متن هدر فارسی

لندری

مسئول واحد : جمال نورانی
شماره مستقیم : 29121045 
موقعیت : منفی یک
 
                                                                                   لندری       

خدمات لندری :

کار این واحد شست و شوی انواع البسه های بیمارستانی عفونی و غیرعفونی از جمله ملحفه ، لحاف ، پتو همراه بیمار ، شان اتاق عمل ، روبالشتی ، بالشت ، گان بیمار ، لباس بیمار، دروشیت و لباس پرسنل و حوله و حتی پرده و روکش کاناپه ها را میباشد . اگر هر نوع البسه یا لباس پرسنل بعد از شستشو نیاز به تعمیر آن مشاهده شود توسط خیاط این واحد تعمیرات انجام میشود و همچنین دوخت بعضی از البسه ها مثل ملحفه ، روبالشتی ، کاور تجهیزات اتاق عمل وتا حدودی لباس کادر درمانی و کاخداری و شانهای اتاق عمل در خیاطخانه این واحد انجام میگردد . ( اتاق عمل از شان یکبار مصرف استفاده مینماید )

واحد لندری جمعآ هفت نفر : یک نفر مسؤل و یک نفر خیاط و پنج نفر متصدی میباشد .

وهمچنین تجهیزات مهم این واحد بشرح زیر : 3 دستگاه ماشین لباسشویی دو طرفه و تمام اتوماتیک با ظرفیت هرکدام 26 کیلوگرم

1-ماشین لباسشویی شماره یک مخصوص شستشوی لباس پرسنل

2- ماشین لباسشویی شماره دو مخصوص شستشوی البسه بیمار

3- ماشین لباسشویی شماره سه مخصوص شستشوی البسه های عفونی

4-ماشین لباسشویی با ظرفیت 12 کیلوگرم مخصوص شستشوی لباس نوزاد و روپوش سفید پزشکان

سه دستگاه خشک کن با ظرفیت هرکدام 25 کیلوگرم جهت خشک کردن تمامی البسه های شسته شده وتمیز

یک دستگاه اتوغلطک برای اتو کردن ملحفه و روبالشتی و در بعضی مواقع پرده های بدون نوار و رومیزی

دو دستگاه اتو پرس بخار جهت اتوکردن لباس پرسنل و بیمار بطور جداگانه

تحویل و تحول انواع البسه عفونی و غیره عفونی با دریافت رسید توسط متصدیان لندری در بخشها در سه نوبت کاری صبح و ظهر وشب انجام میگردد.

تحویل و تحول لباس پرسنل با دریافت رسید هر روز و در زمان مشخصی در واحد لندری انجام میشود .

جمع آوری فرم نظر سنجی روزانه از بخشها و کلیه واحد ها نسبت به کار لندری

 (( واحد لندری : بطور  شبانه روز در تعطیلی و غیره تعطیلی فعالیت کاری دارد ))