متن هدر فارسی

اورژانس

نام شخصسمتاطلاعات تماستصویر
دکتر حسین رامندی(مدیرگروه) متخصص ژنتیک
دکتر فریبا زارعی رئیس اورژانس
دکتر فاطمه اسمعیل زاده پزشک عمومی
دکتر محمد مهدی باباخانی پزشک عمومی
دکتر سیروس تابش پزشک عمومی
دکتر رضا تقدیر پزشک عمومی
دکتر حسن زرگر پزشک عمومی
دکتر شکوفه سادات شهیدی شادکام پزشک عمومی
دکترهما ناصری پزشک عمومی
دکتر شهرزاد بهجت متخصص طب اورژانس
دکتر علی رضا عماد زاده پزشک عمومی
دکتر مصطفی امینی پزشک عمومی
دکتر محمدعلی انصاری پزشک عمومی
دکتر کاملیا همت متخصص طب اورژانس
دکتر مرتضی حیدریان مقدم پزشک عمومی
دکتر علی جعفرپور پزشک عمومی
دکتر علیرضا مجاهدیه پزشک عمومی
دکتر علی اکبر یوسفیان پزشک عمومی