متن هدر فارسی

راهنمای طبقات

  • طبقه پنجم بلوک B : دفتر مدیر عامل و ریاست، دفتر هیت مدیره، معاونت درمان، سالن اجتماعات 

  • طبقه چهارم : بخش سپند ،بخش سپید

  • طبقه سوم : ICU، CCU ،بخش سپهر

  • طبقه دوم : بلوک زایمان  ، بخش مراقبتهای ویژه نوزادان ( NICU) ، بخش ستایش

  • طبقه اول : بخش پست کت ( Post Cath )،  آنژیوگرافی ( کت لب ) ، اتاق عمل جنرال

  • طبقه همکف: پذیرش ،اورژانس،کلینیکهای تخصصی و فوق تخصصی ،آزمایشگاه و پاتولوژی،داروخانه ،کافی شاپ 

  • طبقه منفی یک : تصویربرداری، پزشکی هسته ای، شنوایی سنجی، انبار ،لندری،مورگ، CSR،مدیریت پرستاری ،بخش فوق تخصصی گوارش ، کبد و آندوسکوپی

  • طبقه منفی دو : نمازخانه ، MRI  ،بخش  دی کر (Day Care ) ،فیزیوتراپی ، واحد فنی و مهندسی،،مدارک پزشکی

  • طبقه منفی سه: واحد تجهیزات پزشکی

  • ساختمان مجاور:کنترل عفونت ،تجهیزات پزشکی ،اعتباربخشی ،بهداشت حرفه ای ، بهداشت محیط ، تغذیه ، انفورماتیک ،روابط عمومی و امور بین الملل  ،مدیریت اجرایی ، ،مدیریت امور مالی ،منابع انسانی، انتظامات ، مرکز مخابرات