متن هدر فارسی

تعداد بازدیدکنندگان

۵۷ نفر
۴,۶۸۱,۰۹۴ نفر
۷۰۹ نفر
۶,۶۰۹ نفر
۳ اسفند ۱۳۹۸
۹,۵۷۰ نفر
تاریختعداد کاربرانتعداد صفحات مشاهده شده
۰۵/۲۰ ۶۷۴   کاربر ۱,۱۱۲   صفحه
۰۵/۱۹ ۶,۲۶۱   کاربر ۱۱,۱۰۶   صفحه
۰۵/۱۸ ۴,۱۵۳   کاربر ۶,۹۵۴   صفحه
۰۵/۱۷ ۴,۱۷۵   کاربر ۶,۶۰۵   صفحه
۰۵/۱۶ ۵,۱۰۵   کاربر ۸,۳۷۲   صفحه
۰۵/۱۵ ۵,۸۰۶   کاربر ۹,۵۲۶   صفحه
۰۵/۱۴ ۶,۰۴۴   کاربر ۱۰,۵۱۹   صفحه
۰۵/۱۳ ۶,۳۳۳   کاربر ۱۰,۷۴۳   صفحه
۰۵/۱۲ ۶,۳۱۵   کاربر ۱۱,۲۶۱   صفحه
۰۵/۱۱ ۶,۴۵۲   کاربر ۱۱,۴۵۰   صفحه
۰۵/۱۰ ۴,۱۶۳   کاربر ۷,۰۸۴   صفحه
۰۵/۰۹ ۴,۹۹۴   کاربر ۸,۴۳۰   صفحه
۰۵/۰۸ ۶,۳۳۶   کاربر ۱۱,۴۴۵   صفحه
۰۵/۰۷ ۶,۵۲۵   کاربر ۱۱,۹۸۴   صفحه
۰۵/۰۶ ۶,۵۴۷   کاربر ۱۱,۵۰۰   صفحه
۰۵/۰۵ ۶,۳۵۸   کاربر ۱۱,۴۹۰   صفحه
۰۵/۰۴ ۶,۸۵۴   کاربر ۱۲,۶۹۵   صفحه
۰۵/۰۳ ۴,۵۶۴   کاربر ۷,۶۹۷   صفحه
۰۵/۰۲ ۵,۸۴۵   کاربر ۱۰,۵۹۷   صفحه
۰۵/۰۱ ۶,۶۴۲   کاربر ۱۲,۲۰۵   صفحه
۰۴/۳۱ ۷,۲۶۳   کاربر ۱۳,۰۳۴   صفحه
۰۴/۳۰ ۶,۹۷۱   کاربر ۱۲,۶۳۴   صفحه
۰۴/۲۹ ۶,۹۳۸   کاربر ۱۲,۳۵۸   صفحه
۰۴/۲۸ ۷,۴۴۱   کاربر ۱۳,۲۵۲   صفحه
۰۴/۲۷ ۵,۰۲۶   کاربر ۹,۰۲۵   صفحه
۰۴/۲۶ ۵,۸۸۶   کاربر ۱۰,۲۳۲   صفحه
۰۴/۲۵ ۶,۹۵۱   کاربر ۱۲,۳۷۲   صفحه
۰۴/۲۴ ۶,۹۸۱   کاربر ۱۲,۹۴۱   صفحه
۰۴/۲۳ ۷,۴۴۰   کاربر ۱۲,۸۱۷   صفحه
۰۴/۲۲ ۶,۹۶۱   کاربر ۱۳,۰۶۱   صفحه
ساعتتعداد بازدیددرصد بازدید

