متن هدر فارسی

IVP

 • یک روز قبل از انجام رادیو گرافی از مصرف مواد غذایی نفاق خودداری شود .
 • نهار روز قبل ، غذای سبک یا فقط سوپ ساده میل شود .
 • ساعت 6 غروب روز قبل یک شیشه 40 گرمی روغن کرچک کامل میل شود .
 • مصرف 4 عدد قرص دایمتیکن جویدنی به فاصله دو ساعت از یکدیگر .
 • مصرف مایعات پس از خوردن روغن کرچک الزامی است و به هیچ عنوان شام یا غذای دیگر میل نشود .
 • از ساعت 12 شب تا صبح روز رادیوگرافی ناشتا باشد .
 • بنا به وزن بیمار میزان داروی مصرفی تغییر خواهد کرد .
لوازم مصرفی مورد نیاز :
 1.  یک شیشه روغن کرچک
 2.  4 عدد قرص دایمتیکن جویدنی
 3.  سرنگ cc20 پنج عدد
 4.  آمپول visipaque 270  ، 80-100cc 6  
 5.  آنژیوکت صورتی یک عدد 
 6.  ملحفه یکبار مصرف یا زیر انداز یک عدد
 7.  گان یکبار مصرف یک عدد

VCUG

این نوع رادیوگرافی نیاز به آمادگی ندارد . جهت اطفال و افراد زیر 12 سال و سالمندان وجود همراه الزامی است .
لوازم مصرفی مورد نیاز:
1 -گان یکبار مصرف یک عدد

2 - گاز استریل 4 بسته

3- پنبه یک بسته

4- بتادینCC60 یک عدد

5- ژل لیدوکائین یا گزیلوکائین یک عدد

6- مگلومین 76% 4 عدد

7- آب مقطر CC5 یک عدد

8- سرنگ CC20 یک عدد

9- سرنگCC5 یک عدد

10- سوند فولی سایز 12 برای بزرگسالان و سایز 6 برای اطفال زیر 7 سال یک عدد

11- دستکش جراحی استریل سایز 7 یک عدد

12- سرم نرمال سالین CC500 یک عدد

13- ست تزریق یک سری

14-یورین بگ یک عدد

15- زیر انداز یک بار مصرف یک عدد

آرتروگرافی

آمادگی :
بیمار در ناحیه مورد نظر نباید موهای زائد و یا زخمهای قدیمی عمیق داشته باشد .
لوازم مورد نیاز :
 1. ست تزریق استریل یک ست
 2. سرنگهای cc2 ،cc5 ،cc20 ازهر کدام یک عدد
 3. بتادین cc60 یک عدد
 4. گاز استریل 4 عدد
 5. دستکش جراحی سایز 7 یک عدد
 6. آمپول لیدوکائین 2% یک عدد
 7. آمپول ویزیپاک 270-320 

باریم انما

 
آمادگی :
 • نخوردن غذای نفاق و سنگین از دو روز قبل از انجام گرافی ( بیمارانی که برون روش و اجابت مزاج آنها دیر صورت میگیرد و دیابتیک هستند این مدت زمان طولانی تر خواهد شد )
 • مصرف سوپ ساده در نهار دو روز قبل از گرافی و روز قبل .
 • مصرف یک شیشه روغن کرچک کوچک ساعت 6 غروب قبل از رادیو گرافی و خوردن مایعات تا 12 شب و عدم خوردن شام
 • مصرف چهار عدد قرص دایمتیکون به فاصله دو ساعت از یکدیگر ، دوتایی ساعت 8 شب قبل از انجام رادیوگرافی
 • عدم مصرف شام و ناشتا بودن در روز انجام رادیوگرافی .(شیر و نوشابه میل نشود )
لوازم مورد نیاز :
 1. زیر انداز یکبار مصرف
 2. گان یکبار مصرف
 3.  پودر سولفات باریم ( Barex ) چهار بسته
 4. روغن کرچک یک شیشه
 5. سوند فولی سایز 26 یک عدد ( برای کودکان سایز 18-20 )
 6. دستکش استریل سایز 7 یک عدد
 7. رکتال تیوپ یک عدد
 8. سرم شستشوی یک لیتری یک عدد
 9. پنبه یک بسته
 10. قرص بیزاکودیل 4 عدد
 11. ژل لیدوکائین یک عدد

تایم ترانزیت کولون TTC

آمادگی :

این نوع رادیوگرافی نیاز به آمادگی خاصی ندارد و بیمار می بایست هر چند ساعت یک بار و بطور منظم و سر ساعت مشخص جهت انجام گرافیهای کنترل در بخش حضور داشته باشد .یک روز قبل از انجام آزمایش و در طول مدت آزمایش از خوردن روغن کرچک یا هر نوع ملین خودداری شود . (فرد به صورت طبیعی ).

لوازم مورد نیاز :

تهیه سیم های فلزی خوراکی 20 تایی مخصوص .

باریم سوآلو :

بیمار 8 ساعت قبل ناشتا باشد .

