متن هدر فارسی

آمادگی قبل از انجام نمونه برداری کبد

  • برای تشخیص اختلالات انعقادی باید آزمایش خون انجام شود؛ در صورت وجود مشکلات انعقادی، نمونه برداری انجام نخواهد شد.
  • بیمار یک روز قبل ازانجام بیوپسی ، حمام کند و مو های زاید ناحیه شکم را کاملاً برطرف نماید .
  • بیمار باید با نتایج آزمایشات و سونوگرافی شکم و سایر مدارک پزشکی به بخش بیوپسی مراجعه کند.
  • بیمار باید در صورتی که سابقه ابتلا به بیماری های خونی را دارد، حتماً پزشک و پرستار را آگاه فرماید.
  • در صورتی که آسپرین، بروفن و یا وارفارین مصرف می شود، یک هفته قبل از نمونه برداری با نظر پزشک مصرف داروها متوقف شود، زیرا این داروها احتمال خونریزی حین نمونه برداری را افزایش می دهند.
  • بیمار شش ساعت قبل از انجام نمونه برداریNPO باشد.
  • بیمار  IV-LINE روی دست چپ داشته باشد و سرم N⁄S  به صورت KVO در جریان باشد .