متن هدر فارسی

تعداد بازدیدکنندگان

۶۹ نفر
۹۱۱,۱۳۵ نفر
۱,۱۰۹ نفر
۲,۰۱۶ نفر
۱۴ شهریور ۱۳۹۴
۵,۷۴۶ نفر
تاریختعداد کاربرانتعداد صفحات مشاهده شده
۰۲/۱۰ ۱,۱۰۹   کاربر ۲,۳۳۹   صفحه
۰۲/۰۹ ۲,۰۱۶   کاربر ۴,۶۷۱   صفحه
۰۲/۰۸ ۱,۴۶۵   کاربر ۲,۷۲۱   صفحه
۰۲/۰۷ ۱,۵۴۶   کاربر ۳,۰۰۶   صفحه
۰۲/۰۶ ۲,۰۷۵   کاربر ۴,۵۴۸   صفحه
۰۲/۰۵ ۱,۷۰۸   کاربر ۳,۱۹۳   صفحه
۰۲/۰۴ ۱,۹۶۰   کاربر ۴,۱۲۱   صفحه
۰۲/۰۳ ۲,۱۰۷   کاربر ۵,۱۴۳   صفحه
۰۲/۰۲ ۲,۲۵۸   کاربر ۵,۲۲۲   صفحه
۰۲/۰۱ ۱,۲۸۱   کاربر ۲,۶۱۱   صفحه
۰۱/۳۱ ۱,۴۴۰   کاربر ۳,۰۶۳   صفحه
۰۱/۳۰ ۱,۸۴۶   کاربر ۴,۱۱۷   صفحه
۰۱/۲۹ ۳,۱۰۱   کاربر ۵,۶۷۳   صفحه
۰۱/۲۸ ۲,۷۱۷   کاربر ۵,۴۷۲   صفحه
۰۱/۲۷ ۲,۵۹۲   کاربر ۵,۷۴۸   صفحه
۰۱/۲۶ ۲,۷۰۵   کاربر ۵,۶۹۴   صفحه
۰۱/۲۵ ۱,۲۹۴   کاربر ۲,۵۸۰   صفحه
۰۱/۲۴ ۱,۹۴۶   کاربر ۳,۶۷۹   صفحه
۰۱/۲۳ ۲,۲۱۹   کاربر ۵,۰۹۵   صفحه
۰۱/۲۲ ۱,۴۹۹   کاربر ۲,۸۱۳   صفحه
۰۱/۲۱ ۱,۹۸۶   کاربر ۴,۳۳۶   صفحه
۰۱/۲۰ ۲,۲۴۸   کاربر ۵,۲۲۴   صفحه
۰۱/۱۹ ۲,۴۱۳   کاربر ۶,۰۵۹   صفحه
۰۱/۱۸ ۱,۶۷۹   کاربر ۳,۲۳۸   صفحه
۰۱/۱۷ ۱,۸۲۸   کاربر ۳,۹۲۲   صفحه
۰۱/۱۶ ۲,۲۶۴   کاربر ۵,۱۰۱   صفحه
۰۱/۱۵ ۲,۵۶۹   کاربر ۵,۴۸۶   صفحه
۰۱/۱۴ ۲,۵۱۶   کاربر ۵,۷۹۲   صفحه
۰۱/۱۳ ۱,۲۷۷   کاربر ۲,۴۴۹   صفحه
۰۱/۱۲ ۹۴۵   کاربر ۱,۹۷۹   صفحه
ساعتتعداد بازدیددرصد بازدید