لوازم مصرفی :
 1. پودر سولفات باریم 2 بسته
 2. لیوان و قاشق 1عدد
 3. گان یکبار مصرف  1 عدد

 

ترانزیت

آمادگی :
مصرف سوپ ساده در یک روز قبل از انجام رادیوگرافی ،همچنین ناشتا بودن بیمار از 10 ساعت قبل الزامی است .
لوازم مورد نیاز :
1- گان یکبار مصرف

2- پودر سولفات باریم ( Barex) سه بسته

3- لیوان و قاشق یک عدد 

دفکوگرافی Defeco graphy

آمادگی :
 • مصرف کمی باریم خوراکی از 10 ساعت قبل از گرافی الزامی است ( 2 لیوان )
 •  وجود همراه برای کودکان زیر 12 سال الزامی است .
لوازم مورد نیاز :
 1. سرنگ گاواژ یک عدد
 2. پودر سولفات باریم 6 بسته
 3. گان یکبار مصرف یک عدد
 4. سوند رکتال یک عدد
 5. دو عدد سیب زمینی پخته
 6. ژل لیدوکائین یک عدد 

رتروگراد – رتروگرافی مجاری ادراری و مثانه

آمادگی :
این آزمون آمادگی خاصی نیاز ندارد .برای بیماران زیر 12 سال و افراد کهنسال وجود همراه الزامی است .
لوازم مصرفی مورد نیاز :
 1. گان یکبار مصرف یک عدد
 2. زیر انداز یک عدد
 3. سوند فولی نمره 12 برای بزرگسالان و نمره 6 برای کودکان زیر 7 سال یک عدد
 4. آمپول مگلومین کمپاند 76%   یک عدد
 5. دستکش جراحی سایز 7 یک عدد
 6. سرنگ CC5 یک عدد
 7. ژل لیدوکائین یا گزیلوکائین یک عدد
 8. سرنگ CC20 یک عدد
 9. گاز استریل 5 عدد 

سیالو گرافی

آمادگی :
این آزمون نیاز به آمادگی خاصی ندارد . جهت اطفال زیر 12 سال و کهنسالان وجود همراه الزامی است .
لوازم مورد نیاز :
 1. گان یک بار مصرف
 2. آمپول متوکلروپرامید ml10 یک عدد
 3. لیموترش یک عدد
 4. بتادین cc60 یک عدد
 5. گاز استریل سه بسته
 6. سرنگ انسولین یک عدد
 7. آنژیوکت زرد رنگ یک عدد
 8. سرنگ cc20 یک عدد
 9. آمپول ویزیپاک 320  به مقدار  cc20

فیستولوگرافی

آمادگی :
تراشیدن موهای زائد ناحیه مورد رادیوگرافی و اطراف فیستول الزامی است .
لوازم مورد نیاز :
1-  گان یکبار مصرف یک عدد

2- زیر انداز یکبار مصرف یک عدد

3- سرنگ CC20 یک عدد

4- آمپول مگلومین کمپاند 76% دو عدد

5- آنژیوکت صورتی یک عدد

6- سرنگ انسولین دو عدد

7- گاز استریل 4 بسته

8- بتادین CC60 یک عدد

9- پنبه یک بسته

10- دستکش جراحی استریل سایز 7 یک عدد 

کاورنزروگرافی


آمادگی:
این آزمون نیاز به آمادگی خاصی ندارد قبل از گرافی بیمار باید دارای قند خون نرمالی بوده و غذا خورده باشد .
لوازم مورد نیاز :
 1. آمپول آیوهگزول iohexol 5 عدد
 2. هپارین (Heparin) cc5 یک عدد
 3. فانتولامین phentolamin یک عدد
 4. آمپول پاپاوارین papavarin ، cc2 یک عدد
 5. سرم نرمال سالین cc500یک عدد
 6. دستکش استریل سایز 7 یک عدد
 7. ست سرم یک عدد
 8. سرنگ انسولین دو عدد
 9. سرنگ cc5 یک عدد
 10. سرنگ cc2 یک عدد
 11. زیر انداز یک عدد
 12. گان یک عدد
 13. گاز استریل 5 عدد
 14. بتادین cc60 یک عدد
 15. ست تزریق یک عدد
 16. آمپول visipag 50cc  یک عدد

گرافی کمر و KUB ( جهت بیماران صبح )

آمادگی :
 • از یک روز قبل از انجام گرافی از مصرف غذاهای نفاق ( نخود، لوبیا ، عدس ، شیر ، نوشابه و نوشیدنیهای گازدار و...) پرهیز شود .
 • نهار روز قبل سوپ ساده میل شود .
 • عصر روز قبل ساعت 8 یک شیشه روغن کرچک 40 گرمی کامل میل شود .( برای اطفال زیر 12 سال نصف این مقدار صرف شود ) .
 • یک ساعت بعد 4 عدد قرص دایمتیکن جویدنی به فاصله یک ساعت از همدیگر  مصرف شود ( 2 تایی )
 • پس از مصرف روغن کرچک ، به میزان فراوان مایعات مصرف شده و شام میل نشود .
 • صبح روز گرافی 2 عدد قرص دایمتیکن دیگر به فاصله هر 15 دقیقه جویده شود.
لوازم مصرفی مورد نیاز :

1 - یک شیشه روغن کرچک

2 - شش عدد قرص دایمتیکن جویدنی