متن هدر فارسی

فیزیوتراپی در بیماری های تنفسی

تنفسی.jpgphysiotherapy logo1.jpg
 
 
 
 
فیزیوتراپی در بیماریهای تنفسی Chest Physical Therapy

فیزیوتراپی در بیماری های تنفسی با بهره گیری از دامنه وسیعی از مدالیته ها و تمرینات اختصاصی، به ارزیابی و درمان بیماری های حاد و مزمن تنفسی در تمامی گروههای سنی می پردازد. اهداف فیزیوتراپی تنفسی بطور کلی عبارتند از

1- پیشگیری از انسداد راههای هوایی و تجمع ترشحاتی که می توانند تنفس طبیعی را دچار اختلال نمایند
2- پاکسازی راههای هوایی و بهبود تهویه تنفسی از طریق موبیلیزاسیون و تخلیه (Drainage) ترشحات
3- بهبود تحمل و کارآیی تنفسی در فعالیت های عمومی بیمار
4- کاهش انرژی مصرفی حین تنفس از طریق بازآموزی تنفسی
5- پیشگیری یا اصلاح اختلالات وضعیتی (Postural) ناشی از بیماری های تنفسی
6- ایجاد آرامش تنفسی از طریق آزادسازی اسپاسم عضلات تنفسی
7- حفظ یا بهبود تحرک پذیری قفسه سینه( دند ه ها، مهرهای پشتی 1 تا 10، ‌استخوان جناغ سینه)
8- ایجاد تنفس شکمی و سرفه مؤثر
ارایه خدمات فیزیوتراپی در بیماری های تنفسی بسیار متنوع اند. این خدمت فیزیوتراپی علاوه بر بیماران بستری (بیماران ICU، CCU و پس از اعمال جراحی)، در بیماران سرپایی نیز به دو شکل فیزیوتراپی در منزل و فیزیوتراپی در محل کلینیک فیزیوتراپی نیکان (بخش توانبخشی تنفسی) ارائه می گردد.
CPT1.jpgchest1.jpg

موارد کاربرد تمرینات تنفسی

تمرینات موبیلیزاسیون قفسه سینه:

در این تمرینات حرکات فعال تنه و اندام های فوقانی با تنفس عمیق همراه شده و منجر به بهبود تحرک پذیری قفسه سینه، افزایش عمق دم و کنترل بازدم می شوند.

سرفه:
انجام یک سرفه مؤثر جهت حذف انسداد راههای هوایی و تمیز نگه داشتن ریه ضروری می باشد. تمرینات سرفه جزء مهمی از روند درمان بیماری های حاد و مزمن ریوی اند. یکی از مهمترین کاربردهای آموزش سرفه مؤثر در بیماران پس از جراحی، بخصوص در جراحی های ناحیه تنه می باشد. در این موارد، بیمار به دلیل درد ناشی از برش های جراحی، از انجام سرفه احتراز می ورزد و این مسئله می تواند منجر به تجمع ترشحات، انسداد مسیرهای هوایی و کاهش کارآیی تنفسی شود.
تخلیه وضعیتی یا برونشی (Postural or Bronchial Drainage): طی این روش با قرار دادن بیمار در وضعیت های خاص، از نیروی جاذبه جهت به حرکت درآوردن ترشحات ریوی و هدایت آنها به سمت راههای هوایی مرکزی استفاده می شود.
postural-drainage-therapy-positions-pictures.jpgchest8.jpg


موارد منع کاربرد فیزیوتراپی تنفسی

1- هموراژ (هموپتیز شدید): وجود مقادیر زیاد خون در خلط
2- بیماری های ریوی حاد کنترل نشده ( ادم ریوی شدید،‌ بیماری احتقانی قلب، افیوژن وسیع پلورا، آمبولی ریوی، پنوموتوراکس)
3- بی ثباتی قلبی _ ریوی (آریتمی قلبی، افزایش یا کاهش شدید فشار خون، انفارکتوس اخیر قلبی)
4- جراحی اخیر مغزی: پایین قرار گرفتن سر می تواند باعث افزایش فشار داخل جمجمه شود.
5- در شکستگی های قفسه سینه و دنده ها، استفاده از برخی تکنیک های فیزیوتراپی تنفسی، ممنوعیت کاربرد دارد.
 
 
chest2.jpgchest3.jpg
 
 
 
جهت ارتباط با بخش فیزیوتراپی بیمارستان نیکان و تعیین وقت ویزیت یا اخذ هرگونه اطلاعات بیشتر می توانید همه روزه بجز ایام تعطیل از ساعت 8 الی 20 با شماره تلفن 29121018 تماس حاصل نموده و یا بصورت حضوری به بخش فیزیوتراپی واقع در طبقه همکف بیمارستان، جنب بخش کلینیک، مراجعه فرمایید