متن هدر فارسی

mri

یکی از بی خطرترین انواع تصویربرداری می‌باشد، که بیمار را داخل میدان مغناطیسی قرار داده و با فرستادن اصوات رادیویی ایجاد تصویر می‌کند، دستگاه مورد استفاده در بیمارستان نیکان با قدرت 1.5تسلا که اولین دستگاه فول دیجیتال کشور و از بالاترین رنکینگ دنیا برخوردار است ، قابلیت انجام انواع MRIهای مذکور را برای بیماران سنگین وزن دارد. 
انجام MRI با تزریق،MRI با بیهوشی ،MRCP، MRU،MRI آرتروگرافی،MRI مامو (سینه)،MRI قلب،MRI پروستات، MRI تمام بدن، MRI بررسی متاستازها، MRI جنین، MRI فک و صورت و MRI انکولوژیمامی. 
این دستگاه قابلیت انجام کلیه درخواست های تخصصی و فوق تخصصی برای کلیه اعضاء بدن را بالاترین کیفیت تصاویر را دارا می باشد.
1-  MRI مغز و ستون فقرات و سیستم اعصاب محیطی
2-آنژیوگرافی کلیه اعضاء بدن از جمله مغز- گردن – آئورت – کلیه و اندامها.
3-MRI  کامل شکم و لگن جهت بررسی کبد – کیسه صفرا- کلیه ها و مجای ادراری و ناهنجاری های احشاء لگنی
4- MRI  از سینه جهت بررسی ضایعات عروقی و پاتولوژیک
5-MRI از کل بدن جهت بررسی متاستاز و تومورها
6-  MRI پروستات جهت بررسی ضایعات پیشرفته
7- اسپکتروسکوپی کل بدن
8-تراکتوگرافی اعصاب داخلی مغز
9-  MRI مفاصل و رباطها