
DEU
۷۱۸,۷۹۸ ۸ %
ZZZ
ZZZ
۳۱۲,۵۸۴ ۴ %
RUS
RUS
۱۶۸,۲۳۱ ۲ %
GBR
GBR
۱۰۷,۸۵۳ ۱ %
SWE
SWE
۸۷,۱۳۷ ۱ %
EST
EST
۴۶,۶۰۵ ۱ %
UKR
UKR
۴۳,۵۶۸ ۱ %
DNK
DNK
۳۷,۸۰۹ ۰ %
CAN
CAN
۳۲,۵۶۲ ۰ %
NLD
NLD
۳۰,۶۰۶ ۰ %
ESP
ESP
۳۰,۲۹۸ ۰ %
CHN
CHN
۲۸,۶۴۸ ۰ %
FRA
FRA
۲۵,۳۰۳ ۰ %
AUS
AUS
۲۳,۷۴۱ ۰ %
POL
POL
۱۶,۶۱۰ ۰ %
BGR
BGR
۱۱,۳۸۹ ۰ %
ITA
ITA
۱۱,۱۰۹ ۰ %