متن هدر فارسی

تعداد بازدیدکنندگان

۵۴ نفر
۳,۵۸۰,۱۵۶ نفر
۱,۰۹۷ نفر
۵,۶۸۹ نفر
۱۹ آبان ۱۳۹۸
۷,۵۰۴ نفر
تاریختعداد کاربرانتعداد صفحات مشاهده شده
۱۱/۰۷ ۱,۰۶۷   کاربر ۱,۷۷۶   صفحه
۱۱/۰۶ ۵,۵۶۲   کاربر ۹,۲۴۹   صفحه
۱۱/۰۵ ۵,۷۸۸   کاربر ۹,۸۵۹   صفحه
۱۱/۰۴ ۳,۴۷۶   کاربر ۵,۷۴۳   صفحه
۱۱/۰۳ ۴,۱۷۸   کاربر ۶,۷۷۱   صفحه
۱۱/۰۲ ۵,۳۱۹   کاربر ۸,۸۶۰   صفحه
۱۱/۰۱ ۵,۸۱۵   کاربر ۹,۳۸۳   صفحه
۱۰/۳۰ ۵,۴۰۷   کاربر ۹,۲۸۰   صفحه
۱۰/۲۹ ۵,۱۷۶   کاربر ۸,۸۹۳   صفحه
۱۰/۲۸ ۵,۷۲۱   کاربر ۹,۷۳۸   صفحه
۱۰/۲۷ ۳,۳۷۴   کاربر ۵,۴۴۳   صفحه
۱۰/۲۶ ۴,۱۱۱   کاربر ۶,۹۹۰   صفحه
۱۰/۲۵ ۵,۳۲۳   کاربر ۸,۶۵۲   صفحه
۱۰/۲۴ ۵,۲۲۷   کاربر ۸,۵۶۲   صفحه
۱۰/۲۳ ۵,۰۳۲   کاربر ۸,۳۳۹   صفحه
۱۰/۲۲ ۴,۵۹۸   کاربر ۸,۰۱۰   صفحه
۱۰/۲۱ ۴,۸۸۸   کاربر ۸,۳۱۴   صفحه
۱۰/۲۰ ۳,۱۲۸   کاربر ۴,۹۸۳   صفحه
۱۰/۱۹ ۳,۶۶۵   کاربر ۵,۷۹۳   صفحه
۱۰/۱۸ ۴,۱۰۴   کاربر ۶,۷۷۴   صفحه
۱۰/۱۷ ۴,۹۰۳   کاربر ۸,۳۹۹   صفحه
۱۰/۱۶ ۴,۱۳۰   کاربر ۶,۵۵۰   صفحه
۱۰/۱۵ ۴,۸۷۴   کاربر ۸,۲۲۶   صفحه
۱۰/۱۴ ۵,۰۰۴   کاربر ۸,۶۷۴   صفحه
۱۰/۱۳ ۲,۹۲۵   کاربر ۴,۴۰۰   صفحه
۱۰/۱۲ ۳,۷۹۷   کاربر ۶,۷۲۸   صفحه
۱۰/۱۱ ۵,۰۵۶   کاربر ۸,۴۰۳   صفحه
۱۰/۱۰ ۵,۵۱۴   کاربر ۸,۸۸۰   صفحه
۱۰/۰۹ ۵,۴۷۱   کاربر ۹,۱۳۹   صفحه
۱۰/۰۸ ۵,۷۷۵   کاربر ۹,۵۰۰   صفحه
ساعتتعداد بازدیددرصد بازدید

ساعت ۰ تا ۱
۳۰۱,۳۳۵ ۴ %

ساعت ۱ تا ۲
۲۳۹,۷۷۱ ۳ %

ساعت ۲ تا ۳
۱۶۳,۶۹۸ ۲ %

ساعت ۳ تا ۴
۱۲۸,۲۹۱ ۲ %

ساعت ۴ تا ۵
۱۰۶,۷۰۰ ۱ %

ساعت ۵ تا ۶
۱۱۲,۶۰۴ ۱ %

ساعت ۶ تا ۷
۱۳۲,۲۷۴ ۲ %

ساعت ۷ تا ۸
۱۹۸,۶۴۱ ۲ %

ساعت ۸ تا ۹
۳۱۳,۶۰۹ ۴ %

ساعت ۹ تا ۱۰
۴۰۹,۶۷۹ ۵ %

ساعت ۱۰ تا ۱۱
۵۰۳,۵۰۶ ۶ %

ساعت ۱۱ تا ۱۲
۵۳۰,۱۸۸ ۷ %

ساعت ۱۲ تا ۱۳
۵۰۸,۹۶۹ ۶ %

ساعت ۱۳ تا ۱۴
۴۹۰,۵۱۸ ۶ %

ساعت ۱۴ تا ۱۵
۴۷۸,۳۷۲ ۶ %

ساعت ۱۵ تا ۱۶
۴۵۸,۴۳۰ ۶ %

ساعت ۱۶ تا ۱۷
۴۳۵,۹۲۰ ۵ %

ساعت ۱۷ تا ۱۸
۳۹۹,۴۷۱ ۵ %

ساعت ۱۸ تا ۱۹
۳۸۴,۹۱۰ ۵ %

ساعت ۱۹ تا ۲۰
۳۷۸,۹۸۵ ۵ %

ساعت ۲۰ تا ۲۱
۳۶۲,۹۵۸ ۴ %

ساعت ۲۱ تا ۲۲
۳۵۶,۲۳۶ ۴ %

ساعت ۲۲ تا ۲۳
۳۶۶,۰۵۶ ۵ %

ساعت ۲۳ تا ۲۴
۳۴۴,۲۲۴ ۴ %
نام کشورتعداد بازدیددرصد بازدید
IRN
IRN
۱,۸۶۲,۶۹۶ ۵۳ %
USA
USA
۵۹۶,۵۶۵ ۱۷ %
ROM
ROM
۳۸۱,۱۴۶ ۱۱ %
DEU
DEU
۲۸۱,۶۲۱ ۸ %
ZZZ
ZZZ
۱۳۹,۳۹۲ ۴ %
RUS
RUS
۷۶,۷۲۷ ۲ %
GBR
GBR
۳۹,۴۱۰ ۱ %
CAN
CAN
۱۷,۲۷۰ ۰ %
CHN
CHN
۱۶,۶۵۴ ۰ %
FRA
FRA
۱۵,۲۵۷ ۰ %
UKR
UKR
۱۵,۰۷۳ ۰ %
NLD
NLD
۱۳,۹۸۵ ۰ %
EST
EST
۱۳,۲۲۴ ۰ %
DNK
DNK
۱۰,۱۴۳ ۰ %
ESP
ESP
۶,۸۷۴ ۰ %
AUS
AUS
۶,۵۷۱ ۰ %
JPN
JPN
۵,۵۵۲ ۰ %
EU
EU
۵,۱۵۹ ۰ %
ITA
ITA
۵,۱۲۰ ۰ %
GRC
GRC
۴,۳۳۹ ۰ %