متن هدر فارسی

ارولوژی

کد شخصنام شخصسمتاطلاعات تماستصویر
282 دکتر ناصر سیم فروش(مدیرگروه) فلوشیپ ارولوژی اطفال
288 دکتر حسین کرمی فوق تخصص جراحی کلیه،و مجاری ادراری
تلفن : 29121070
278 دکتر امید پویان فلوشیپ پیوند کلیه
279 دکتر هما حریری متخصص ارولوژی
286 دکترمحمدرضا رزاقی فلوشیپ پیوند کلیه
1159 دکتر محمد حسین سلطانی متخصص ارولوژی
283 دکتر محمد رضا صفری نژاد اقدم متخصص ارولوژی
287 دکترمرتضی عبادتی فر متخصص ارولوژی
1081 دکتر رباب مقصودی متخصص ارولوژی و فلوشیپ اندویورولوژی
285 دکتر نرگس بیگانه متخصص ارولوژی
281 دکتر سعید زند متخصص ارولوژی
284 دکتر حمیدرضا غلامرضائی فلوشیپ پیوند کلیه