متن هدر فارسی

پزشکی هسته ای

برای گرفتن نوبت از بخش هسته ای بیمارستان نیکان لطفا با شماره واتساپ تماس برقرار کنید

 

رئیس بخش:دکتر علیرضا توکلی 

شماره مستقیم: 29121077 

موقعیت :طبقه منفی یک 

 

خدمات بخش پزشکی هسته ای

 

سنجش تراکم استخوان

اسکن های رادیوایزوتوپ

درمان


 
قلب و عروق:   
 • اسکن قلب با تالیوم و MBI به روش GATED SPECT ،SPECT برای بررسی ایسکمی و VIABILITYمیوکارد ،Radionuclide Ventriculography  به دو روش  :First Pass و Gated Blood  Pool

 

اسکن استخوان

 سه فاز ، تک فاز و Spect

 
کلیه و مجاری ادراری:   
 • اسکن DTPA،EC (بررسی عملکرد کلیه پیوندی،انسداد مجاری ادراری تعیین GFR هرکدام ار کلیه ها به طور مجزا) 
 • اسکنDMSA(بررسی پیلونفریت و نسج فانکشنال کلیه ها) 
 • اسکن کلیه با و بدون کاپتوپریل 
 • بررسی رفلکس ادرار از مثانه به حالب 
 • اسکن اسکروتوم(بررسی تورشن و یا التهاب بیضه ها و اپیدیدیم)  
دستگاه گوارش:   
 • اسکن خونریزی دستگاه گوارش 
 • اسکن کبد وطحال – اسکن طحال فرعی 
 • اسکن هایدا (بررسی کوله سیستیت و آتروزی مجاری صفراوی ) 
 • اسکنRBC  برای تشخیص همانژیوم کبدی 
 • اسکن دیورتیکول مکل 
 • اسکن تخلیه معده ( فاز مایع و جامد) 
 • اسکن برگشت معده به مری 
 • اسکن غدد بزاقی 
 
اندوکرین: 
 • اسکن تیروئید با تکنزیوم  
 • اسکن OCtreotide برای بررسی تومورهای نورواندرکرین
 • اسکن پاراتیروئید برای تشخیص آدنوم 
دستگاه تنفسی: 
 • اسکن پروفیوژن ریه برای بررسی آمبولی 
 • اسکن ونتیلاسیون ریه
 • Quantitative Lung Scan
 • بررسی DVT
دستگاه بینایی: 
 • اسکن مجاری اشکی 
مغز و اعصاب: 
 • اسکن مغز با ECD، با و بدون استازولامید برای بررسی ایسکمی 
 • DAT اسکن برای بررسی پارکینسون
 • اسکن مغز با تالیوم 
 • سیسترنوگرامی 
 • شنت مایع مغزی_نخاعی 
انکولوژی   
 • اسکن تمام بدن با Octreotide(تومورهای نوروآندوکرین)
 • اسکن تمام بدن با PSMA( تومورهای پروستات)
 • اسکن تمام بدن با تالیوم 
 • اسکن برای تعیین گره پیشاهنگ(Sentinal) و اسکن مجاری لنفاوی اندام تحتانی
 
عفونت: 
 • اسکن تمام بدن با UBI برای بررسی عفونت  
 
درمان :  
 • درمان پر کاری تیروئید با ید رادیو اکتیو 
 • درمان کنسر پروستاتبا LV-PSMA
 • درمان دردهای استخوانی ناشی از متاساز 
 • سینووکتومی رادیوایزوتوپ 
 • درمان تومورهای نورواندرکرین با LV-Dotatate
 • رادیوسینووکتومی برای درمان  درد مفاصل ناشی از آرتریت روماتوئید و التهابهای مزمن مفاصل