متن هدر فارسی

تجهیزات پزشکی

 

مسئول واحد : خانم صنم کاظمی
 
موقعیت : بلوک B - طبقه منفی 3

شماره :29121052-29121051

 تجهیزات   

خدمات تجهیزات پزشکی :
فلسفه وجودی واحد تجهیزات پزشکی بیمارستان فوق تخصصی نیکان، با توجه به جایگاه نظام سلامت جامعه، پاسخگویی کامل به نیازهای منطقی پزشکان، کاربران تجهیزات پزشکی و بیماران محترم، با بالاترین کیفیت استانداردهای بین المللی و استانداردهای داخلی، در حداقل زمان و هزینه، با بهره گیری از مجربترین، معتبرترین و فعال ترین نیروهای تخصصی می باشد. تا خدمات درمانی با بیشترین صحت، دقت و اطمینان محقق گردد.
استفاده از نرم افزار pmq در نگه داشتن اصولی و منطقی تجهیزات پزشکی بیمارستان از نقاط قوت این واحد محسوب می گردد .
واحد تجهیزات پزشکی تلاش خود را به کار می بندد تا با تکیه بر دانش تخصصی و نهایت کیفیت و صحت، خدمات دور از انتظار و منحصر به فرد در کشور را به کاربران تجهیزات پزشکی و نتیجتاً به بیماران محترم ارائه نمائیم .