متن هدر فارسی

تعداد بازدیدکنندگان

۶۱ نفر
۲,۵۹۶,۴۶۵ نفر
۳,۲۵۹ نفر
۴,۰۷۲ نفر
۱۴ شهریور ۱۳۹۴
۵,۷۴۶ نفر
تاریختعداد کاربرانتعداد صفحات مشاهده شده
۰۳/۲۶ ۳,۲۳۶   کاربر ۶,۰۱۰   صفحه
۰۳/۲۵ ۳,۹۹۲   کاربر ۷,۸۰۳   صفحه
۰۳/۲۴ ۲,۴۱۸   کاربر ۴,۱۸۴   صفحه
۰۳/۲۳ ۲,۶۲۷   کاربر ۴,۸۴۲   صفحه
۰۳/۲۲ ۳,۴۴۶   کاربر ۶,۴۹۶   صفحه
۰۳/۲۱ ۳,۴۹۰   کاربر ۶,۴۵۹   صفحه
۰۳/۲۰ ۳,۵۹۶   کاربر ۶,۸۸۱   صفحه
۰۳/۱۹ ۳,۶۱۹   کاربر ۶,۷۳۳   صفحه
۰۳/۱۸ ۳,۶۴۵   کاربر ۷,۰۸۵   صفحه
۰۳/۱۷ ۱,۷۷۹   کاربر ۳,۲۶۳   صفحه
۰۳/۱۶ ۱,۵۷۲   کاربر ۲,۸۰۸   صفحه
۰۳/۱۵ ۱,۴۰۹   کاربر ۲,۷۵۵   صفحه
۰۳/۱۴ ۱,۵۷۷   کاربر ۲,۷۹۱   صفحه
۰۳/۱۳ ۲,۱۲۴   کاربر ۴,۳۳۶   صفحه
۰۳/۱۲ ۲,۷۱۴   کاربر ۵,۳۲۵   صفحه
۰۳/۱۱ ۲,۶۶۲   کاربر ۵,۸۷۷   صفحه
۰۳/۱۰ ۱,۴۶۰   کاربر ۲,۸۵۶   صفحه
۰۳/۰۹ ۱,۹۷۲   کاربر ۴,۰۴۰   صفحه
۰۳/۰۸ ۲,۴۳۴   کاربر ۴,۷۹۸   صفحه
۰۳/۰۷ ۲,۵۸۶   کاربر ۵,۳۲۰   صفحه
۰۳/۰۶ ۱,۷۷۵   کاربر ۳,۳۶۴   صفحه
۰۳/۰۵ ۲,۳۹۵   کاربر ۴,۶۸۴   صفحه
۰۳/۰۴ ۲,۸۷۲   کاربر ۵,۸۸۲   صفحه
۰۳/۰۳ ۱,۸۸۹   کاربر ۳,۴۳۳   صفحه
۰۳/۰۲ ۱,۹۳۸   کاربر ۳,۷۹۶   صفحه
۰۳/۰۱ ۲,۴۶۴   کاربر ۴,۹۴۰   صفحه
۰۲/۳۱ ۲,۶۵۶   کاربر ۵,۱۷۹   صفحه
۰۲/۳۰ ۲,۵۸۷   کاربر ۵,۰۳۸   صفحه
۰۲/۲۹ ۲,۸۳۳   کاربر ۵,۸۱۰   صفحه
۰۲/۲۸ ۲,۹۸۹   کاربر ۶,۲۸۲   صفحه
ساعتتعداد بازدیددرصد بازدید

ساعت ۰ تا ۱
۲۳۵,۲۵۷ ۴ %

ساعت ۱ تا ۲
۱۹۷,۳۲۶ ۳ %

ساعت ۲ تا ۳
۱۳۷,۸۴۰ ۲ %

ساعت ۳ تا ۴
۱۱۳,۲۸۹ ۲ %

ساعت ۴ تا ۵
۹۶,۱۴۶ ۱ %

ساعت ۵ تا ۶
۱۰۳,۳۴۴ ۲ %

ساعت ۶ تا ۷
۱۱۷,۲۳۵ ۲ %

ساعت ۷ تا ۸
۱۷۲,۰۴۳ ۳ %

ساعت ۸ تا ۹
۲۶۰,۵۳۴ ۴ %

ساعت ۹ تا ۱۰
۳۳۲,۵۷۴ ۵ %

ساعت ۱۰ تا ۱۱
۴۰۲,۲۵۷ ۶ %

ساعت ۱۱ تا ۱۲
۴۲۰,۶۵۲ ۶ %

ساعت ۱۲ تا ۱۳
۴۰۰,۳۹۴ ۶ %

ساعت ۱۳ تا ۱۴
۳۸۷,۲۸۱ ۶ %

ساعت ۱۴ تا ۱۵
۳۸۰,۱۱۸ ۶ %

ساعت ۱۵ تا ۱۶
۳۶۱,۹۰۶ ۶ %

ساعت ۱۶ تا ۱۷
۳۴۹,۱۵۷ ۵ %

ساعت ۱۷ تا ۱۸
۳۱۷,۱۶۳ ۵ %

ساعت ۱۸ تا ۱۹
۳۰۴,۸۴۹ ۵ %

ساعت ۱۹ تا ۲۰
۲۹۹,۳۳۱ ۵ %

ساعت ۲۰ تا ۲۱
۲۸۵,۲۲۹ ۴ %

ساعت ۲۱ تا ۲۲
۲۸۲,۳۸۱ ۴ %

ساعت ۲۲ تا ۲۳
۲۸۵,۲۶۱ ۴ %

ساعت ۲۳ تا ۲۴
۲۶۷,۵۹۳ ۴ %
نام کشورتعداد بازدیددرصد بازدید
IRN
IRN
۱,۴۱۸,۷۳۹ ۵۶ %
USA
USA
۳۶۵,۱۱۴ ۱۴ %
ROM
ROM
۲۶۷,۰۰۷ ۱۰ %
DEU
DEU
۲۰۴,۰۴۷ ۸ %
ZZZ
ZZZ
۹۹,۴۵۵ ۴ %
RUS
RUS
۶۱,۰۸۰ ۲ %
GBR
GBR
۳۱,۳۲۱ ۱ %
CAN
CAN
۱۴,۰۰۹ ۱ %
FRA
FRA
۱۱,۵۶۳ ۰ %
NLD
NLD
۱۰,۸۳۷ ۰ %
CHN
CHN
۱۰,۶۵۶ ۰ %
UKR
UKR
۹,۷۸۲ ۰ %
EST
EST
۷,۰۸۲ ۰ %
DNK
DNK
۶,۰۷۰ ۰ %
ESP
ESP
۵,۷۸۵ ۰ %
JPN
JPN
۵,۰۷۰ ۰ %
AUS
AUS
۴,۹۶۴ ۰ %
EU
EU
۴,۳۷۱ ۰ %
ITA
ITA
۴,۲۱۹ ۰ %
ARE
ARE
۳,۵۸۲ ۰ %