متن هدر فارسی

اورژانس

خدمات اورژانس شبانه روزی:

اورژانس بیمارستان نیکان در راستای سیاست های کلان مرکز مدیریت حوادث و اورژانس کشور ارائه دهنده خدمات پزشکی و پرستاری در کمترین زمان را در دستور کار خود دارد .حضور پزشکان اورژانس قلب؛ بیهوشی و اطفال و همکاری سایر گروهها ی فوق  تخصصی ,اورژانس نیکان را به یکی از فعال ترین اورژانس های تهران تبدیل کرده است .

تشخیص به موقع بیماری های حاد قلبی:


 حضور 24 ساعته پزشکان قلب  در کنار پزشکان اورژانس و تیم پرستاری دوره دیده قلبی، و انجام اقدامات بجا و شایسته و انتقال سریع بیمار به بخش آنژیوگرافی عروق قلبی و اتاق عمل قلب اورژانس، جهت باز کردن سریع لخته های عروقی از اقدامات اورژانس است.

آمبولانس 24 ساعته:


حضور آمبولانس  مجهز به سرویس دهی خدمات ویژه (CCU,ICU) جهت انتقال بیماران به سایر مراکز درمانی و پاراکلینیک و همچنین انتقال بیماران بیمارستان به بخش اورژانس جهت پیگیری درمان یکی دیگر از رسالت های اورژانس جهت ارائه خدمات اثربخش و سریع می باشد