متن هدر فارسی

با توجه به اهمیت خدمات فرهنگی ، رفاهی و تفریحی در ارتقاء روحیه و کیفیت سطح زندگی کارکنان، بیمارستان نیکان برآن شد که در اینجا برندهای خوش نامی که با بیمارستان نیکان تفاهم همکاری دارند و شرایط خاصی را برای پرسنل بیمارستان نیکان قائل هستند معرفی تا پرسنل عزیز بتوانند با شرایط ویژه از طیف خاصی از خدمات استفاده نمایند در زیر لوگوی هر مجموعه و خدمات و شرایط آن معرفی می گردد.

کلینیک دندانپزشکی

 کلینیک دندانپزشکی 

 

 

وارسته

دیجی قسطی

 

 

       دیجی

طلافروشی آرش

طلافروشی آرش                    

 

طلافروشی آرش