ساعت ۰ تا ۱
۳۸۱,۶۰۴ ۴ %

ساعت ۱ تا ۲
۳۰۳,۲۱۳ ۳ %

ساعت ۲ تا ۳
۲۰۵,۱۴۰ ۲ %

ساعت ۳ تا ۴
۱۵۳,۷۳۴ ۲ %

ساعت ۴ تا ۵
۱۲۴,۸۲۹ ۱ %

ساعت ۵ تا ۶
۱۲۸,۲۹۸ ۱ %

ساعت ۶ تا ۷
۱۴۹,۱۳۳ ۲ %

ساعت ۷ تا ۸
۲۲۵,۵۴۵ ۲ %

ساعت ۸ تا ۹
۳۶۱,۳۲۹ ۴ %

ساعت ۹ تا ۱۰
۴۷۹,۹۰۸ ۵ %

ساعت ۱۰ تا ۱۱
۵۹۳,۲۴۱ ۶ %

ساعت ۱۱ تا ۱۲
۶۳۳,۱۲۶ ۶ %

ساعت ۱۲ تا ۱۳
۶۱۶,۹۱۷ ۶ %

ساعت ۱۳ تا ۱۴
۵۹۴,۹۷۴ ۶ %

ساعت ۱۴ تا ۱۵
۵۸۰,۶۵۲ ۶ %

ساعت ۱۵ تا ۱۶
۵۶۰,۶۶۷ ۶ %

ساعت ۱۶ تا ۱۷
۵۳۱,۸۱۰ ۵ %

ساعت ۱۷ تا ۱۸
۴۸۹,۴۹۷ ۵ %

ساعت ۱۸ تا ۱۹
۴۷۲,۰۱۳ ۵ %

ساعت ۱۹ تا ۲۰
۴۶۴,۴۹۵ ۵ %

ساعت ۲۰ تا ۲۱
۴۴۸,۰۵۲ ۵ %

ساعت ۲۱ تا ۲۲
۴۴۲,۵۳۶ ۵ %

ساعت ۲۲ تا ۲۳
۴۵۲,۵۳۹ ۵ %

ساعت ۲۳ تا ۲۴
۴۳۲,۲۱۴ ۴ %
نام کشورتعداد بازدیددرصد بازدید
IRN
IRN
۲,۴۷۲,۴۹۵ ۵۴ %
USA
USA
۶۹۰,۳۵۸ ۱۵ %
ROM
ROM
۵۴۳,۰۹۲ ۱۲ %
DEU
DEU
۳۷۶,۹۵۱ ۸ %
ZZZ
ZZZ
۱۸۳,۹۳۲ ۴ %
RUS
RUS
۹۸,۶۱۹ ۲ %
GBR
GBR
۵۳,۳۶۵ ۱ %
UKR
UKR
۲۱,۶۳۱ ۰ %
CAN
CAN
۲۰,۷۴۳ ۰ %
CHN
CHN
۲۰,۲۲۰ ۰ %
EST
EST
۱۹,۱۳۳ ۰ %
FRA
FRA
۱۷,۳۸۳ ۰ %
NLD
NLD
۱۶,۶۷۵ ۰ %
DNK
DNK
۱۵,۴۴۳ ۰ %
ESP
ESP
۱۰,۷۴۰ ۰ %
AUS
AUS
۱۰,۲۶۴ ۰ %
ITA
ITA
۶,۶۹۹ ۰ %
JPN
JPN
۶,۳۸۶ ۰ %
GRC
GRC
۶,۰۳۴ ۰ %
EU
EU
۵,۷۹۱ ۰ %
نام مرورگرتعداد بازدیددرصد بازدید
Chrome
Chrome
۲,۷۶۰,۵۴۶ ۶۱ %
Safari
Safari
۹۲۱,۰۰۴ ۲۰ %
Firefox
Firefox
۴۸۱,۷۵۸ ۱۱ %
Mozilla
Mozilla
۲۰۴,۵۴۸ ۴ %
Other
Other
۶۱,۹۵۸ ۱ %
IE 11.0
IE 11.0
۳۶,۳۲۰ ۱ %
IE 9.0
IE 9.0
۲۸,۳۰۴ ۱ %
IE 8.0
IE 8.0
۲۰,۴۸۵ ۰ %
IE 6.0
IE 6.0
۱۴,۶۶۹ ۰ %
Edge
Edge
۹,۹۸۳ ۰ %
Opera
Opera
۹,۶۵۶ ۰ %
IE 10.0
IE 10.0
۷,۸۳۳ ۰ %
IE 7.0
IE 7.0
۴,۲۵۱ ۰ %
سیستم عاملتعداد بازدیددرصد بازدید
Linux ۲,۳۴۹,۹۵۵ ۵۲ %
