متن هدر فارسی

تعداد بازدیدکنندگان

۳۶ نفر
۵,۷۶۲,۴۹۴ نفر
۱,۶۴۳ نفر
۷,۴۱۵ نفر
۳ اسفند ۱۳۹۸
۹,۵۷۰ نفر
تاریختعداد کاربرانتعداد صفحات مشاهده شده
۱۱/۰۱ ۱,۴۷۲   کاربر ۲,۰۳۲   صفحه
۱۰/۳۰ ۶,۹۱۰   کاربر ۱۰,۲۸۹   صفحه
۱۰/۲۹ ۷,۲۲۰   کاربر ۱۵,۶۸۷   صفحه
۱۰/۲۸ ۴,۹۷۰   کاربر ۷,۹۹۵   صفحه
۱۰/۲۷ ۶,۱۴۲   کاربر ۹,۳۵۵   صفحه
۱۰/۲۶ ۴,۲۳۲   کاربر ۶,۷۶۳   صفحه
۱۰/۲۵ ۴,۹۱۹   کاربر ۸,۰۸۰   صفحه
۱۰/۲۴ ۶,۱۴۸   کاربر ۹,۶۰۴   صفحه
۱۰/۲۳ ۶,۰۰۱   کاربر ۹,۶۱۷   صفحه
۱۰/۲۲ ۶,۲۲۱   کاربر ۱۰,۲۴۵   صفحه
۱۰/۲۱ ۶,۵۸۲   کاربر ۱۰,۷۸۳   صفحه
۱۰/۲۰ ۶,۸۴۲   کاربر ۱۰,۵۶۰   صفحه
۱۰/۱۹ ۴,۰۹۳   کاربر ۶,۳۷۶   صفحه
۱۰/۱۸ ۵,۰۵۳   کاربر ۷,۹۱۰   صفحه
۱۰/۱۷ ۶,۰۹۳   کاربر ۹,۵۹۱   صفحه
۱۰/۱۶ ۶,۷۹۹   کاربر ۱۰,۷۸۱   صفحه
۱۰/۱۵ ۶,۷۴۷   کاربر ۱۱,۰۹۳   صفحه
۱۰/۱۴ ۶,۱۹۳   کاربر ۱۰,۶۸۹   صفحه
۱۰/۱۳ ۶,۲۲۶   کاربر ۱۰,۶۲۹   صفحه
۱۰/۱۲ ۴,۱۹۲   کاربر ۶,۲۹۶   صفحه
۱۰/۱۱ ۵,۱۸۸   کاربر ۸,۰۶۵   صفحه
۱۰/۱۰ ۶,۰۶۰   کاربر ۹,۵۹۳   صفحه
۱۰/۰۹ ۵,۹۶۱   کاربر ۱۰,۳۷۸   صفحه
۱۰/۰۸ ۶,۰۵۱   کاربر ۱۰,۰۳۸   صفحه
۱۰/۰۷ ۵,۸۴۶   کاربر ۹,۴۱۵   صفحه
۱۰/۰۶ ۵,۹۸۷   کاربر ۱۰,۲۶۸   صفحه
۱۰/۰۵ ۴,۲۷۳   کاربر ۶,۶۰۸   صفحه
۱۰/۰۴ ۴,۶۳۳   کاربر ۷,۳۹۳   صفحه
۱۰/۰۳ ۵,۸۳۰   کاربر ۹,۱۴۸   صفحه
۱۰/۰۲ ۵,۵۰۱   کاربر ۹,۳۸۹   صفحه
ساعتتعداد بازدیددرصد بازدید

ساعت ۰ تا ۱
۴۵۰,۰۱۷ ۴ %

ساعت ۱ تا ۲
۳۵۱,۸۵۳ ۳ %

ساعت ۲ تا ۳
۲۳۳,۹۷۱ ۲ %

ساعت ۳ تا ۴
۱۷۱,۲۳۵ ۱ %

ساعت ۴ تا ۵
۱۳۶,۲۰۰ ۱ %

ساعت ۵ تا ۶
۱۳۹,۰۸۱ ۱ %

ساعت ۶ تا ۷
۱۶۴,۳۷۴ ۱ %

ساعت ۷ تا ۸
۲۵۱,۶۹۷ ۲ %

ساعت ۸ تا ۹
۴۰۹,۸۴۸ ۴ %

ساعت ۹ تا ۱۰
۵۵۳,۸۴۸ ۵ %

ساعت ۱۰ تا ۱۱
۶۸۵,۷۵۹ ۶ %

ساعت ۱۱ تا ۱۲
۷۳۶,۵۳۴ ۶ %

ساعت ۱۲ تا ۱۳
۷۲۰,۹۱۶ ۶ %

ساعت ۱۳ تا ۱۴
۶۹۸,۶۸۷ ۶ %

ساعت ۱۴ تا ۱۵
۶۷۷,۲۵۰ ۶ %

ساعت ۱۵ تا ۱۶
۶۵۴,۰۸۴ ۶ %

ساعت ۱۶ تا ۱۷
۶۱۹,۹۶۳ ۵ %

ساعت ۱۷ تا ۱۸
۵۷۵,۴۰۶ ۵ %

ساعت ۱۸ تا ۱۹
۵۵۷,۸۵۲ ۵ %

ساعت ۱۹ تا ۲۰
۵۴۹,۸۰۳ ۵ %

ساعت ۲۰ تا ۲۱
۵۳۳,۲۶۲ ۵ %

ساعت ۲۱ تا ۲۲
۵۲۷,۰۱۸ ۵ %

ساعت ۲۲ تا ۲۳
۵۳۸,۹۰۳ ۵ %

ساعت ۲۳ تا ۲۴
۵۱۲,۵۳۴ ۴ %
نام کشورتعداد بازدیددرصد بازدید
IRN
IRN
۳,۰۸۷,۸۵۰ ۵۵ %
USA
USA
۷۵۰,۹۴۹ ۱۳ %
ROM
ROM
۷۱۱,۹۰۰ ۱۳ %
DEU
DEU
۴۷۵,۶۶۶ ۸ %
ZZZ
ZZZ
۲۲۰,۴۲۴ ۴ %
RUS
RUS
۱۱۸,۵۳۴ ۲ %
GBR
GBR
۷۱,۶۲۴ ۱ %
UKR
UKR
۲۹,۰۴۵ ۱ %
EST
EST
۲۶,۲۱۴ ۰ %
CAN
CAN
۲۳,۹۶۴ ۰ %
CHN
CHN
۲۱,۶۴۴ ۰ %
DNK
DNK
۲۱,۴۴۹ ۰ %
NLD
NLD
۱۹,۴۱۸ ۰ %
FRA
FRA
۱۹,۲۳۴ ۰ %
AUS
AUS
۱۳,۸۲۷ ۰ %
ESP
ESP
۱۳,۶۳۵ ۰ %
SWE
SWE
۹,۸۷۳ ۰ %
ITA
ITA
۸,۱۲۹ ۰ %
GRC
GRC
۷,۶۹۳ ۰ %
JPN
JPN
۶,۹۶۹ ۰ %