متن هدر فارسی

تعداد بازدیدکنندگان

۶۳ نفر
۳,۰۸۰,۱۳۸ نفر
۱,۷۳۳ نفر
۳,۸۲۳ نفر
۲۰ مهر ۱۳۹۸
۵,۹۲۰ نفر
تاریختعداد کاربرانتعداد صفحات مشاهده شده
۰۷/۲۷ ۱,۷۰۶   کاربر ۲,۳۸۸   صفحه
۰۷/۲۶ ۳,۵۲۳   کاربر ۴,۹۴۴   صفحه
۰۷/۲۵ ۴,۴۴۲   کاربر ۶,۶۷۱   صفحه
۰۷/۲۴ ۵,۱۲۲   کاربر ۸,۰۱۰   صفحه
۰۷/۲۳ ۵,۶۵۶   کاربر ۹,۱۴۸   صفحه
۰۷/۲۲ ۵,۷۶۹   کاربر ۹,۰۵۹   صفحه
۰۷/۲۱ ۵,۵۷۷   کاربر ۹,۱۸۲   صفحه
۰۷/۲۰ ۵,۹۲۰   کاربر ۹,۶۱۳   صفحه
۰۷/۱۹ ۳,۵۳۱   کاربر ۵,۳۵۲   صفحه
۰۷/۱۸ ۳,۸۸۱   کاربر ۵,۹۷۴   صفحه
۰۷/۱۷ ۴,۶۲۹   کاربر ۷,۸۰۳   صفحه
۰۷/۱۶ ۴,۹۶۱   کاربر ۸,۴۳۷   صفحه
۰۷/۱۵ ۴,۷۸۴   کاربر ۸,۲۱۲   صفحه
۰۷/۱۴ ۴,۹۹۳   کاربر ۸,۹۷۱   صفحه
۰۷/۱۳ ۵,۰۴۹   کاربر ۹,۱۹۰   صفحه
۰۷/۱۲ ۳,۳۰۳   کاربر ۵,۱۷۰   صفحه
۰۷/۱۱ ۳,۶۵۰   کاربر ۶,۰۱۳   صفحه
۰۷/۱۰ ۵,۰۹۱   کاربر ۸,۲۴۰   صفحه
۰۷/۰۹ ۵,۱۸۰   کاربر ۸,۳۰۳   صفحه
۰۷/۰۸ ۵,۲۵۲   کاربر ۸,۶۵۶   صفحه
۰۷/۰۷ ۵,۵۱۲   کاربر ۸,۹۳۱   صفحه
۰۷/۰۶ ۵,۲۶۷   کاربر ۸,۸۳۶   صفحه
۰۷/۰۵ ۲,۹۲۴   کاربر ۴,۷۰۸   صفحه
۰۷/۰۴ ۳,۴۴۰   کاربر ۵,۶۰۲   صفحه
۰۷/۰۳ ۴,۳۱۰   کاربر ۷,۴۶۱   صفحه
۰۷/۰۲ ۴,۵۳۹   کاربر ۷,۷۲۴   صفحه
۰۷/۰۱ ۴,۳۰۷   کاربر ۷,۶۲۱   صفحه
۰۶/۳۱ ۴,۲۱۱   کاربر ۷,۰۷۲   صفحه
۰۶/۳۰ ۴,۹۰۴   کاربر ۸,۴۷۳   صفحه
۰۶/۲۹ ۲,۵۵۲   کاربر ۴,۲۴۴   صفحه
ساعتتعداد بازدیددرصد بازدید

ساعت ۰ تا ۱
۲۶۷,۴۲۲ ۴ %

ساعت ۱ تا ۲
۲۱۹,۴۲۷ ۳ %

ساعت ۲ تا ۳
۱۵۱,۰۴۲ ۲ %

ساعت ۳ تا ۴
۱۲۱,۰۱۶ ۲ %

ساعت ۴ تا ۵
۱۰۱,۶۰۷ ۱ %

ساعت ۵ تا ۶
۱۰۷,۹۰۳ ۱ %

ساعت ۶ تا ۷
۱۲۴,۷۲۰ ۲ %

ساعت ۷ تا ۸
۱۸۵,۷۰۶ ۳ %

ساعت ۸ تا ۹
۲۸۷,۸۹۵ ۴ %

ساعت ۹ تا ۱۰
۳۷۴,۰۱۲ ۵ %

ساعت ۱۰ تا ۱۱
۴۵۷,۱۹۶ ۶ %

ساعت ۱۱ تا ۱۲
۴۷۹,۶۸۸ ۷ %

ساعت ۱۲ تا ۱۳
۴۵۹,۰۲۲ ۶ %

ساعت ۱۳ تا ۱۴
۴۴۱,۶۵۶ ۶ %

ساعت ۱۴ تا ۱۵
۴۳۱,۶۷۶ ۶ %

ساعت ۱۵ تا ۱۶
۴۱۲,۶۴۷ ۶ %

ساعت ۱۶ تا ۱۷
۳۹۴,۹۷۰ ۵ %

ساعت ۱۷ تا ۱۸
۳۵۹,۳۵۴ ۵ %

ساعت ۱۸ تا ۱۹
۳۴۴,۷۷۱ ۵ %

ساعت ۱۹ تا ۲۰
۳۳۷,۹۷۹ ۵ %

ساعت ۲۰ تا ۲۱
۳۲۲,۷۶۹ ۴ %

ساعت ۲۱ تا ۲۲
۳۱۶,۸۵۳ ۴ %

ساعت ۲۲ تا ۲۳
۳۲۳,۷۱۰ ۴ %

ساعت ۲۳ تا ۲۴
۳۰۵,۸۹۷ ۴ %
نام کشورتعداد بازدیددرصد بازدید
IRN
IRN
۱,۶۲۸,۶۸۶ ۵۴ %
USA
USA
۴۹۰,۴۴۶ ۱۶ %
ROM
ROM
۳۲۱,۵۴۹ ۱۱ %
DEU
DEU
۲۴۱,۴۴۴ ۸ %
ZZZ
ZZZ
۱۱۷,۰۰۶ ۴ %
RUS
RUS
۶۸,۸۵۶ ۲ %
GBR
GBR
۳۴,۷۹۶ ۱ %
CAN
CAN
۱۵,۷۶۲ ۱ %
FRA
FRA
۱۴,۰۵۴ ۰ %
UKR
UKR
۱۲,۸۲۲ ۰ %
CHN
CHN
۱۲,۵۵۸ ۰ %
NLD
NLD
۱۲,۳۳۸ ۰ %
EST
EST
۹,۹۰۴ ۰ %
DNK
DNK
۷,۸۸۴ ۰ %
ESP
ESP
۶,۶۵۱ ۰ %
AUS
AUS
۵,۶۴۳ ۰ %
JPN
JPN
۵,۳۰۶ ۰ %
EU
EU
۴,۸۰۱ ۰ %
ITA
ITA
۴,۶۶۶ ۰ %
ARE
ARE
۳,۷۱۴ ۰ %