متن هدر فارسی

تعداد بازدیدکنندگان

۷۶ نفر
۲,۱۶۴,۶۵۷ نفر
۶۴۰ نفر
۳,۱۱۶ نفر
۱۴ شهریور ۱۳۹۴
۵,۷۴۶ نفر
تاریختعداد کاربرانتعداد صفحات مشاهده شده
۰۹/۲۵ ۶۳۳   کاربر ۱,۴۲۴   صفحه
۰۹/۲۴ ۳,۰۵۴   کاربر ۶,۵۶۱   صفحه
۰۹/۲۳ ۱,۶۹۷   کاربر ۳,۴۱۹   صفحه
۰۹/۲۲ ۲,۱۰۴   کاربر ۳,۸۸۳   صفحه
۰۹/۲۱ ۲,۷۱۷   کاربر ۵,۵۱۷   صفحه
۰۹/۲۰ ۳,۰۶۱   کاربر ۶,۲۳۶   صفحه
۰۹/۱۹ ۲,۹۴۲   کاربر ۶,۱۹۶   صفحه
۰۹/۱۸ ۳,۱۰۳   کاربر ۶,۴۶۸   صفحه
۰۹/۱۷ ۳,۲۱۰   کاربر ۷,۱۰۸   صفحه
۰۹/۱۶ ۱,۸۱۴   کاربر ۳,۸۱۴   صفحه
۰۹/۱۵ ۲,۰۷۷   کاربر ۴,۱۴۶   صفحه
۰۹/۱۴ ۲,۸۲۵   کاربر ۶,۰۹۸   صفحه
۰۹/۱۳ ۳,۰۲۰   کاربر ۶,۰۴۶   صفحه
۰۹/۱۲ ۳,۱۷۷   کاربر ۶,۵۲۸   صفحه
۰۹/۱۱ ۳,۱۹۷   کاربر ۶,۴۶۴   صفحه
۰۹/۱۰ ۳,۳۴۰   کاربر ۷,۱۱۰   صفحه
۰۹/۰۹ ۱,۳۷۰   کاربر ۲,۹۶۰   صفحه
۰۹/۰۸ ۱,۹۱۶   کاربر ۳,۹۱۳   صفحه
۰۹/۰۷ ۲,۶۸۱   کاربر ۵,۶۳۰   صفحه
۰۹/۰۶ ۲,۶۷۸   کاربر ۵,۷۰۹   صفحه
۰۹/۰۵ ۲,۶۷۷   کاربر ۵,۶۸۵   صفحه
۰۹/۰۴ ۱,۵۲۴   کاربر ۲,۹۲۴   صفحه
۰۹/۰۳ ۲,۰۶۴   کاربر ۴,۴۸۷   صفحه
۰۹/۰۲ ۱۳۸   کاربر ۲۶۵   صفحه
۰۹/۰۱ ۱,۷۴۲   کاربر ۳,۷۰۷   صفحه
۰۸/۳۰ ۲,۳۸۶   کاربر ۴,۹۵۵   صفحه
۰۸/۲۹ ۲,۵۵۲   کاربر ۴,۸۵۵   صفحه
۰۸/۲۸ ۲,۸۹۸   کاربر ۶,۱۹۰   صفحه
۰۸/۲۷ ۲,۹۵۲   کاربر ۵,۶۲۸   صفحه
۰۸/۲۶ ۳,۱۱۶   کاربر ۶,۶۶۳   صفحه
ساعتتعداد بازدیددرصد بازدید

ساعت ۰ تا ۱
۲۰۳,۸۷۳ ۴ %

ساعت ۱ تا ۲
۱۷۴,۲۳۹ ۳ %

ساعت ۲ تا ۳
۱۲۴,۳۳۹ ۲ %

ساعت ۳ تا ۴
۱۰۵,۰۷۰ ۲ %

ساعت ۴ تا ۵
۹۰,۵۲۴ ۲ %

ساعت ۵ تا ۶
۹۸,۳۶۳ ۲ %

ساعت ۶ تا ۷
۱۰۹,۴۰۸ ۲ %

ساعت ۷ تا ۸
۱۵۶,۸۲۶ ۳ %

ساعت ۸ تا ۹
۲۳۰,۷۴۸ ۴ %

ساعت ۹ تا ۱۰
۲۸۸,۳۲۷ ۵ %

ساعت ۱۰ تا ۱۱
۳۴۵,۰۵۰ ۶ %

ساعت ۱۱ تا ۱۲
۳۵۵,۱۶۱ ۶ %

ساعت ۱۲ تا ۱۳
۳۳۸,۹۱۹ ۶ %

ساعت ۱۳ تا ۱۴
۳۱۷,۴۶۷ ۶ %

ساعت ۱۴ تا ۱۵
۳۱۲,۴۰۱ ۶ %

ساعت ۱۵ تا ۱۶
۲۹۸,۵۲۹ ۵ %

ساعت ۱۶ تا ۱۷
۲۸۶,۵۲۸ ۵ %

ساعت ۱۷ تا ۱۸
۲۵۶,۷۶۸ ۵ %

ساعت ۱۸ تا ۱۹
۲۴۵,۷۱۴ ۴ %

ساعت ۱۹ تا ۲۰
۲۴۳,۸۶۱ ۴ %

ساعت ۲۰ تا ۲۱
۲۳۶,۸۷۳ ۴ %

ساعت ۲۱ تا ۲۲
۲۳۳,۸۲۸ ۴ %

ساعت ۲۲ تا ۲۳
۲۴۴,۳۲۹ ۴ %

ساعت ۲۳ تا ۲۴
۲۳۰,۲۶۴ ۴ %
نام کشورتعداد بازدیددرصد بازدید
IRN
IRN
۱,۲۱۶,۴۲۲ ۵۷ %
USA
USA
۲۷۹,۶۸۳ ۱۳ %
ROM
ROM
۲۱۴,۵۶۵ ۱۰ %
DEU
DEU
۱۶۷,۴۸۲ ۸ %
ZZZ
ZZZ
۸۴,۱۹۷ ۴ %
RUS
RUS
۵۳,۰۲۶ ۲ %
GBR
GBR
۲۵,۶۳۶ ۱ %
CAN
CAN
۱۱,۲۹۵ ۱ %
FRA
FRA
۹,۶۲۲ ۰ %
CHN
CHN
۸,۹۹۳ ۰ %
NLD
NLD
۸,۷۲۰ ۰ %
UKR
UKR
۸,۶۴۶ ۰ %
JPN
JPN
۵,۰۱۶ ۰ %
EST
EST
۴,۸۸۲ ۰ %
ESP
ESP
۴,۷۸۶ ۰ %
AUS
AUS
۳,۹۹۷ ۰ %
DNK
DNK
۳,۹۱۸ ۰ %
EU
EU
۳,۸۶۸ ۰ %
ITA
ITA
۳,۷۶۷ ۰ %
ARE
ARE
۳,۲۲۰ ۰ %