iOS ۹۲۴,۲۷۰ ۲۰ %
Windows 7 ۵۵۱,۴۶۶ ۱۲ %
Windows 10 ۱۷۶,۹۵۳ ۴ %
Windows 2003 ۱۳۵,۰۰۱ ۳ %
Other ۱۱۴,۸۳۳ ۳ %
XP ۹۶,۹۵۷ ۲ %
Windows 8 ۷۴,۵۶۵ ۲ %
Android ۷۰,۸۱۹ ۲ %
Vista ۲۴,۱۵۴ ۱ %
FreeBSD ۲۳ ۰ %
Windows Mobile ۰ ۰ %
WebOS ۰ ۰ %
کلمات جستجو شده 
بیمارستان نیکان ۲۴,۷۹۳
آدرس بیمارستان نیکان ۱,۲۵۱
بیمارستان نیکان تهران ۱,۱۰۸
نیکان ۸۰۷
ادرس بیمارستان نیکان ۷۰۵
بیمه های طرف قرارداد بیمارستان نیکان ۶۳۰
بیمارستان نیکان زایمان ۵۱۹
دکتر سیم فروش ۴۸۷
دکتر فیروز مددی ۴۲۶
بیمارستان نیکان آدرس ۳۹۹
بیمارستان نیکان اقدسیه ۳۲۹
nikan hospital ۲۹۹
پزشکان بیمارستان نیکان ۲۶۹
amazon ۲۶۵
آدرس بیمارستان نیکان تهران ۲۵۵
تلفن بیمارستان نیکان ۲۴۶
سایت بیمارستان نیکان ۲۳۳
نوبت دهی بیمارستان نیکان ۲۲۸
شماره تلفن بیمارستان نیکان ۲۲۷
بیمارستان ۲۱۸
0 ۱۹۴
دکتر ناصر سیم فروش ۱۸۸
دکتر همایون محمدی ۱۸۷
عفونت ادراری ۱۸۴
بیمارستان نیکان تلفن ۱۷۸
f ۱۷۰
نحوه مصرف روغن کرچک برای عکسبرداری ۱۶۸
شماره بیمارستان نیکان ۱۶۲
www.nikanhospital.com ۱۶۱
کلینیک بیمارستان نیکان ۱۶۱
شماره تلفن بیمارستان میلاد ۱۵۷
دکتر حسن رضا محمدی ۱۴۸
لیست پزشکان بیمارستان نیکان ۱۴۷
عکس بیمارستان نیکان ۱۳۷
ادرس بیمارستان نیکان تهران ۱۳۲
دکتر حسین کرمی ۱۲۹
بیمارستان تخصصی گوارش ۱۲۹
بیمارستان فوق تخصصی گوارش تهران ۱۲۹
کروکی بیمارستان نیکان ۱۲۰
نیکان بیمارستان ۱۱۸
دکتر مددی ۱۱۵
دکتر شاهرخ ایروانی ۱۱۱
����� ۱۱۱
شماره تماس بیمارستان نیکان ۱۱۰
هزینه زایمان در بیمارستان نیکان ۱۱۰
دکتر سیم فروش بیمارستان نیکان ۱۱۰
کلینیک نیکان ۱۰۴
بیمارستان گوارش ۱۰۲
درمانگاه بیمارستان نیکان ۱۰۲
http://www.nikanhospital.com/ ۱۰۱