متن هدر فارسی

تعداد بازدیدکنندگان

۶۷ نفر
۳,۳۱۵,۹۱۹ نفر
۴,۶۸۳ نفر
۶,۴۵۱ نفر
۱۹ آبان ۱۳۹۸
۷,۵۰۴ نفر
تاریختعداد کاربرانتعداد صفحات مشاهده شده
۰۹/۱۴ ۴,۵۷۸   کاربر ۷,۰۷۳   صفحه
۰۹/۱۳ ۶,۳۰۵   کاربر ۹,۷۹۵   صفحه
۰۹/۱۲ ۶,۸۴۵   کاربر ۱۰,۶۶۳   صفحه
۰۹/۱۱ ۶,۵۳۹   کاربر ۱۰,۶۷۱   صفحه
۰۹/۱۰ ۶,۷۶۰   کاربر ۱۰,۶۵۷   صفحه
۰۹/۰۹ ۶,۶۵۳   کاربر ۱۰,۵۳۲   صفحه
۰۹/۰۸ ۴,۷۴۴   کاربر ۶,۷۴۸   صفحه
۰۹/۰۷ ۴,۹۷۰   کاربر ۷,۲۴۰   صفحه
۰۹/۰۶ ۴,۵۷۶   کاربر ۷,۶۱۵   صفحه
۰۹/۰۵ ۴,۶۲۹   کاربر ۸,۹۱۹   صفحه
۰۹/۰۴ ۴,۳۵۸   کاربر ۷,۰۹۲   صفحه
۰۹/۰۳ ۴,۵۲۴   کاربر ۷,۵۹۶   صفحه
۰۹/۰۲ ۲,۶۸۴   کاربر ۵,۳۲۲   صفحه
۰۹/۰۱ ۱,۳۲۰   کاربر ۲,۱۱۶   صفحه
۰۸/۳۰ ۸۲۱   کاربر ۱,۷۱۱   صفحه
۰۸/۲۹ ۸۹۹   کاربر ۱,۹۳۷   صفحه
۰۸/۲۸ ۶۹۰   کاربر ۱,۷۳۲   صفحه
۰۸/۲۷ ۹۵۰   کاربر ۱,۷۱۹   صفحه
۰۸/۲۶ ۸۲۵   کاربر ۱,۴۲۳   صفحه
۰۸/۲۵ ۳,۷۵۶   کاربر ۵,۸۲۵   صفحه
۰۸/۲۴ ۴,۱۰۷   کاربر ۶,۱۵۲   صفحه
۰۸/۲۳ ۵,۰۰۵   کاربر ۷,۳۴۷   صفحه
۰۸/۲۲ ۶,۹۵۴   کاربر ۱۰,۰۷۷   صفحه
۰۸/۲۱ ۶,۷۷۸   کاربر ۱۰,۱۴۴   صفحه
۰۸/۲۰ ۶,۸۵۲   کاربر ۱۰,۶۱۹   صفحه
۰۸/۱۹ ۷,۵۰۴   کاربر ۱۱,۰۷۷   صفحه
۰۸/۱۸ ۷,۱۵۹   کاربر ۱۱,۱۷۶   صفحه
۰۸/۱۷ ۴,۱۸۱   کاربر ۶,۰۳۹   صفحه
۰۸/۱۶ ۴,۵۱۳   کاربر ۶,۸۲۶   صفحه
۰۸/۱۵ ۴,۷۹۴   کاربر ۶,۷۳۰   صفحه
ساعتتعداد بازدیددرصد بازدید

ساعت ۰ تا ۱
۲۸۳,۸۶۰ ۴ %

ساعت ۱ تا ۲
۲۲۷,۹۲۳ ۳ %

ساعت ۲ تا ۳
۱۵۶,۸۲۰ ۲ %

ساعت ۳ تا ۴
۱۲۴,۱۵۷ ۲ %

ساعت ۴ تا ۵
۱۰۴,۲۶۴ ۱ %

ساعت ۵ تا ۶
۱۱۰,۱۰۷ ۱ %

ساعت ۶ تا ۷
۱۲۸,۵۲۱ ۲ %

ساعت ۷ تا ۸
۱۹۱,۳۱۰ ۲ %

ساعت ۸ تا ۹
۲۹۹,۹۷۵ ۴ %

ساعت ۹ تا ۱۰
۳۹۰,۲۴۱ ۵ %

ساعت ۱۰ تا ۱۱
۴۷۸,۴۹۴ ۶ %

ساعت ۱۱ تا ۱۲
۵۰۲,۱۹۲ ۷ %

ساعت ۱۲ تا ۱۳
۴۸۱,۹۷۶ ۶ %

ساعت ۱۳ تا ۱۴
۴۶۳,۷۷۴ ۶ %

ساعت ۱۴ تا ۱۵
۴۵۳,۳۴۱ ۶ %

ساعت ۱۵ تا ۱۶
۴۳۳,۶۶۵ ۶ %

ساعت ۱۶ تا ۱۷
۴۱۳,۷۱۸ ۵ %

ساعت ۱۷ تا ۱۸
۳۷۸,۲۰۳ ۵ %

ساعت ۱۸ تا ۱۹
۳۶۳,۸۷۴ ۵ %

ساعت ۱۹ تا ۲۰
۳۵۶,۸۳۲ ۵ %

ساعت ۲۰ تا ۲۱
۳۴۱,۲۸۱ ۴ %

ساعت ۲۱ تا ۲۲
۳۳۵,۲۹۷ ۴ %

ساعت ۲۲ تا ۲۳
۳۴۳,۹۵۴ ۴ %

ساعت ۲۳ تا ۲۴
۳۲۳,۵۷۴ ۴ %
نام کشورتعداد بازدیددرصد بازدید
IRN
IRN
۱,۷۳۰,۸۵۲ ۵۳ %
USA
USA
۵۵۷,۱۱۰ ۱۷ %
ROM
ROM
۳۴۵,۱۷۶ ۱۱ %
DEU
DEU
۲۵۸,۲۶۵ ۸ %
ZZZ
ZZZ
۱۲۶,۰۷۹ ۴ %
RUS
RUS
۷۲,۰۳۶ ۲ %
GBR
GBR
۳۶,۶۰۴ ۱ %
CAN
CAN
۱۶,۳۸۸ ۱ %
CHN
CHN
۱۵,۸۹۷ ۰ %
FRA
FRA
۱۴,۶۴۲ ۰ %
UKR
UKR
۱۳,۷۶۵ ۰ %
NLD
NLD
۱۳,۱۱۴ ۰ %
EST
EST
۱۱,۳۷۸ ۰ %
DNK
DNK
۸,۹۰۴ ۰ %
ESP
ESP
۶,۷۳۶ ۰ %
AUS
AUS
۵,۹۱۸ ۰ %
JPN
JPN
۵,۳۷۹ ۰ %
EU
EU
۵,۰۰۱ ۰ %
ITA
ITA
۴,۸۲۷ ۰ %
GRC
GRC
۳,۸۸۹ ۰ %