متن هدر فارسی

تعداد بازدیدکنندگان

۳۵ نفر
۳,۹۰۱,۷۴۳ نفر
۴۶۳ نفر
۵,۸۱۲ نفر
۳ اسفند ۱۳۹۸
۹,۵۷۰ نفر
تاریختعداد کاربرانتعداد صفحات مشاهده شده
۰۱/۱۷ ۴۴۶   کاربر ۶۹۷   صفحه
۰۱/۱۶ ۵,۵۹۳   کاربر ۹,۴۹۷   صفحه
۰۱/۱۵ ۴,۲۷۳   کاربر ۷,۰۹۰   صفحه
۰۱/۱۴ ۴,۸۵۴   کاربر ۷,۶۵۲   صفحه
۰۱/۱۳ ۴,۰۶۷   کاربر ۶,۱۷۹   صفحه
۰۱/۱۲ ۴,۲۲۴   کاربر ۶,۶۵۲   صفحه
۰۱/۱۱ ۴,۴۵۲   کاربر ۷,۱۳۹   صفحه
۰۱/۱۰ ۴,۱۴۹   کاربر ۶,۷۳۶   صفحه
۰۱/۰۹ ۴,۶۲۶   کاربر ۷,۶۷۸   صفحه
۰۱/۰۸ ۳,۹۱۶   کاربر ۶,۲۵۸   صفحه
۰۱/۰۷ ۴,۰۱۷   کاربر ۶,۴۵۸   صفحه
۰۱/۰۶ ۴,۵۱۴   کاربر ۷,۰۰۲   صفحه
۰۱/۰۵ ۴,۶۲۲   کاربر ۷,۹۷۰   صفحه
۰۱/۰۴ ۴,۳۱۸   کاربر ۷,۲۷۳   صفحه
۰۱/۰۳ ۴,۶۲۷   کاربر ۷,۷۰۷   صفحه
۰۱/۰۲ ۳,۸۰۰   کاربر ۶,۶۵۴   صفحه
۰۱/۰۱ ۳,۳۵۳   کاربر ۵,۳۱۴   صفحه
۱۲/۲۹ ۳,۶۶۳   کاربر ۶,۰۹۴   صفحه
۱۲/۲۸ ۴,۳۳۴   کاربر ۷,۲۵۴   صفحه
۱۲/۲۷ ۴,۴۷۳   کاربر ۷,۹۰۸   صفحه
۱۲/۲۶ ۴,۴۲۴   کاربر ۷,۸۹۲   صفحه
۱۲/۲۵ ۴,۷۸۲   کاربر ۸,۱۹۳   صفحه
۱۲/۲۴ ۴,۳۰۵   کاربر ۷,۸۹۵   صفحه
۱۲/۲۳ ۳,۴۲۷   کاربر ۵,۹۹۴   صفحه
۱۲/۲۲ ۳,۶۶۰   کاربر ۶,۱۸۱   صفحه
۱۲/۲۱ ۴,۱۳۸   کاربر ۷,۲۲۹   صفحه
۱۲/۲۰ ۴,۴۳۰   کاربر ۸,۰۳۴   صفحه
۱۲/۱۹ ۴,۱۷۹   کاربر ۷,۳۸۲   صفحه
۱۲/۱۸ ۲,۸۳۷   کاربر ۴,۷۹۱   صفحه
۱۲/۱۷ ۳,۶۰۳   کاربر ۶,۰۸۴   صفحه
ساعتتعداد بازدیددرصد بازدید

ساعت ۰ تا ۱
۳۲۵,۰۸۰ ۴ %

ساعت ۱ تا ۲
۲۵۷,۷۸۶ ۳ %

ساعت ۲ تا ۳
۱۷۵,۷۵۴ ۲ %

ساعت ۳ تا ۴
۱۳۵,۹۰۱ ۲ %

ساعت ۴ تا ۵
۱۱۲,۰۷۸ ۱ %

ساعت ۵ تا ۶
۱۱۷,۷۴۷ ۱ %

ساعت ۶ تا ۷
۱۳۷,۹۷۹ ۲ %

ساعت ۷ تا ۸
۲۰۷,۱۶۳ ۲ %

ساعت ۸ تا ۹
۳۲۷,۸۹۱ ۴ %

ساعت ۹ تا ۱۰
۴۳۰,۳۳۳ ۵ %

ساعت ۱۰ تا ۱۱
۵۲۹,۸۲۳ ۶ %

ساعت ۱۱ تا ۱۲
۵۵۹,۷۴۸ ۶ %

ساعت ۱۲ تا ۱۳
۵۳۹,۰۶۰ ۶ %

ساعت ۱۳ تا ۱۴
۵۲۰,۲۹۶ ۶ %

ساعت ۱۴ تا ۱۵
۵۰۷,۷۸۱ ۶ %

ساعت ۱۵ تا ۱۶
۴۸۷,۵۶۹ ۶ %

ساعت ۱۶ تا ۱۷
۴۶۲,۹۱۸ ۵ %

ساعت ۱۷ تا ۱۸
۴۲۵,۰۰۱ ۵ %

ساعت ۱۸ تا ۱۹
۴۱۰,۱۳۹ ۵ %

ساعت ۱۹ تا ۲۰
۴۰۵,۵۵۷ ۵ %

ساعت ۲۰ تا ۲۱
۳۹۰,۰۹۹ ۵ %

ساعت ۲۱ تا ۲۲
۳۸۴,۱۲۶ ۴ %

ساعت ۲۲ تا ۲۳
۳۹۲,۵۰۶ ۵ %

ساعت ۲۳ تا ۲۴
۳۷۰,۶۵۵ ۴ %
نام کشورتعداد بازدیددرصد بازدید
IRN
IRN
۲,۰۳۰,۲۸۴ ۵۳ %
USA
USA
۶۳۴,۹۱۳ ۱۷ %
ROM
ROM
۴۲۴,۸۰۰ ۱۱ %
DEU
DEU
۳۱۱,۱۰۹ ۸ %
ZZZ
ZZZ
۱۵۵,۳۹۶ ۴ %
RUS
RUS
۸۲,۱۷۳ ۲ %
GBR
GBR
۴۲,۹۲۸ ۱ %
CHN
CHN
۱۸,۷۳۳ ۰ %
CAN
CAN
۱۸,۴۴۶ ۰ %
UKR
UKR
۱۶,۳۶۵ ۰ %
FRA
FRA
۱۵,۹۳۴ ۰ %
EST
EST
۱۵,۴۰۶ ۰ %
NLD
NLD
۱۴,۷۹۹ ۰ %
DNK
DNK
۱۱,۵۱۹ ۰ %
AUS
AUS
۷,۵۶۷ ۰ %
ESP
ESP
۷,۴۵۵ ۰ %
JPN
JPN
۵,۸۴۵ ۰ %
ITA
ITA
۵,۶۱۵ ۰ %
EU
EU
۵,۳۹۹ ۰ %
GRC
GRC
۴,۹۹۲ ۰ %