متن هدر فارسی

مدیران و مسولین

نام شخصسمتاطلاعات تماستصویر
دکتر سیروس تابش مدیرعامل مجموعه بیمارستان های نیکان
دکتر رضا تقدیر ریاست بیمارستان
دکتر عزیز بیگی بکتاش مدیر منابع انسانی مجوعه بیمارستان های نیکان -مدیر عامل مرکز چشم نیکان
دکتر حسین رامندی رئیس بیمارستان نیکان شرق و مدیر آزمایشگاه و داروخانه
دکتر محمد حسین آدابی مشاور مدیرعامل ،مدیرعامل شرکت سپید بام نیکان، مدیر طراحی هلدینگ بیمارستان های نیکان
دکتر مجید تقدیر مشاور مدیر عامل و مدیر فن اوری اطلاعات بیمارستان های نیکان
دکتر ناصر صدر ممتاز مدیر اجرایی
دکتر فرید چیت ساز رئیس بیمارستان مجازی و مدیر کلینیکهای تخصصی و پاراکلینیک ها
امید کبیری رئیس حسابداری
مهندس محمد حسین رضایی مشاور مدیر عامل در گروه بیمارستان های نیکان
فاطمه سبزعلی مشاور مدیرعامل
مهندس علی تفرشی سرپرست روابط عمومی و امور بین الملل - مشاور مدیر عامل در حوزه بازاریابی و برند
دکتر علی باقرنیا مدیریت درمان
دکتر هاله متین رخ مدیر داروخانه
محمدرضا صمدی بهرامی مترون - سرپرستار کت لب
دکتر سهیل مقدادی مسئول آموزش پزشکان
مهتاب زمانی سوپروایزر بالینی
لاله عدل سوپروایزر
سارا صادقیان سوپروایزر
فاطمه اسحاقی سوپروایزر بالینی
میترا سلطانی سوپروایزر بالینی
فاطمه ریسی سوپروایزر بالینی
علیرضا افشار سوپروایزر ارتقا سلامت
پیام عباسی سوپروایزر آموزشی
مریم مستجاب سرپرستار اتاق عمل
مهدی سلحشور سرپرستار ICU
کریم نصیری سرپرستار بخش ICU OH
تنی حاتمیان سرپرستار NICU
امید فقیهی سرپرستار CCU
نازیلا یزدانی سرپرستار بخش سپند
سمیرا هاشمی سرپرستار بخش سپهر
فاطمه امینی سرپرستار بخش ستایش
اعظم شهربویه سرپرستار نوزادان
جمیله سیفی سرپرستار بلوک زایمان
مهران نظری سرپرستار اسکوپی
الهام میرزاحسین سرپرستار اورژانس
فاطمه تربتی فرد سرپرستارکلینیک
نگین ایزدپناه سرپرستار بخش POSTCATH
آرزو خرمی راد سوپروایزر کنترل عفونت
دکتر علیرضا توکلی مدیر بخش پزشکی هسته ای
سید رامین متقی سوپروایزر آزمایشگاه
سید حسن فاتحی سرپرست تصویربرداریMRI
ملیحه طهرانی مسئول دفتر بهبود کیفیت
رحمان ولیزاده مسئول واحد پذیرش ،ترخیص و بیمه گری
معصومه سلطان محمدی طالقانی مسئول واحد بهداشت محیط- سرپرست کاخداری
ساناز شایسته مسئول واحد بهداشت حرفه ای
صنم کاظمی مسئول تجهیزات پزشکی
ندا زمانیان مسئول منابع انسانی
معصومه خسروی مسئول مدارک پزشکی
محمد روغنیان مسئول واحد تدارکات و انبار
فرهاد مجیدی مسئول واحد تاسیسات
مصطفی ورشوچی مسئول مرکز تلفن
مجید محمدی مسئول واحد انتظامات
جمال نورانی مسئول واحد لندری