متن هدر فارسی

ارتوپدی

کد شخصنام شخصسمتاطلاعات تماستصویر
254 دکتر میر احمد موسوی ( مدیرگروه ) فلوشیپ ارتوپدی دست
1009 دکتر سید علی رضا امین جواهری متخصص ارتوپدی(فلوشیپ جراحی لگن و زانو)
ایمیل :
1198 دکتر ابوالفضل اکبری فوق تخصص جراحی ارتوپدی
251 دکتر محمد بیان فر متخصص ارتوپدی
253 دکتر مسعود سماورچی تهرانی متخصص ارتوپدی
263 دکتر محمد علی سازگاری متخصص ارتوپدی
252 دکتر محمدرضا فاخری متخصص ارتوپدی
1032 دکتر سید محسن محمودی متخصص ارتوپدی
1202 دکتر مهدی خزاعی متخصص ارتوپدی
1010 دکتر علی اکبر همتی متخصص ارتوپدی
925 دکتر غلامرضا مریدی متخصص ارتوپدی
1033 دکتر محمد علی حاتمیان متخصص ارتوپدی
258 دکتر رحمت الله سری متخصص ارتوپدی
1206 دکتر فرشاد نیکوئی فوق تخصص ارتوپدی - فلوشیپ ستون فقرات
1215 دکتر خلیل الله ناظم متخصص ارتوپدی
1191 دکتر مسعود تیرگر فاخری متخصص ارتوپدی--فلوشیپ فوق تخصصی جراحی ستون فقرات
1120 دکتر علی عالمی متخصص ارتوپدی
275 دکتر محمدرضا میعاد متخصص ارتوپدی- فوق تخصص جراحی پا و مچ پا
276 دکتر حمید نظری زاده ماهانی متخصص ارتوپدی
1122 دکتر فرج الله دهقانی متخصص ارتوپدی
277 دکتر علیرضا وریانی فوق تخصص زانو