متن هدر فارسی

تعداد بازدیدکنندگان

۶۹ نفر
۴,۴۶۷,۲۶۰ نفر
۲,۳۶۷ نفر
۷,۲۱۷ نفر
۳ اسفند ۱۳۹۸
۹,۵۷۰ نفر
تاریختعداد کاربرانتعداد صفحات مشاهده شده
۰۴/۱۸ ۲,۱۸۴   کاربر ۳,۷۷۱   صفحه
۰۴/۱۷ ۶,۷۰۸   کاربر ۱۲,۰۴۴   صفحه
۰۴/۱۶ ۶,۸۶۱   کاربر ۱۲,۲۵۶   صفحه
۰۴/۱۵ ۶,۹۳۷   کاربر ۱۱,۷۸۶   صفحه
۰۴/۱۴ ۶,۹۱۹   کاربر ۱۲,۲۹۱   صفحه
۰۴/۱۳ ۴,۵۸۰   کاربر ۷,۷۹۸   صفحه
۰۴/۱۲ ۵,۱۹۶   کاربر ۹,۲۸۴   صفحه
۰۴/۱۱ ۶,۵۴۱   کاربر ۱۱,۸۷۴   صفحه
۰۴/۱۰ ۶,۷۶۸   کاربر ۱۲,۰۹۰   صفحه
۰۴/۰۹ ۶,۸۳۱   کاربر ۱۱,۹۶۲   صفحه
۰۴/۰۸ ۶,۴۳۰   کاربر ۱۱,۴۱۶   صفحه
۰۴/۰۷ ۶,۹۱۲   کاربر ۱۲,۳۷۵   صفحه
۰۴/۰۶ ۴,۵۳۲   کاربر ۷,۶۲۳   صفحه
۰۴/۰۵ ۵,۵۳۷   کاربر ۸,۹۹۰   صفحه
۰۴/۰۴ ۵,۸۲۸   کاربر ۹,۹۴۱   صفحه
۰۴/۰۳ ۶,۱۱۵   کاربر ۱۰,۵۸۱   صفحه
۰۴/۰۲ ۶,۳۴۴   کاربر ۱۰,۸۷۵   صفحه
۰۴/۰۱ ۶,۲۷۳   کاربر ۱۰,۸۹۳   صفحه
۰۳/۳۱ ۶,۵۴۴   کاربر ۱۱,۱۳۱   صفحه
۰۳/۳۰ ۴,۵۰۳   کاربر ۷,۴۷۹   صفحه
۰۳/۲۹ ۴,۹۴۳   کاربر ۸,۰۶۸   صفحه
۰۳/۲۸ ۴,۹۳۳   کاربر ۹,۱۱۳   صفحه
۰۳/۲۷ ۶,۱۰۰   کاربر ۱۰,۵۶۷   صفحه
۰۳/۲۶ ۸,۰۲۸   کاربر ۱۲,۰۹۶   صفحه
۰۳/۲۵ ۶,۷۹۹   کاربر ۱۰,۸۹۶   صفحه
۰۳/۲۴ ۶,۵۷۷   کاربر ۱۰,۷۲۸   صفحه
۰۳/۲۳ ۴,۴۸۴   کاربر ۶,۹۶۶   صفحه
۰۳/۲۲ ۴,۹۴۶   کاربر ۷,۸۶۰   صفحه
۰۳/۲۱ ۶,۱۷۴   کاربر ۹,۹۶۳   صفحه
۰۳/۲۰ ۶,۳۴۲   کاربر ۹,۹۹۰   صفحه
ساعتتعداد بازدیددرصد بازدید

ساعت ۰ تا ۱
۳۶۶,۴۹۴ ۴ %

ساعت ۱ تا ۲
۲۹۱,۵۱۷ ۳ %

ساعت ۲ تا ۳
۱۹۷,۹۸۵ ۲ %

ساعت ۳ تا ۴
۱۴۹,۴۸۲ ۲ %

ساعت ۴ تا ۵
۱۲۲,۱۸۴ ۱ %

ساعت ۵ تا ۶
۱۲۶,۰۱۲ ۱ %

ساعت ۶ تا ۷
۱۴۶,۲۲۱ ۲ %

ساعت ۷ تا ۸
۲۲۰,۴۷۲ ۲ %

ساعت ۸ تا ۹
۳۵۲,۰۷۲ ۴ %

ساعت ۹ تا ۱۰
۴۶۴,۸۱۶ ۵ %

ساعت ۱۰ تا ۱۱
۵۷۴,۲۷۴ ۶ %

ساعت ۱۱ تا ۱۲
۶۱۰,۹۷۰ ۶ %

ساعت ۱۲ تا ۱۳
۵۹۳,۲۹۷ ۶ %

ساعت ۱۳ تا ۱۴
۵۷۲,۱۰۰ ۶ %

ساعت ۱۴ تا ۱۵
۵۵۸,۸۲۰ ۶ %

ساعت ۱۵ تا ۱۶
۵۳۸,۵۳۸ ۶ %

ساعت ۱۶ تا ۱۷
۵۱۱,۲۷۲ ۵ %

ساعت ۱۷ تا ۱۸
۴۷۰,۳۱۶ ۵ %

ساعت ۱۸ تا ۱۹
۴۵۳,۱۱۱ ۵ %

ساعت ۱۹ تا ۲۰
۴۴۶,۲۷۳ ۵ %

ساعت ۲۰ تا ۲۱
۴۳۰,۶۵۴ ۵ %

ساعت ۲۱ تا ۲۲
۴۲۵,۲۸۹ ۴ %

ساعت ۲۲ تا ۲۳
۴۳۵,۱۹۹ ۵ %

ساعت ۲۳ تا ۲۴
۴۱۵,۰۱۵ ۴ %
نام کشورتعداد بازدیددرصد بازدید
IRN
IRN
۲,۳۵۰,۸۵۶ ۵۴ %
USA
USA
۶۷۴,۶۲۷ ۱۵ %
ROM
ROM
۵۰۹,۳۸۵ ۱۲ %
DEU
DEU
۳۵۹,۲۲۹ ۸ %
ZZZ
ZZZ
۱۷۶,۲۶۲ ۴ %
RUS
RUS
۹۴,۴۷۳ ۲ %
GBR
GBR
۴۹,۹۴۲ ۱ %
UKR
UKR
۲۰,۸۲۰ ۰ %
CAN
CAN
۲۰,۱۷۰ ۰ %
CHN
CHN
۲۰,۱۳۲ ۰ %
EST
EST
۱۷,۹۷۴ ۰ %
FRA
FRA
۱۷,۱۰۷ ۰ %
NLD
NLD
۱۶,۲۰۵ ۰ %
DNK
DNK
۱۴,۲۵۶ ۰ %
ESP
ESP
۹,۷۶۱ ۰ %
AUS
AUS
۹,۶۱۷ ۰ %
ITA
ITA
۶,۴۱۸ ۰ %
JPN
JPN
۶,۲۴۹ ۰ %
GRC
GRC
۵,۷۶۴ ۰ %
EU
EU
۵,۶۹۶ ۰ %