متن هدر فارسی

تعداد بازدیدکنندگان

۷۶ نفر
۲,۳۳۵,۳۱۲ نفر
۲,۳۵۷ نفر
۲,۹۰۹ نفر
۱۴ شهریور ۱۳۹۴
۵,۷۴۶ نفر
تاریختعداد کاربرانتعداد صفحات مشاهده شده
۱۲/۰۱ ۲,۲۹۷   کاربر ۴,۶۲۹   صفحه
۱۱/۳۰ ۲,۸۷۶   کاربر ۵,۷۲۸   صفحه
۱۱/۲۹ ۲,۷۸۲   کاربر ۵,۶۱۷   صفحه
۱۱/۲۸ ۲,۹۰۲   کاربر ۶,۰۹۳   صفحه
۱۱/۲۷ ۲,۹۱۷   کاربر ۶,۲۵۳   صفحه
۱۱/۲۶ ۱,۷۶۹   کاربر ۳,۳۴۷   صفحه
۱۱/۲۵ ۲,۰۰۷   کاربر ۳,۹۴۹   صفحه
۱۱/۲۴ ۲,۹۰۵   کاربر ۵,۹۵۰   صفحه
۱۱/۲۳ ۳,۰۲۳   کاربر ۶,۴۹۶   صفحه
۱۱/۲۲ ۱,۵۹۶   کاربر ۳,۳۱۵   صفحه
۱۱/۲۱ ۲,۱۹۲   کاربر ۴,۵۹۹   صفحه
۱۱/۲۰ ۱,۳۶۷   کاربر ۲,۷۸۰   صفحه
۱۱/۱۹ ۱,۴۰۸   کاربر ۲,۶۶۴   صفحه
۱۱/۱۸ ۱,۷۵۲   کاربر ۳,۳۰۸   صفحه
۱۱/۱۷ ۲,۴۴۱   کاربر ۴,۸۳۷   صفحه
۱۱/۱۶ ۲,۷۳۰   کاربر ۵,۶۳۱   صفحه
۱۱/۱۵ ۲,۸۳۰   کاربر ۵,۵۷۲   صفحه
۱۱/۱۴ ۳,۲۲۲   کاربر ۶,۸۹۵   صفحه
۱۱/۱۳ ۳,۳۵۲   کاربر ۶,۶۸۵   صفحه
۱۱/۱۲ ۱,۶۰۶   کاربر ۳,۱۲۱   صفحه
۱۱/۱۱ ۱,۹۵۲   کاربر ۴,۰۱۵   صفحه
۱۱/۱۰ ۲,۶۶۷   کاربر ۵,۷۵۶   صفحه
۱۱/۰۹ ۲,۸۰۰   کاربر ۵,۹۰۴   صفحه
۱۱/۰۸ ۲,۸۴۰   کاربر ۵,۶۱۸   صفحه
۱۱/۰۷ ۳,۰۵۰   کاربر ۶,۲۹۰   صفحه
۱۱/۰۶ ۲,۹۷۵   کاربر ۶,۲۰۴   صفحه
۱۱/۰۵ ۱,۵۰۸   کاربر ۳,۱۷۶   صفحه
۱۱/۰۴ ۲,۰۲۳   کاربر ۳,۹۶۰   صفحه
۱۱/۰۳ ۲,۶۱۴   کاربر ۵,۴۵۹   صفحه
۱۱/۰۲ ۲,۷۵۳   کاربر ۵,۵۵۲   صفحه
ساعتتعداد بازدیددرصد بازدید

ساعت ۰ تا ۱
۲۱۵,۶۹۷ ۴ %

ساعت ۱ تا ۲
۱۸۲,۳۳۸ ۳ %

ساعت ۲ تا ۳
۱۲۸,۸۷۵ ۲ %

ساعت ۳ تا ۴
۱۰۷,۷۵۱ ۲ %

ساعت ۴ تا ۵
۹۲,۳۷۶ ۲ %

ساعت ۵ تا ۶
۱۰۰,۲۶۴ ۲ %

ساعت ۶ تا ۷
۱۱۲,۶۳۳ ۲ %

ساعت ۷ تا ۸
۱۶۳,۲۶۵ ۳ %

ساعت ۸ تا ۹
۲۴۲,۶۶۲ ۴ %

ساعت ۹ تا ۱۰
۳۰۵,۸۴۳ ۵ %

ساعت ۱۰ تا ۱۱
۳۶۸,۰۷۹ ۶ %

ساعت ۱۱ تا ۱۲
۳۸۳,۸۸۲ ۶ %

ساعت ۱۲ تا ۱۳
۳۶۳,۷۴۵ ۶ %

ساعت ۱۳ تا ۱۴
۳۵۲,۴۸۱ ۶ %

ساعت ۱۴ تا ۱۵
۳۴۷,۳۲۶ ۶ %

ساعت ۱۵ تا ۱۶
۳۳۰,۴۵۴ ۶ %

ساعت ۱۶ تا ۱۷
۳۲۰,۹۱۷ ۵ %

ساعت ۱۷ تا ۱۸
۲۹۱,۴۶۰ ۵ %

ساعت ۱۸ تا ۱۹
۲۸۰,۱۲۳ ۵ %

ساعت ۱۹ تا ۲۰
۲۷۵,۸۴۱ ۵ %

ساعت ۲۰ تا ۲۱
۲۶۳,۷۲۳ ۴ %

ساعت ۲۱ تا ۲۲
۲۵۹,۸۸۳ ۴ %

ساعت ۲۲ تا ۲۳
۲۶۱,۰۹۵ ۴ %

ساعت ۲۳ تا ۲۴
۲۴۵,۳۴۵ ۴ %
نام کشورتعداد بازدیددرصد بازدید
IRN
IRN
۱,۲۹۸,۰۷۹ ۵۷ %
USA
USA
۳۱۲,۱۹۲ ۱۴ %
ROM
ROM
۲۳۴,۸۷۰ ۱۰ %
DEU
DEU
۱۸۱,۹۴۱ ۸ %
ZZZ
ZZZ
۹۰,۴۲۸ ۴ %
RUS
RUS
۵۶,۴۹۶ ۲ %
GBR
GBR
۲۷,۸۷۷ ۱ %
CAN
CAN
۱۲,۳۱۹ ۱ %
FRA
FRA
۱۰,۱۷۷ ۰ %
CHN
CHN
۹,۸۴۷ ۰ %
NLD
NLD
۹,۴۸۴ ۰ %
UKR
UKR
۹,۰۹۴ ۰ %
EST
EST
۵,۲۸۵ ۰ %
JPN
JPN
۵,۰۳۶ ۰ %
ESP
ESP
۵,۰۱۳ ۰ %
DNK
DNK
۴,۹۲۲ ۰ %
AUS
AUS
۴,۴۵۰ ۰ %
EU
EU
۴,۰۶۵ ۰ %
ITA
ITA
۳,۹۲۹ ۰ %
ARE
ARE
۳,۴۴۰ ۰ %