متن هدر فارسی

اطلاعات اشخاص

دکتر میترا

صفا

متخصص روانپزشکی

متخصص روانپزشکی

نام و نام خانوادگی : میترا صفا 
رشته : پزشک متخصص بیماریهای اعصاب و روان 
رتبه دانشگاهی : استاد -  دانشگاه علوم پزشکی دانشگاه شهید بهشتی

آدرس مطب : تهران خیابان 35 متری قیطریه- پلاک 105واحد 13

تلفن:22698145   -22698146


مقام ها و رتبه های کسب جوایز (دانشگاهی ، کشوری ، بین المللی):
استاد برتر سال  91-90، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
استاد برتر سال 83 -84 ،دانشگاه علوم پزشکی لرستان
 پژوهشگر برتر سال 1378، دانشگاه علوم پزشکی لرستان
فرایند برتر فرهنگی و امور تربیتی اجتماعی درهشتمین جشنواره آموزشی مطهری- سال1392 - دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
ثبت اقدامات کاردرمانی گروهی برای بیماران مسلول در سایت سازمان بهداشت جهانی، مرجع اهدا کننده بین المللی

فعالیت اجرایی:                                                                                                                                                                                          
عضو هیئت مؤسس مرکز تحقیقات سل بالینی و اپیدمیولوژی - بیمارستان دکترمسیح دانشوری- دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - از سال 1388
مسئول واحد روانپزشکی بیمارستان دکتر مسیح دانشوری- دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - از سال 1387  
عضوهیئت ممتحنه و ارزشیابی کارورزان فوق تخصص خواب. دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - از سال 1394  
رئیس بیمارستان تخصصی اموزشی درمانی  اعصاب و روان - دانشگاه علوم پزشکی لرستان - از  1378 تا 1385
مدیر گروه  روانپزشکی - دانشگاه علوم پزشکی لرستان - از سال 1378 تا 1387
مسئول واحد پشتیبانی روانی بحران بیمارستان دکتر مسیح دانشوری - دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی دبیر علمی دومین همایش سراسری اعتیاد و بیماریهای مزمن جسمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - سال 1392  
دبیر اجرایی اولین همایش  ارتقاء سطح سلامت در پیشگیری از آسیبها در دانش آموزان - سال 1383    
دبیر علمی اولین همایش سراسری علل گرایش جوانان به مواد مخدر - سال 1383   
دبیر اجرایی برنامه روانپزشکی 2 - سال 1383
دبیر اجرایی وعلمی  برنامه روانپزشکی 3 - سال 1384
دبیرعلمی  برنامه روانپزشکی 4 - سال 1385
دبیرعلمی اولین دوره درمان و ترک اعتیاد - سال 1381
دبیر  علمی دومین دوره درمان و ترک اعتیاد –  سال 1382
دبیر اجرایی سمینار درمان اعتیاد -  سال 1386
دبیر اجرایی فوریتهای 6 "اورژانسهای روانپزشکی "-  سال 1386
دبیر اجرایی سمینار اختلالات ناشی از سوء مصرف مواد - سال 1383
عضو کمیته  علمی کنگره   سراسری پیشگیری  از آسیبها ـ ارتقاء ایمنی  - سال 1385