ساعت ۰ تا ۱
۱۰۷,۶۱۴ ۴ %

ساعت ۱ تا ۲
۱۰۴,۷۰۴ ۴ %

ساعت ۲ تا ۳
۸۲,۹۲۵ ۳ %

ساعت ۳ تا ۴
۷۹,۲۳۶ ۳ %

ساعت ۴ تا ۵
۷۱,۶۲۹ ۲ %

ساعت ۵ تا ۶
۸۲,۸۸۰ ۳ %

ساعت ۶ تا ۷
۸۶,۷۸۸ ۳ %

ساعت ۷ تا ۸
۱۱۲,۵۳۵ ۴ %

ساعت ۸ تا ۹
۱۴۲,۴۱۳ ۵ %

ساعت ۹ تا ۱۰
۱۵۳,۷۵۸ ۵ %

ساعت ۱۰ تا ۱۱
۱۷۴,۸۳۷ ۶ %

ساعت ۱۱ تا ۱۲
۱۶۹,۴۰۶ ۶ %

ساعت ۱۲ تا ۱۳
۱۶۲,۱۲۷ ۵ %

ساعت ۱۳ تا ۱۴
۱۵۱,۸۵۲ ۵ %

ساعت ۱۴ تا ۱۵
۱۵۰,۲۵۳ ۵ %

ساعت ۱۵ تا ۱۶
۱۴۵,۷۸۳ ۵ %

ساعت ۱۶ تا ۱۷
۱۴۷,۲۰۱ ۵ %

ساعت ۱۷ تا ۱۸
۱۲۸,۹۵۵ ۴ %

ساعت ۱۸ تا ۱۹
۱۲۴,۶۲۴ ۴ %

ساعت ۱۹ تا ۲۰
۱۲۶,۲۳۹ ۴ %

ساعت ۲۰ تا ۲۱
۱۲۶,۴۷۱ ۴ %

ساعت ۲۱ تا ۲۲
۱۲۱,۶۸۲ ۴ %

ساعت ۲۲ تا ۲۳
۱۲۳,۱۸۶ ۴ %

ساعت ۲۳ تا ۲۴
۱۱۰,۶۳۸ ۴ %
نام کشورتعداد بازدیددرصد بازدید
IRN
IRN
۵۶۰,۵۳۲ ۶۳ %
ROM
ROM
۸۰,۳۶۴ ۹ %
USA
USA
۷۵,۸۵۴ ۹ %
DEU
DEU
۵۹,۲۳۷ ۷ %
ZZZ
ZZZ
۴۷,۲۹۲ ۵ %
RUS
RUS
۱۹,۴۲۲ ۲ %
GBR
GBR
۹,۳۴۱ ۱ %
FRA
FRA
۶,۰۶۵ ۱ %
CHN
CHN
۴,۰۲۴ ۰ %
JPN
JPN
۳,۵۹۷ ۰ %
CAN
CAN
۳,۴۳۹ ۰ %
ESP
ESP
۲,۹۶۷ ۰ %
EST
EST
۲,۸۹۶ ۰ %
CYP
CYP
۲,۸۸۳ ۰ %
UKR
UKR
۲,۷۸۱ ۰ %
NLD
NLD
۲,۵۷۹ ۰ %
FIN
FIN
۲,۵۴۱ ۰ %
ITA
ITA
۲,۰۷۷ ۰ %
BRA
BRA
۱,۶۸۹ ۰ %
IND
IND
۱,۵۴۷ ۰ %
نام مرورگرتعداد بازدیددرصد بازدید
Chrome
Chrome
۳۸۲,۲۲۵ ۴۲ %
Firefox
Firefox
۲۳۳,۷۴۴ ۲۶ %
Safari
Safari
۱۴۱,۷۵۳ ۱۶ %
Mozilla
Mozilla
۷۷,۸۹۹ ۹ %
Other
Other
۱۶,۸۶۳ ۲ %
IE 11.0
IE 11.0
۱۶,۲۰۵ ۲ %
IE 8.0
IE 8.0
۱۳,۲۷۳ ۱ %
IE 9.0
IE 9.0
۹,۳۹۴ ۱ %
IE 6.0
IE 6.0
۷,۹۶۲ ۱ %
IE 10.0
IE 10.0
۴,۶۶۳ ۱ %
Opera
Opera
۳,۴۳۹ ۰ %
IE 7.0
IE 7.0
۲,۱۳۶ ۰ %
Edge
Edge
۱,۲۶۹ ۰ %
سیستم عاملتعداد بازدیددرصد بازدید
Linux ۲۱۷,۷۸۶ ۲۴ %
Windows 7 ۲۱۷,۳۲۳ ۲۴ %
iOS ۱۳۹,۵۹۳ ۱۶ %
Windows 2003 ۱۳۳,۷۶۳ ۱۵ %
XP ۶۰,۹۷۶ ۷ %
Other ۵۷,۴۸۵ ۶ %
Windows 8 ۲۴,۷۶۹ ۳ %
Android ۱۷,۷۴۴ ۲ %
Windows 10 ۱۶,۲۹۸ ۲ %
Vista ۱۳,۷۷۶ ۲ %
FreeBSD ۷ ۰ %
Windows Mobile ۰ ۰ %
WebOS ۰ ۰ %
کلمات جستجو شده 
بیمارستان نیکان ۱۸,۷۳۵
آدرس بیمارستان نیکان ۹۲۷
بیمارستان نیکان تهران ۸۰۰
نیکان ۶۴۲
ادرس بیمارستان نیکان ۵۱۲
بیمه های طرف قرارداد بیمارستان نیکان ۴۴۳
بیمارستان نیکان زایمان ۴۲۷
دکتر فیروز مددی ۳۸۸
بیمارستان نیکان آدرس ۳۰۹
دکتر سیم فروش ۲۸۸
بیمارستان نیکان اقدسیه ۲۷۶
nikan hospital ۲۴۲
آدرس بیمارستان نیکان تهران ۲۲۴
بیمارستان ۱۹۲
سایت بیمارستان نیکان ۱۷۸
تلفن بیمارستان نیکان ۱۶۰
بیمارستان نیکان تلفن ۱۵۵
دکتر همایون محمدی ۱۵۲
شماره تلفن بیمارستان نیکان ۱۴۲
نحوه مصرف روغن کرچک برای عکسبرداری ۱۴۲
کروکی بیمارستان نیکان ۱۱۳
www.nikanhospital.com ۱۱۱
بیمارستان تخصصی گوارش ۱۱۱
ادرس بیمارستان نیکان تهران ۱۰۵
دکتر ناصر سیم فروش ۱۰۵
پزشکان بیمارستان نیکان ۱۰۲
بیمارستان فوق تخصصی گوارش تهران ۱۰۲
دکتر مددی ۹۹
عکس بیمارستان نیکان ۹۸
شماره تلفن بیمارستان میلاد ۹۸
نوبت دهی بیمارستان نیکان ۹۵
کلینیک بیمارستان نیکان ۹۵
شماره بیمارستان نیکان ۹۳
http://www.nikanhospital.com/ ۸۸
لیست پزشکان بیمارستان نیکان ۸۶
نیکان بیمارستان ۸۶
شماره تماس بیمارستان نیکان ۸۵
درمانگاه بیمارستان نیکان ۸۵
بیمارستان گوارش ۸۳
بیمارستان نیاکان ۸۲
f ۸۲
دکتر شاهرخ ایروانی ۸۱
خوردن روغن کرچک قبل از رادیوگرافی ۷۹
دکتر سیم فروش بیمارستان نیکان ۷۷
بیمارستان‌ نیکان ۷۶
nikanhospital ۷۶
0 ۷۴
آدرس بیمارستان نیکان در تهران ۷۲
بیوبسی ۷۰
هزینه زایمان در بیمارستان نیکان ۶۶