متن هدر فارسی

زنان

کد شخصنام شخصسمتاطلاعات تماستصویر
538 دکترسیده افسر شرفی (مدیرگروه) فوق تخصص نازایی
535 دکتر فرحناز امینی متخصص زنان وزایمان
548 دکتر زینا افراسیاب متخصص زنان وزایمان
549 دکتر سهیلا اکبری ابیانه متخصص زنان وزایمان
556 دکتر مریم باوریان متخصص زنان وزایمان
1074 دکتر کاترین پزشکی متخصص زنان و زایمان
652 دکتر آمنه سادات حقگو متخصص زنان وزایمان
537 دکتر رومینا روانبخش متخصص زنان وزایمان
539 دکتر اکرم شهامی متخصص زنان وزایمان
540 دکتر فاطمه علیزاده متخصص زنان وزایمان
1094 دکتر آویز رحیم زاده متخصص زنان
605 دکتر مریم عزیزی نژاد متخصص زنان وزایمان
1082 دکتر مهتاب فرهمند منفرد متخصص زنان و زایمان
541 دکتر نسیمه کمالی متخصص زنان وزایمان
1077 دکتر مژگان کریمی متخصص زنان و زایمان
1035 دکتر ثریا صالح گرگری متخصص زنان و زایمان
1172 دکتر صفورا فرخی پور متخصص زنان و زایمان
1131 دکتر زهره کاظمی متخصص زنان وزایمان و فلوشیپ انکولوژی
672 دکتر لیلا محمدی متخصص زنان وزایمان
543 دکتر آناهید آهنگری شیرزی متخصص زنان وزایمان
1150 دکتر نازنین آریا نژاد متخصص زنان وزایمان
544 دکتر مهدیه احمدی متخصص زنان وزایمان
1180 سمیرا غفاری متخصص زنان و زایمان
547 دکتر مریم اشرفی متخصص زنان وزایمان
639 دکتر سیده حوریه افتخار بنی هاشمی متخصص زنان وزایمان
998 دکتر ماندانا اکبری متخصص زنان وزایمان
1124 دکتر افسانه اختیاری متخصص زنان وزایمان
550 دکتر الهام اکبری متخصص زنان وزایمان
551 دکتر عزیزه امیدوار متخصص زنان وزایمان
553 دکتر بلقیس اولادی متخصص زنان وزایمان
1146 دکتر مهناز اشرفی متخصص زنان وزایمان
1125 دکتر الهام صدیقی مقدم پور متخصص زنان وزایمان
942 دکتر زهرا امامی متخصص زنان و زایمان
1142 دکتر مریم الماسی متخصص زنان وزایمان
1069 دکتر سهیلا امینی مقدم متخصص زنان و فلوشیپ زنان
554 دکتر سپیده ایلخان متخصص زنان وزایمان
1128 دکتر زهرا امیدوار متخصص زنان وزایمان
555 دکتر کتایون بامداد متخصص زنان وزایمان
1139 دکتر فروزان برایی متخصص زنان وزایمان
560 دکتر سیمین بهمنی متخصص زنان وزایمان
640 دکتر میترا بهمن پور متخصص زنان وزایمان
1140 دکتر فریده بهشتی متخصص زنان وزایمان
561 دکتر زهرا بیگم اورنگ متخصص زنان وزایمان
642 دکتر میترا پاشازاده متخصص زنان وزایمان
1165 دکتر شیرین پزشکی متخصص زنان وزایمان
564 دکتر سولماز پیری متخصص زنان وزایمان
1030 دکتر مه رو رضایی نژاد متخصص زنان و زایمان
1135 دکتر سیما رضایی متخصص زنان وزایمان
1096 دکتر سهیلا رنجبر متخصص زنان و زایمان
1143 دکتر مژده ذنوبی متخصص زنان وزایمان
566 دکتر رویا تقی پورانوری متخصص زنان وزایمان
1132 دکتر زهره داودی مقدم متخصص زنان وزایمان
568 دکتر مرجان ثمره گلستانی متخصص زنان وزایمان
1001 دکتر مریم سادات حسینی متخصص زنان وزایمان
1133 دکتر ساغر صالحپور متخصص زنان وزایمان
569 دکتر نگین حدادی متخصص زنان وزایمان
1129 دکتر زهرا عسگری متخصص زنان وزایمان
646 دکتر شکیبا خداداد متخصص زنان وزایمان
1151 دکتر ندا خیری مطلق متخصص زنان وزایمان
1154 دکتر هدیه خالدی متخصص زنان وزایمان