عضو کمیته  علمی اولین همایش  سراسری  پیشگیری  از خطاهای  پزشکی -  سال 1385
عضو کمیته علمی دومین همایش  سراسری  پیشگیری  از خطاهای  پزشکی  - سال 1386
عضو کمیته علمی همایش سراسری مواد روانگردان  1 -  سال 1384
عضو کمیته  علمی همایش  سراسری  تازه های  پرستاری   و مامایی -  سال 1385
عضو کمیته  علمی همایش  سراسری   مواد روانگردان 2  -  سال 1385
عضو انجمن روانپزشکان ایران از سال 1375 تا 1395
نماینده  رئیس  دانشگاه  در برنامه  نظام  مراقبتهای   بهداشتی (PHC ) - دانشگاه علوم پزشکی لرستان – ازسال 1378 تا 1385
مسئول برنامه های درمان اعتیاد( برنامه ریزی درمان و مسائل مرتبط  با بازپروری- دانشگاه علوم پزشکی لرستان- از سال 1379 تا 1386
عضو کمیته راهبردی (طرح تعیین اولویتهای تحقیقاتی) - دانشگاه علوم پزشکی لرستان- از سال 1380 تا 1385  
عضو  شورای  سیاست گذاری ( HSR) - دانشگاه علوم پزشکی لرستان  از سال 1378 تا 1385
مشاور علمی بهداشت  روان ریاست دانشگاه علوم پزشکی لرستان از سال 1378 تا 1385
عضو شورای  ارزشیابی  مداوم  - دانشگاه علوم پزشکی لرستان  - از سال 1381 تا 1385
عضو شورای آموزشی  پژوهشی  دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی لرستان  - از سال 1377 تا 1382
عضوکمیته  پذیرش  دانشجویان  فوریتهای  پزشکی - از سال 1385 تا 1387
سرپرست  بخش  دیالیز  بیمارستان  شهید  رحیمی- از سال 1380 تا 1383
عضو  شورای  توسعه  آموزش  پزشکی دانشگاه علوم پزشکی لرستان  - از سال 1385 تا 1387
عضو شورای  مبارزه  با مواد مخدراستانداری استان لرستان - از سال 1381 تا 1386
عضو کمیته  بهره وری  اعضاء هیات  علمی دانشگاه علوم پزشکی لرستان  – از سال 1383 تا 1387
پزشک  معتمد  شورای  عالی  پزشکی  دانشگاه علوم پزشکی لرستان - از سال 1383 تا 1387
عضو کمیته  اجرایی  برنامه  استراتژیک  معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی لرستان  - از سال 1382 تا 1386
عضو کمیته اصلی کمیته مرگ ومیربیمارستانها - از سال 1385 تا 1387
عضو کمیته بررسی  نسخ - از سال 1385 تا 1386
عضو ستاد  برنامه ریزی فعالیتهای سازمان بهزیستی استان  لرستان - از سال 1375 تا 1385
عضو کار گروه  فرهنگ و هنراستانداری لرستان - از سال 1380 تا 1384
عضو اصلی کمیسیون  پزشکی و تخصصی سازمان تامین اجتماعی لرستان - ازسال 1377 تا 1386
پزشک معتمد  بنیاد جانبازان  استان لرستان- از سال 1380 تا 1385
 عضو واحد ارتقاء  کیفیت خدمات آموزشی دانشگاه علوم پزشکی لرستان - از سال 1381 تا سال 1386
عضو کمیته  بازتوانی  سازمان  بهزیستی استان لرستان- از سال 1378 تا 1385  
کارشناس  صدا و سیما از سال 1376 تا سال 1386
عضو کمیته ارتقاء کیفیت آموزش دردانشگاه علوم پزشکی لرستان ازسال 1387 تا 1389  

سوابق و فعالیت های اموزشی مبتنی بر راه اندازی و اجرای کارگاهها:

