متن هدر فارسی

زنان

کد شخصنام شخصسمتاطلاعات تماستصویر
538 دکترسیده افسر شرفی (مدیرگروه) فوق تخصص نازایی
535 دکتر فرحناز امینی متخصص زنان وزایمان
548 دکتر زینا افراسیاب متخصص زنان وزایمان
549 دکتر سهیلا اکبری ابیانه متخصص زنان وزایمان
556 دکتر مریم باوریان متخصص زنان وزایمان
1074 دکتر کاترین پزشکی متخصص زنان و زایمان
652 دکتر آمنه سادات حقگو متخصص زنان وزایمان
537 دکتر رومینا روانبخش متخصص زنان وزایمان
539 دکتر اکرم شهامی متخصص زنان وزایمان
540 دکتر فاطمه علیزاده متخصص زنان وزایمان
1094 دکتر آویز رحیم زاده متخصص زنان
605 دکتر مریم عزیزی نژاد متخصص زنان وزایمان
1082 دکتر مهتاب فرهمند منفرد متخصص زنان و زایمان
1077 دکتر مژگان کریمی متخصص زنان و زایمان
1035 دکتر ثریا صالح گرگری متخصص زنان و زایمان
541 دکتر نسیمه کمالی متخصص زنان وزایمان
1172 دکتر صفورا فرخی پور متخصص زنان و زایمان
1131 دکتر محیا شیرنگی متخصص زنان وزایمان
672 دکتر لیلا محمدی متخصص زنان وزایمان
544 دکتر سعیده شاه علی متخصص زنان وزایمان -فلوشیپ پریناتولوژی
1180 سمیرا غفاری متخصص زنان و زایمان
581 دکتر وجیهه دایی غفاری متخصص زنان وزایمان
1145 دکتر منیره گل شیرازی متخصص زنان وزایمان
624 دکتر پروانه لک متخصص زنان وزایمان
674 دکتر طاهره موحدی متخصص زنان وزایمان