متن هدر فارسی

اطفال

نام شخصسمتاطلاعات تماستصویر
دکتر رامین هراتی (مدیر گروه) متخصص اطفال
دکتر فرحناز صنیعی متخصص اطفال
دکتر سهیلا خلیل زاده فوق تخصص ریه اطفال
دکتر خدیجه دانشجو فوق تخصص عفونی اطفال
دکتر مریم شهرکی زاهدانی متخصص اطفال
دکتر فهیمه شاهمیری متخصص اطفال
دکتر فریدون آشنائی فوق تخصص قلب کودکان - متخصص کودکان و نوزادان
دکتر سامیه قادری متخصص اطفال
دکترابوالحسن مصاحب متخصص اطفال
دکتر مازیار ترخانی متخصص اطفال
تلفن : 22982527
داخلی : 22982527
دکتر حسام دانش آموز فوق تخصص قلب اطفال
دکتر وفا قربان صباغ متخصص اطفال
دکتر سیده صابره موسوی خورشیدی متخصص اطفال
دکتر نرجس نعیمی پور متخصص اطفال
دکتر وجیهه غنایی متخصص اطفال