متن هدر فارسی

رئیس بخش :دکترنصیری

سرپرست : سید حسن فاتحی

شماره مستقیم :29121332 - 29121333

موقعیت: طبقه منفی دو

MRI  
یکی از بی خطرترین انواع تصویربرداری می‌باشد، که بیمار را داخل میدان مغناطیسی قرار داده و با فرستادن اصوات رادیویی ایجاد تصویر می‌کند، دستگاه مورد استفاده در بیمارستان نیکان با قدرت 1.5تسلا که اولین دستگاه فول دیجیتال کشور و از بالاترین رنکینگ دنیا برخوردار است ، قابلیت انجام انواع MRIهای ذیل را برای بیماران سنگین وزن دارد. 
 

این دستگاه قابلیت انجام کلیه درخواست های تخصصی و فوق تخصصی برای کلیه اعضاء بدن با بالاترین کیفیت تصاویر را دارا می باشد.
1-  MRI مغز و ستون فقرات و سیستم اعصاب محیطی
2-آنژیوگرافی کلیه اعضاء بدن از جمله مغز- گردن – آئورت – کلیه و اندامها.
3-MRI  کامل شکم و لگن جهت بررسی کبد – کیسه صفرا- کلیه ها و مجای ادراری و ناهنجاری های احشاء لگنی
4- MRI  از سینه جهت بررسی ضایعات عروقی و پاتولوژیک
5-MRI از کل بدن جهت بررسی متاستاز و تومورها
6-  MRI پروستات جهت بررسی ضایعات پیشرفته
7- اسپکتروسکوپی کل بدن
8-تراکتوگرافی اعصاب داخلی مغز
9-  MRI مفاصل و رباطها