متن هدر فارسی

 


سر پرستار :محمدرضا حر       

شماره مستقیم :29121700

29121730

موقعیت : طبقه چهارم

 سپید

بخش سپید بیمارستان نیکان در راستای رسالت و چشم انداز کلی بیمارستان و با  نظرویژه به کرامت انسانی با رویکرد اختصاصی ایمنی و کیفیت با انجام اقدامات درمانی با محوریت تخصص های داخلی ، جراحی ، جراحی اعصاب ،ارولوژی ،زنان و زایمان ، قلب و عروق ،غدد ،ENT ،  ارتوپدی و ... آماده پذیرایی از بیماران عزیز و مراجعین محترم از اقصی نقاط کشور اسلامی و سایر ممالک میباشد

این بخش با توجه به امکانات ویژه پزشکی و پرستاران مجرب بعنوان بخش IPD  بیمارستان در نظر گرفته شده است

این بخش در طبقه 4 بیمارستان مشتمل بر 13 اتاق یک تخته آماده ارائه خدمات می باشد