متن هدر فارسی

 
 بسته برنامه ریزی فردی برای خود مراقبتی بسته برنامه ریزی فردی برای خود مراقبتی  بسته آموزشی خودمراقبتی بسته آموزشی خودمراقبتی  راهنمای فردی برای خود مراقبتی راهنمای فردی برای خود مراقبتی
 بسته برنامه ریزی فردی برای خود مراقبتی بسته برنامه ریزی فردی برای خود مراقبتی  بسته آموزشی خودمراقبتی بسته آموزشی خودمراقبتی  راهنمای فردی برای خود مراقبتی راهنمای فردی برای خود مراقبتی
 مولفه های توانمند سازی فردی مولفه های توانمند سازی فردی  محافظت در مقابل آنفولانزا محافظت در مقابل آنفولانزا  تب و خونریزی زایمان تب و خونریزی زایمان
 تب کودکان تب کودکان  پیشگیری از سرطان پیشگیری از سرطان

 بیماریهای قلبی بیماریهای قلبی
 آکنه آکنه  افسردگی زایمان افسردگی زایمان

اطلاعات عمومی داروهای رایج اطلاعات عمومی داروهای رایج 
 اختلال مصرف مواد اختلال مصرف مواد  یبوست زایمان یبوست زایمان  مشکلات دفع ادرار مشکلات دفع ادرار
 مشکلات خواب مشکلات خواب

 مراقبت از بند ناف مراقبت از بند ناف  سرماخوردگی و آنفولانزا سرماخوردگی و آنفولانزا
 گریه نوزاد گریه نوزاد  گرفتگی پا گرفتگی پا

 شیردهی شیردهی
 سرماخوردگی نوزادان سرماخوردگی نوزادان  زردی نوزادان زردی نوزادان  تهوع و استفراغ تهوع و استفراغ
 تهوع و استفراغ تهوع و استفراغ  تنگی نفس تنگی نفس  اختلال مصرف مواد اختلال مصرف مواد
 یبوست زایمان یبوست زایمان  مشکلات دفع ادرار مشکلات دفع ادرار  زردی نوزادان زردی نوزادان
 تهوع و استفراغ تهوع و استفراغ  تغذیه سالم ،تحرک سالم تغذیه سالم ،تحرک سالم  ترک مواد دخانی و زنان ترک مواد دخانی و زنان
 آسم آسم  پیشگیری از سرطان -فعالیت بدنی پیشگیری از سرطان -فعالیت بدنی  پیشگیری از سرطان پوست پیشگیری از سرطان پوست

 

ترک مواد دخانی و زنان ترک مواد دخانی و زنان

 

بسته اطلاعاتی سیگار، خانواده و جامعه