متن هدر فارسی

تعداد بازدیدکنندگان

۴۴ نفر
۲,۴۷۱,۵۶۶ نفر
۲۲۷ نفر
۱,۹۸۰ نفر
۱۴ شهریور ۱۳۹۴
۵,۷۴۶ نفر
تاریختعداد کاربرانتعداد صفحات مشاهده شده
۰۲/۰۶ ۲۲۰   کاربر ۴۰۹   صفحه
۰۲/۰۵ ۱,۹۳۵   کاربر ۴,۱۲۵   صفحه
۰۲/۰۴ ۲,۸۳۵   کاربر ۶,۲۳۹   صفحه
۰۲/۰۳ ۲,۷۹۹   کاربر ۵,۹۴۰   صفحه
۰۲/۰۲ ۳,۰۳۲   کاربر ۶,۳۹۶   صفحه
۰۲/۰۱ ۱,۵۷۲   کاربر ۳,۲۰۳   صفحه
۰۱/۳۱ ۲,۵۷۹   کاربر ۵,۴۱۷   صفحه
۰۱/۳۰ ۱,۶۶۰   کاربر ۳,۲۴۲   صفحه
۰۱/۲۹ ۲,۰۹۸   کاربر ۴,۱۲۷   صفحه
۰۱/۲۸ ۲,۵۶۴   کاربر ۵,۳۲۷   صفحه
۰۱/۲۷ ۲,۹۵۲   کاربر ۶,۲۸۲   صفحه
۰۱/۲۶ ۲,۹۷۹   کاربر ۶,۳۴۸   صفحه
۰۱/۲۵ ۲,۹۳۵   کاربر ۶,۳۲۱   صفحه
۰۱/۲۴ ۳,۲۹۳   کاربر ۶,۹۹۴   صفحه
۰۱/۲۳ ۱,۵۶۵   کاربر ۳,۱۴۷   صفحه
۰۱/۲۲ ۲,۲۹۱   کاربر ۴,۸۶۷   صفحه
۰۱/۲۱ ۲,۶۷۳   کاربر ۵,۵۲۶   صفحه
۰۱/۲۰ ۲,۸۶۳   کاربر ۶,۰۸۵   صفحه
۰۱/۱۹ ۳,۰۲۰   کاربر ۶,۸۷۳   صفحه
۰۱/۱۸ ۳,۲۲۵   کاربر ۷,۰۵۳   صفحه
۰۱/۱۷ ۳,۲۸۱   کاربر ۷,۲۱۲   صفحه
۰۱/۱۶ ۱,۳۶۳   کاربر ۲,۹۸۱   صفحه
۰۱/۱۵ ۱,۳۷۳   کاربر ۲,۹۲۴   صفحه
۰۱/۱۴ ۱,۱۲۴   کاربر ۲,۱۶۵   صفحه
۰۱/۱۳ ۸۳۱   کاربر ۱,۸۲۷   صفحه
۰۱/۱۲ ۹۸۸   کاربر ۲,۱۰۵   صفحه
۰۱/۱۱ ۱,۳۲۱   کاربر ۲,۶۶۲   صفحه
۰۱/۱۰ ۲,۰۱۳   کاربر ۳,۴۸۲   صفحه
۰۱/۰۹ ۱,۱۲۸   کاربر ۲,۲۱۶   صفحه
۰۱/۰۸ ۱,۷۴۴   کاربر ۳,۲۴۱   صفحه
ساعتتعداد بازدیددرصد بازدید

ساعت ۰ تا ۱
۲۲۶,۰۲۸ ۴ %

ساعت ۱ تا ۲
۱۹۰,۰۹۷ ۳ %

ساعت ۲ تا ۳
۱۳۳,۷۷۴ ۲ %

ساعت ۳ تا ۴
۱۱۰,۴۰۱ ۲ %

ساعت ۴ تا ۵
۹۳,۹۲۵ ۱ %

ساعت ۵ تا ۶
۱۰۱,۶۴۸ ۲ %

ساعت ۶ تا ۷
۱۱۵,۱۹۲ ۲ %

ساعت ۷ تا ۸
۱۶۷,۹۹۳ ۳ %

ساعت ۸ تا ۹
۲۵۲,۳۱۷ ۴ %

ساعت ۹ تا ۱۰
۳۲۰,۰۰۱ ۵ %

ساعت ۱۰ تا ۱۱
۳۸۵,۸۹۶ ۶ %

ساعت ۱۱ تا ۱۲
۴۰۳,۰۹۳ ۶ %

ساعت ۱۲ تا ۱۳
۳۸۲,۷۴۲ ۶ %

ساعت ۱۳ تا ۱۴
۳۷۰,۳۱۲ ۶ %

ساعت ۱۴ تا ۱۵
۳۶۴,۳۷۲ ۶ %

ساعت ۱۵ تا ۱۶
۳۴۶,۴۷۵ ۶ %

ساعت ۱۶ تا ۱۷
۳۳۴,۹۴۲ ۵ %

ساعت ۱۷ تا ۱۸
۳۰۴,۹۲۶ ۵ %

ساعت ۱۸ تا ۱۹
۲۹۳,۱۰۲ ۵ %

ساعت ۱۹ تا ۲۰
۲۸۸,۰۷۹ ۵ %

ساعت ۲۰ تا ۲۱
۲۷۵,۹۵۶ ۴ %

ساعت ۲۱ تا ۲۲
۲۷۲,۷۶۲ ۴ %

ساعت ۲۲ تا ۲۳
۲۷۴,۶۲۵ ۴ %

ساعت ۲۳ تا ۲۴
۲۵۷,۳۳۵ ۴ %
نام کشورتعداد بازدیددرصد بازدید
IRN
IRN
۱,۳۶۱,۱۲۶ ۵۶ %
USA
USA
۳۳۸,۴۵۰ ۱۴ %
ROM
ROM
۲۵۱,۶۹۶ ۱۰ %
DEU
DEU
۱۹۳,۵۹۴ ۸ %
ZZZ
ZZZ
۹۵,۲۰۸ ۴ %
RUS
RUS
۵۹,۱۳۹ ۲ %
GBR
GBR
۲۹,۴۶۷ ۱ %
CAN
CAN
۱۳,۳۳۸ ۱ %
FRA
FRA
۱۰,۹۶۲ ۰ %
CHN
CHN
۱۰,۳۹۲ ۰ %
NLD
NLD
۱۰,۲۷۸ ۰ %
UKR
UKR
۹,۴۳۵ ۰ %
EST
EST
۶,۲۱۲ ۰ %
DNK
DNK
۵,۶۵۲ ۰ %
ESP
ESP
۵,۳۸۲ ۰ %
JPN
JPN
۵,۰۵۲ ۰ %
AUS
AUS
۴,۷۹۷ ۰ %
EU
EU
۴,۲۵۶ ۰ %
ITA
ITA
۴,۰۸۵ ۰ %
ARE
ARE
۳,۵۵۲ ۰ %