متن هدر فارسی

بیهوشی و مراقبت های ویژه

کد شخصنام شخصسمتاطلاعات تماستصویر
313 دکتر امیر حسین لطفی ( مدیر گروه ) متخصص بیهوشی
303 دکتر جعفر انعام زاده متخصص بیهوشی
304 دکتر حسن بلند پروا متخصص بیهوشی
305 دکتر علیرضا جعفری متخصص بیهوشی
306 دکتر سودابه جلالی مطلق متخصص بیهوشی
1203 دکتر میثم علائی متخصص بیهوشی
307 دکتر سید مهرداد حسینی عطار متخصص بیهوشی
308 دکتر رامین روحانی فر متخصص بیهوشی
309 دکتر محمد ابراهیم زالی متخصص بیهوشی
310 دکتر حسین عدل خو متخصص بیهوشی
311 دکتر مرجان فتحی متخصص بیهوشی
312 دکتر رضا فرحزادی فلوشیپ بیهوشی قلب
314 دکتر کمال محسنی متخصص بیهوشی
315 دکتر مصطفی مداح متخصص بیهوشی
316 محمد حسن مظفری متخصص بیهوشی
317 دکتر حسن ندیری نیری متخصص بیهوشی
318 دکتر محمودرضا نظافتی متخصص بیهوشی فلوشیپ درد
319 دکتر حسین نوری متخصص بیهوشی
918 دکترعلی باقرنیا متخصص بیهوشی
1194 دکتر مریم بانیانی متخص بیهوشی
976 دکتر امید رضا میر حسینی متخصص بیهوشی
1195 دکتر سعید سلیمانی متخصص بیهوشی
920 دکتر علیرضا اژدری متخصص بیهوشی
921 دکتر ناصر فرضی متخصص بیهوشی
923 دکتر سید مجید حسنی برزی متخصص بیهوشی