متن هدر فارسی

رئیس بخش: دکتر حسین رامندی

سرپرستار: آرزو خرمی

شماره مستقیم:29121241-29121242

موقعیت:طبقه منفی دو

 
 
                                              day

بخش بستری روزانه(DAY CARE) بیمارستان نیکان با 8 تخت بستری و تحهیزات مدرن و پیشرفته و برخورداری از کادر مجرب،آماده ارائه خدمات درمانی به بیماران عزیز می باشد.

این بخش جهت جراحی های سرپائی نظیر زیبایی ،پلاستیک،ترمیمی ،زنان ، ارولوژی و اینترونشن رادیولوژی و ... در نظر گرفته شده است.

خدمات بخش:

- پذیرش بستری بیماران و انجام دستورات دارویی و آزمایشات بیمار

 - ارائه آمادگی های قبل از عمل انواع جراحی های فوق الذکر

- ارائه مراقبت های بعد از عمل تا ترخیص بیمار

ساعات ملاقات جهت همراهان گرامی در6 ماهه اول سال از ساعت15 تا 17 ودر 6 ماهه دوم سال از ساعت 14 تا 16 می باشد.