576 دکتر افسانه خضرایی متخصص زنان وزایمان
577 دکتر فریبا خطیر متخصص زنان وزایمان
1130 دکتر زهرا یار احمدی متخصص زنان وزایمان
581 دکتر وجیهه دایی غفاری متخصص زنان وزایمان
647 دکتر شهره درویش زاده متخصص زنان وزایمان
582 دکتر مژگان دهقانی متخصص زنان وزایمان
1205 دکتر شهین نعمتی متخصص زنان و زایمان
648 دکتر آیدا ذهبیون متخصص زنان وزایمان
584 دکتر فاطمه راثی ارشادی متخصص زنان وزایمان
586 دکتر طاهره رضائی متخصص زنان وزایمان
589 دکتر اقدس سادات زریباف متخصص زنان وزایمان
592 دکتر نسرین سحرخیز متخصص زنان وزایمان
594 دکتر رکسانا سعیدپور متخصص زنان وزایمان
595 دکتر مژگان شاکری متخصص زنان وزایمان
597 دکتر سیما شکری صلحدار متخصص زنان وزایمان
1136 دکتر عادل شروین متخصص زنان وزایمان
655 دکتر مهین شیخ احمدی متخصص زنان وزایمان
657 دکتر آمنه شیرین ظفرقندی متخصص زنان وزایمان
1127 دکتر ترانه مغازه متخصص زنان وزایمان
1005 دکتر نرجس طاهری متخصص زنان و زایمان
601 دکتر نیلا طبسی متخصص زنان وزایمان
660 دکتر هویا طلوعی متخصص زنان وزایمان
602 دکتر آزیتا طور سوادکوهی متخصص زنان وزایمان
661 دکتر مریم عباسیان نیک متخصص زنان وزایمان
606 دکتر فرحناز عسگری متخصص زنان وزایمان
1189 دکتر شعله عباسی متخصص زنان وزایمان
607 دکتر مریم عطائی متخصص زنان وزایمان
1152 دکتر نوشین عطایی هاشم پور متخصص زنان وزایمان
663 دکتر بهناز عطار شاکری متخصص زنان وزایمان
611 دکتر معصومه علی نوری متخصص زنان وزایمان
667 دکتر زهرا فرهادی متخصص زنان وزایمان
614 دکتر معصومه فلاحیان متخصص زنان وزایمان
1137 دکتر فتانه مختاری متخصص زنان وزایمان
615 دکتر بتول قاضی زاده متخصص زنان وزایمان
616 دکتر رعنا قمی میبدی متخصص زنان وزایمان
617 دکتر شیرین کاویان پور متخصص زنان وزایمان دارای بورد تخصصی از دانشگاه علوم پزشکی تهران و فلوشیپ سونوگرافی
668 دکتر فریده کردلو متخصص زنان وزایمان
669 دکتر زهره کریمی متخصص زنان وزایمان
618 دکتر طاهره کمالی صالح آباد متخصص زنان وزایمان
619 دکتر زهرا کمیجانی متخصص زنان وزایمان
621 پروین گنجی قلیچی متخصص زنان وزایمان
1134 دکتر ساناز گودرزی متخصص زنان وزایمان
1145 دکتر منیره گل شیرازی متخصص زنان وزایمان
623 دکتر مهشید گیلانی پور متخصص زنان وزایمان
624 دکتر پروانه لک متخصص زنان وزایمان
671 محبوبه ماموریان اصفهانی متخصص زنان وزایمان
628 دکتر نیلوفر معترف متخصص زنان وزایمان
674 دکتر طاهره موحدی متخصص زنان وزایمان
1147 دکتر میترا محیط فوق تخصص آنکولوژی زنان
1148 دکتر مینا مقصودی متخصص زنان وزایمان
1149 دکتر مینا موحدی متخصص زنان وزایمان
677 دکتر زهرا میر شریف متخصص زنان وزایمان
1026 دکتر رباب مشیری متخصص زنان وزایمان
1141 دکتر مرضیه میرزایی متخصص زنان وزایمان
630 دکتر نرگس موسیوند متخصص زنان وزایمان
1190 دکتر مرضیه محمدی متخصص زنان وزایمان
632 دکتر مهری نخستین پناهی متخصص زنان وزایمان
633 دکتر نوشین نظری متخصص زنان وزایمان
1186 دکترمهرنوش نمازی متخصص زنان و زایمان
1188 دکتر زهرا نصیری متخصص زنان وزایمان
634 دکتر فرحناز هاشمی متخصص زنان وزایمان
679 دکتر پروین همتی متخصص زنان وزایمان