متن هدر فارسی

رادیولوژی

نام شخصسمتاطلاعات تماستصویر
دکتر رضا فرجاد متخصص رادیولوژی
دکتر محمد رضا آهنگران متخصص رادیولوژی
دکتر محمد احسان متخصص رادیولوژی
محمد حسن فایضی متخصص رادیولوژی
دکتر سعید نصیری متخصص رادیولوژی
دکتر افسانه واسعی متخصص رادیولوژی
دکتر شبنم نورمحمدی متخصص رادیولوژی
دکتر معصومه احمدی محتشم فلوشیپ تصویربرداری قلب و عروق
دکتر نگار افسر متخصص رادیولوژی
دکتر عباس ارجمند شبستری متخصص رادیولوژی
دکتر شراره برادران قهفرخی متخصص رادیولوژی
دکتر علیرضا دلدار کاشانی متخصص رادیولوژی
دکتر حمیدرضا منصوری متخصص رادیولوژی