متن هدر فارسی

سوزن خشکفیزیوپراتی  

سوزن خشک Dry needling
پاتوفیزیولوژی درد مایوفاسیال عبارت است از:

1) کاهش آستانه تحریک سامانه اعصاب مرکزی و محیطی
2) اختلال عملکرد بافت نرم شامل تغییرات هیستولوژیک و مولکولی 
3) عدم تعادل بیومکانیکی عضلانی-اسکلتی.

پیدایش نقاط ماشه ای، یکی از این تغییرات هیستولوژیک بافتی است که عوارض فراوانی برای سامانه عضلانی-اسکلتی در پی دارد. تکنیک سوزن خشک، عبارتست از استفاده از سوزنهای بسیار باریک (که در طب سوزنی نیز بکار گرفته می شوند) جهت معکوس نمودن وقایع فیزیولوژیکی که منجر به ایجاد نقاط ماشه ای در بافت عضلانی- فاسیایی می شوند. استفاده از این تکنیک نیز همانند طب سوزنی منجر به آزاد سازی اندورفین و کورتیزون در خون می شود اما علاوه بر این با غیرفعالسازی نقاط ماشه ای در سطح سلولی منجر به کاهش درد و بهبود عملکرد بیومکانیکی می شود. سوزن خشک همچنین با ایجاد هموراژ موضعی، موجب تحریک سنتز کلاژن و پروتئین و در نتیجه تسریع روند بهبودی می شود. این تکنیک در حال حاضر بعنوان یکی از مؤثرترین روش های درمان اختلالات عضلانی- فاسیایی، شناخته می شود.
 جهت ارتباط با بخش فیزیوتراپی بیمارستان نیکان و تعیین وقت ویزیت یا اخذ هرگونه اطلاعات بیشتر می توانید همه روزه بجز ایام تعطیل از ساعت 8 الی 20 با شماره تلفن 29121018 تماس حاصل نموده و یا بصورت حضوری به بخش فیزیوتراپی واقع در طبقه همکف بیمارستان، جنب بخش کلینیک، مراجعه فرمایید