متن هدر فارسی

ICU-OH

     
 

رئیس بخش : دکتر رضا فرحزادی

سر پرستار : پریسا فرهنگ

شماره مستقیم : 29121133 - 29121122 

موقعیت : طبقه اول

 oh
           
بیماران بعد از جراحی قلب باز بزرگسالان بلافاصله به این بخش منتقل می شوند مراقبت های بیماران در ساعات بحرانی پس از عمل در این بخش صورت می پذیرد .

این بخش دارای 5 تخت و 1 تخت Extra می باشد

خدمات بخش  ICU-OH :

مراقبت از بیماران :

 • عمل قلب باز مثل CABG (گرافت بای‌پاس عروق کرونری) 
 • بیماری‌های اکتسابی دریچه قلب مانند stenosis Mitral – نارسائی میترال – تنگی آئورت A/S – نارسایی آئورت 
 • ترمیم نقایص دیواره‌ای قلب (VSD - ASD) 
 • برداشتن آنوریسم بطن 
 • جراحی کاردیومیوپاتی 
 • پریکاردکتومی 
 • جراحی تومور 
 • تامپوناد قلبی 
 • پمپ بالن داخل آئورت IABP
 • Post  PTCA – PTMC – PTPC
 • Post  EPS Ablation
 • پیس دائم