متن هدر فارسی

تعداد بازدیدکنندگان

۳۹ نفر
۲,۸۳۰,۱۵۹ نفر
۳۵۴ نفر
۳,۳۸۶ نفر
۱۴ شهریور ۱۳۹۴
۵,۷۴۶ نفر
تاریختعداد کاربرانتعداد صفحات مشاهده شده
۰۵/۲۹ ۳۵۲   کاربر ۵۸۲   صفحه
۰۵/۲۸ ۳,۳۲۲   کاربر ۵,۸۷۲   صفحه
۰۵/۲۷ ۳,۸۹۰   کاربر ۶,۹۹۰   صفحه
۰۵/۲۶ ۴,۰۹۷   کاربر ۷,۶۳۱   صفحه
۰۵/۲۵ ۲,۰۸۲   کاربر ۳,۵۵۱   صفحه
۰۵/۲۴ ۲,۷۱۹   کاربر ۴,۹۴۱   صفحه
۰۵/۲۳ ۳,۸۵۲   کاربر ۶,۹۲۷   صفحه
۰۵/۲۲ ۴,۲۳۱   کاربر ۷,۷۳۷   صفحه
۰۵/۲۱ ۲,۲۶۷   کاربر ۳,۷۸۰   صفحه
۰۵/۲۰ ۳,۶۵۱   کاربر ۶,۷۳۴   صفحه
۰۵/۱۹ ۴,۲۷۲   کاربر ۸,۰۰۰   صفحه
۰۵/۱۸ ۲,۳۳۹   کاربر ۴,۰۶۶   صفحه
۰۵/۱۷ ۲,۹۳۹   کاربر ۴,۹۸۹   صفحه
۰۵/۱۶ ۳,۸۷۵   کاربر ۶,۸۵۹   صفحه
۰۵/۱۵ ۴,۲۵۶   کاربر ۷,۵۰۷   صفحه
۰۵/۱۴ ۴,۲۶۴   کاربر ۷,۶۶۵   صفحه
۰۵/۱۳ ۴,۲۳۶   کاربر ۷,۷۱۱   صفحه
۰۵/۱۲ ۴,۴۹۶   کاربر ۸,۰۲۹   صفحه
۰۵/۱۱ ۲,۳۹۰   کاربر ۴,۱۵۶   صفحه
۰۵/۱۰ ۲,۸۷۴   کاربر ۴,۹۶۲   صفحه
۰۵/۰۹ ۳,۹۰۱   کاربر ۶,۶۰۸   صفحه
۰۵/۰۸ ۴,۰۳۸   کاربر ۷,۱۰۱   صفحه
۰۵/۰۷ ۴,۰۴۷   کاربر ۷,۲۱۱   صفحه
۰۵/۰۶ ۴,۳۳۶   کاربر ۸,۰۹۰   صفحه
۰۵/۰۵ ۴,۳۳۲   کاربر ۸,۳۳۳   صفحه
۰۵/۰۴ ۲,۲۲۰   کاربر ۳,۸۳۳   صفحه
۰۵/۰۳ ۲,۹۲۴   کاربر ۵,۳۲۳   صفحه
۰۵/۰۲ ۴,۲۰۴   کاربر ۷,۵۹۵   صفحه
۰۵/۰۱ ۳,۸۹۷   کاربر ۶,۹۰۹   صفحه
۰۴/۳۱ ۴,۲۳۵   کاربر ۷,۸۸۹   صفحه
ساعتتعداد بازدیددرصد بازدید

ساعت ۰ تا ۱
۲۵۱,۶۵۰ ۴ %

ساعت ۱ تا ۲
۲۰۹,۰۴۹ ۳ %

ساعت ۲ تا ۳
۱۴۴,۹۵۶ ۲ %

ساعت ۳ تا ۴
۱۱۷,۳۳۳ ۲ %

ساعت ۴ تا ۵
۹۹,۰۰۷ ۱ %

ساعت ۵ تا ۶
۱۰۵,۶۶۵ ۲ %

ساعت ۶ تا ۷
۱۲۰,۶۷۴ ۲ %

ساعت ۷ تا ۸
۱۷۸,۰۷۷ ۳ %

ساعت ۸ تا ۹
۲۷۳,۴۳۴ ۴ %

ساعت ۹ تا ۱۰
۳۵۳,۴۱۸ ۵ %

ساعت ۱۰ تا ۱۱
۴۲۹,۹۲۰ ۶ %

ساعت ۱۱ تا ۱۲
۴۵۰,۶۸۶ ۷ %

ساعت ۱۲ تا ۱۳
۴۳۰,۲۰۹ ۶ %

ساعت ۱۳ تا ۱۴
۴۱۴,۶۴۰ ۶ %

ساعت ۱۴ تا ۱۵
۴۰۶,۱۵۸ ۶ %

ساعت ۱۵ تا ۱۶
۳۸۷,۵۰۸ ۶ %

ساعت ۱۶ تا ۱۷
۳۷۲,۲۰۳ ۵ %

ساعت ۱۷ تا ۱۸
۳۳۸,۶۷۹ ۵ %

ساعت ۱۸ تا ۱۹
۳۲۵,۱۵۸ ۵ %

ساعت ۱۹ تا ۲۰
۳۱۸,۲۹۶ ۵ %

ساعت ۲۰ تا ۲۱
۳۰۳,۵۷۵ ۴ %

ساعت ۲۱ تا ۲۲
۲۹۹,۰۴۷ ۴ %

ساعت ۲۲ تا ۲۳
۳۰۳,۲۱۳ ۴ %

ساعت ۲۳ تا ۲۴
۲۸۶,۰۶۲ ۴ %
نام کشورتعداد بازدیددرصد بازدید
IRN
IRN
۱,۵۲۴,۲۷۳ ۵۵ %
USA
USA
۴۱۷,۰۸۳ ۱۵ %
ROM
ROM
۲۹۴,۵۴۸ ۱۱ %
DEU
DEU
۲۲۳,۱۳۱ ۸ %
ZZZ
ZZZ
۱۰۸,۲۷۷ ۴ %
RUS
RUS
۶۵,۶۵۲ ۲ %
GBR
GBR
۳۳,۱۳۵ ۱ %
CAN
CAN
۱۴,۸۶۵ ۱ %
FRA
FRA
۱۲,۷۹۰ ۰ %
CHN
CHN
۱۱,۷۲۰ ۰ %
NLD
NLD
۱۱,۵۵۳ ۰ %
UKR
UKR
۱۱,۳۰۲ ۰ %
EST
EST
۸,۴۹۰ ۰ %
DNK
DNK
۶,۹۲۷ ۰ %
ESP
ESP
۶,۳۶۲ ۰ %
AUS
AUS
۵,۳۰۳ ۰ %
JPN
JPN
۵,۲۰۶ ۰ %
EU
EU
۴,۵۴۴ ۰ %
ITA
ITA
۴,۴۷۴ ۰ %
ARE
ARE
۳,۶۵۵ ۰ %