راه اندازی واحد روانپزشکی بیمارستان فوق تخصصی ریه دکتر مسیح دانشوری
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی سال  1387   
راه اندازی اولین بیمارستان تخصصی آموزشی درمانی اعصاب و روان دانشگاه علوم پزشکی لرستان سال   1378
راه اندازی  دو دوره آموزشی 3ماهه برای پزشکان عمومی با تقویت نگرش وافزایش دانش روانشناختی در درمان همه جانبه بیماران سال 1380
راه اندازی واجرای کارگاه آموزش توانبخشی مبتنی بر جامعه سال 1383
راه اندازی و اجرای کارگاه  تقویت خودباوری در زمینه مشارکت جویی دانشجویی  سال 1381
راه اندازی و اجرای کارگاه آموزشی تقویت و خودباوری سال 1381
راه اندازی و اجرای کارگاه آموزشی در زمینه فعالیت پیشگیری از سوء مصرف مواد مخدر (1) برای مدرسین آموزش خانواده در آموزش و پرورش  سال 1379
راه اندازی و اجرای کارگاه آموزشی در زمینه فعالیت پیشگیری از سوء مصرف مواد مخدر (2) برای مدرسین آموزش خانواده در آموزش و پرورش  سال 1380
راه اندازی و اجرای کارگاه اموزشی  پیشگیری از سوء مصرف مواد مخدر در بین دانش آموزان  سال 1379  
راه اندازی و اجرای  کارگاه آموزشی در زمینه فعالیت پیشگری از سوء مصرف مواد مخدربرای مسئولین هسته های مشاوره در آموزش و پرورش سال 1379  
راه اندازی و اجرای  کارگاه آموزشی شوراهای مشاوره ای شاهد در آموزش و پرورش  سال 1380
راه اندازی و اجرای کارگاه طب سالمندان  سال 1386
راه اندازی و اجرای کارگاه ارتقاء مهارتهای تحصیلی و زندگی دانشجویان مؤنث سال 1383
راه اندازی و اجرای کارگاه ارتقاء مهارتهای تحصیلی و سطح خشنودی سال 1382
راه اندازی و اجرای کارگاه ارتقاء مهارتهای تحصیلی و توسعه قابلیتهای دانشجویان (1) 1382
راه اندازی و اجرای کارگاه  ارتقاء  مهارتهای تحصیلی  و زندگی   و سطح خشنوندی (2)1383
 راه اندازی و اجرای کارگاه  ارتقاء  سطح  سلامت  زنان سال 1384  
راه اندازی و اجرای کارگاه  یافته های  نوین  در روانپزشکی 5 روزه سال 1383
راه اندازی و اجرای کارگاه ارتقاء سطح سلامت زنان در دوره سالمندی سال 1383
راه اندازی و اجرای کارگاه آموزشی پیشگیری  و درمان در سوء مصرف مواد سال 1383
راه اندازی و اجرای کارگاه  کنترل عفونت بیمارستانی سال 1383
راه اندازی و اجرای کارگاه مهارت مشاوره با دانشجو سال 1386

کارگاههای گذرانده شده:
کارگاه آموزشی مقدماتی مقاله نویسی ( Scientific writing) سال  1388  
کارگاه آموزش پاورپوینت (Power point) سال 1384
 کارگاه روش تحقیق (1) سال 1378
 کاارگاه روش تحقیق (2) سال 1382
کارگاه  روش های آموزش بالینی  سال 1384
کارگاه تشخیص نویسی مبتنی بر طبقه بندی بین المللی بیماریها  سال  1384
کارگاه طرح معرفت  سال 1393
کارگاه سپید پوشان عاشورایی   سال 1390
کارگاه آموزش توانبخشی مبتنی بر جامعه  سال1381
کارگاه اصول مقدماتی پزشکی مبتنی بر شواهد   سال  1385
کارگاه آموزشی پیشرفته ارزیابی دانشجو و شیوه طراحی سؤال  سال 1381  
کارگاه  آموزشی  تشخیص نویسی  مبتنی بر طبقه بندی(1) سال 1380
کارگاه برنامه ریزی آموزشی و تهیه طرح درس سال 1381
کارگاه ارزیابی نیازهای سلامت جامعه (نیاز سنجی ) سال 1379
کارگاه ارزیابی  درونی  سال1379
 کارگاه  آموزشی  تشخیص نویسی  مبتنی بر طبقه بندی(2) سال 1382
کارگاه  آموزشی  استراتژیهای  توسعه  ملی ، برنامه ریزی و مدیریت استراتژیک سال 1382
کارگاه کشوری ارتقاء  کیفیت  برنامه های سلامت  روا ن سال  1379
کارگاه  کشوری کنترل  عفونت  بیمارستانی سال 1379
کارگاه  مقدماتی  آموزش  سال 1377        
کارگاه بهبود کیفیت  برنامه  کشوری  بهداشت  روان  سال  1381
کارگاه کشوری ارتقاء  کیفیت  برنامه های سلامت  روان  سال 1380
کارگاه اصول مقدماتی  پزشکی مبتنی بر شواهد سال  1383
کارگاه  روشهای  آموزشی  بالینی سال 1384
کارگاه  آموزشی  پیشرفته ارزیابی و شیوه های  طراحی سوال سال 1381  
کارگاه کشوری  روانپزشکان مشاور علمی  بهداشت درمان روسای دانشگاههای علوم پزشکی کشورسال 1380

