متن هدر فارسی

فک و صورت

نام شخصسمتاطلاعات تماستصویر
دکتر محمد تقی کیانی (مدیرگروه) متخصص جراحی فک و صورت
دکتر سید مهدی موسوی زاده فوق تخصص جراحی پلاستیک، فک و صورت و زیبایی
دکتر محمد بیات متخصص جراحی فک و صورت
دکترحسین حیدر متخصص جراحی فک و صورت
دکتر آرش خجسته متخصص جراحی فک و صورت
دکتر حامد بابائی متخصص جراحی فک و صورت
دکتر علی اصغر روحی متخصص جراحی فک و صورت
دکتر فرزاد فضیلت متخصص جراحی فک و صورت