متن هدر فارسی

دکتر راضیه جهانگرد

 

خانم دکتر راضیه جهانگرد ، متخصص پوست و مو زیبایی که در سن ٣٦ سالگی  بر اثر سکته قلبی منجر به مرگ مغزی آسمانی شدند، جانبخش چند بیمار شدند.وی در سن 21 سالگی کارت پیوند اعضا را دریافت کرده بودند.

بیمارستان نیکان مراسم بزرگداشتی  را با حضور مدیر عامل و پرسنل نیکان و اعضای خانواده ایشان برگزار کردند و عکس ایشان در دیوار مهربانی کلینیک نیکان نصب گردید.

سرکار خانم زهره حق پناهی مادر ایشان و  جانباز ٥٠٪؜ ، اعضاء بدن فرزند پزشک متخصص خود را ، پس از مرگ مغزی ، به چند نفر از افراد در انتظار پیوند ، اهداء نمودند.


ایشان فرزند آقای دکتر محمدقاسم جهانگرد ، پزشک ویژه جانبازان نخاعی که از سال ٦٨ افتخار خدمت به جانبازان را دارند ، و فرزند سرکار خانم زهره حق پناهی دبیر و جانباز ٥٠٪؜ هستند .

دکتر راضیه جهانگرد

دکتر راضیه جهانگرد
دکتر راضیه جهانگرد     

دکتر راضیه جهانگرد

دکتر راضیه جهانگرددکتر راضیه جهانگرد