متن هدر فارسی

POSTCATh

رئیس بخش : دکتر فرخ زاد لایق

سر پرستار : نگین ایزدپناه 

شماره مستقیم : 29121265 - 29121266

موقعیت : طبقه اول 

 
 
post  
 
خدمات بخش POSTCATh :
این بخش با برخورداری از کادری مجرب و تخصصی با آخرین تجهیزات مدرن روز پزشکی آماده ارائه خدمات درمانی به بیماران محترم میباشد کلیه بیماران بعد از آنژیوپلاسی و آنژیوگرافی ، EPS  و ABLATION و تعبیه پیس میکر به این بخش منتقل و تحت مراقبت تخصصی قرار می گیرند . 
کلیه پرسنل شاغل در این بخش ملزم به گذراندن دوره تخصصی قلبی می باشند و هنگام استخدام تحت مصاحبه علمی توسط رئیس بخش قرار می گیرند .