متن هدر فارسی

قلب و عروق

آنژیوگرافی عروق کرونر:
آنژیوگرافی کرونری روشی است برای بررسی درون عروق خونی قلب با استفاده از اشعه X .در این روش از طریق شریان رانی یا شریان دست ماده حاجب تحت فلورسکپی به داخل عروق کرونر تزریق می شود  . 
در طول آنژیوگرافی عروق کرونری نوعی از ماده کنتراست قابل مشاهده با اشعه ایکس داخل عروق قلبی تزریق می شودودستگاه اشعه X به سرعت تصاویر پشت سرهم(سریال) از عروق را تهیه می کند و تنگی رگ ها مشخص می شود .در صورتی که فقط آنژیوگرافی انجام گردد بیمار 4 ساعت  پس از انجام پروسجر در صورتیکه از طریق شریان  دست باشد مرخص می گردد و اگر از طریق شریان رانی باشد یک شب در بیمارستان بستری می شود .آنژیوگرافی دارای عوارض بسیا کمی است و بهترین راه تشخیص بیماری عروق کرونر می باشد.
 عمل جراحی بای پس عروق :
یک عمل جراحی باز است که در آن، از یکی از وریدهای  پا  یا شریانهای دست یا سینه ای که به عضلات خون می ‌رساند، برداشته شده و یک سر‌ آن را به آئورت و سر دیگر آن را به پشت قسمت مسدود شده ی قلب، پیوند می ‌زنند.  این روش معمولا در افرادی استفاده می ‌شود که بیش از دو یا هر سه رگ اصلی کرونر آن ها تنگی ‌های وسیع به خصوص در قسمت ‌های ابتدایی رگ دارد.
باز کردن عروق کرونر قلبی قبل از ایجاد سکته:
در صورتی که بیمار در شرایط اورژانس(یعنی زمانی که تشخیص سکته حاد قلبی داده می شود ) به بیمارستان مراجعه کند ،بیمارستان دارای بخش آنژیوگرافی و تیم آماده برای انجام پروسیجر فوق باشد بهترین موقعیت برای باز کردن رگ مسدود قلب که فرد را دچار سکته کرده است می باشد که این کار نیز از طریق شریان رانی یا دست قابل انجام است در این روش قبل از اینکه عضله قلب آسیب جدی ببیند توسط آنژیوپلاسی استنت در رگ بسته گذاشته می شود و جریان خون طبیعی قلب برقرار می شود .