متن هدر فارسی

سیاست های اصلی

تبعیت و همسویی با سیاست های بالا دستی

ذینفعان کلیدی

اولویت بخشی ارتقاء ایمنی بیماران، همراهان، پزشکان و کارکنان

استانداردهای بیمارستان دوستدار ایمنی بیمار/ مدیریت خطر حوادث و بلایا

بیماران/ همراهان/پزشکان/ کارکنان

اولویت بخشی ارتقاء کیفیت خدمات سلامت

اعتباربخشی ملی

بیماران/کارکنان

افزایش رضایتمندی مشتریان با نگاه بیمارمحوری و مشتری نوازی

منشور حقوق گیرنده خدمت

بیماران/ کارکنان

ایجاد بستر مناسب جهت دسترسی عادلانه به خدمات

منشور حقوق گیرنده خدمت

بیماران

جذب نیروهای متخصص، کارآمد و با اخلاق حرفه ای منطبق بر قوانین سازمان بالا دستی

قوانین وزارت کار و وزارت بهداشت و سایر سازمان های بالادستی حسب مورد

بیماران/ کارکنان

حفظ و مدیریت سرمایه های انسانی سازمان و افزایش توانمندی آنان در مسیر ایجاد سازمان یادگیرنده

قوانین وزارت کار و وزارت بهداشت و سایر سازمان های بالادستی حسب مورد

کارکنان

ترویج فرهنگ کار تیمی و نتیجه گرایی

اعتباربخشی ملی

بیماران/ کارکنان

تأکید بر آداب و اخلاق حرفه ای

اعتباربخشی ملی

بیماران/ کارکنان

ترویج فرهنگ سازمانی گزارش دهی خطا بدون ترس از سرزنش و تنبیه در راستای پیشگیری، پایش و کنترل خطاهای پزشکی

استانداردهای بیمارستان دوستدار ایمنی بیمار

بیماران/ کارکنان

بکارگیری تجهیزات به روز و کارآمد با اولویت تولیدات داخلی با کیفیت

اداره کل تجهیزات پزشکی

بیماران/تولیدکنندگان داخلی

پیش بینی تمهیدات لازم در راستای تأمین انتظارات قانونی چهره ها،‌ مقامات و شخصیت ها با حفظ رویکرد عدالت محوری در ارائه خدمات مراقبتی

وزارت بهداشت

چهره ها،‌ مقامات و شخصیت ها

اولویت نگاه اجتماعی به اقتصادی در ارائه خدمات

سیاست های کلی نظام سلامت

بیماران

تأکید بر زیباسازی و آراستگی فضاهای فیزیکی بیمارستان

استاندارادهای هتلینگ وزارت بهداشت

بیماران/ کارکنان