فعالیت اموزشی مبتنی بر تدریس:
همکاری اموزشی کارورزان فلوشیپ سایکوسوماتیک (متخصصین اعصاب و روان) – دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - ازسال 1391.
همکاری اموزشی کارورزان فلوشیپ خواب ( متخصص مغز و اعصاب و گوش و حلق و بینی ) -دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - از سال 1394.
اموزش دانشجویان کاراموزو کارورزدرمقطع پزشک عمومی – دانشگاه علوم پزشکی لرستان – از سال 1375
اموزش دانشجویان دکتری روانشناسی بالینی - دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی- از سال 1390
اموزش دانشجویان کارشناسی ارشد بالینی - دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی- از سال 1391

ارائه مقاله در مجامع بین المللی و داخلی :
سخنرانی در کنگره بین المللی غدد درون ریز  " تغییرات هورمون های تیروئیدی در بیماران مبتلا به اختلالات روانپزشکی ..." تهران . سال 1383
سخنرانی در کنگره بین المللی اختلالات خلقی  " عوامل اجتماعی- اقتصادی و فردی بیماران               مبتلا به سایکوز بعد از زایمان... " سیدنی - استرالیا  . سال  1386    .
سخنرانی در کنگره بین المللی روانپزشکی و روانشناسی بزرگسالان و کودکان (شانزدهمین)"ویژگی های روانشناختی کودکان مبتلا به آسم..." آتن  - یونان . سال 1390
سخنرانی در کنگره بین المللی روانپزشکی و روانشناسی بزرگسالان و کودکان " جنبه های روانشناختی در مادران کودکان مبتلا به آسم... " آتن  - یونان .سال 1390
سخنرانی در اجلاس جهانی سیگار ضد سلامتی "شیوع سیگار کشیدن در نوجوانان... "دهلی - هندوستان . سال 1384
سخنرانی دراجلاس جهانی سیگار ضد سلامتی " نگرش دانشجویان نسبت به اعتیاد و..." دهلی - هندوستان  . سال 1384
سخنرانی درکنگره بین المللی پوست رازی " افسردگی و اضطراب در بیماران مبتلا به آلوپسی "  تهران .سال 1386
سخنرانی  دردومین کنگره سراسری طب نظامی "سازگاری در جانبازان قطع نخاعی " تهران . سال 1383
سخنرانی درهمایش سراسری حوادث  " PTSD و حوادث " خرم اباد .لرستان  . سال 1379
سخنرانی دراولین کنگره سراسری اسکیزوفرنی " فراوانی بیماران مبتلا به اسکیزوفرنی و خلقی و..." تهران . سال 1382
سخنرانی در اولین کنگره سراسری اسکیزوفرنی " کارایی هذیان بیزار در اختلالات سایکوتیک و ..."تهران . سال 1382
سخنرانی جامع در همایش سراسری بهداشت خانواده " روند رشد و بهداشت روان"خرم اباد  لرستان . سال 1380.
سخنرانی در سومین کنگره سراسری طب نظامی " اختلالات سایکولوژیک  در جانبازان و..."  تهران . سال 1384.
سخنرانی در دومین کنگره سراسری اسکیزوفرنی " خصوصیات بالینی بیماران مبتلا به اسکیزوفرنی ..." تهران  . سال 1383
سخنرانی در همایش سالیانه انجمن علمی روانپزشکان ایران "بیماری خلقی و هورمونهای تیروئیدی " تهران .سال 1384.
سخنرانی در سومین همایش سراسری اعتیاد " اثربخشی و نقد اقدامات پیشگیری از اعتیا د در... " یزد  . سال 1383
سخنرانی درهمایش سراسری اورژانس ها " پیامد روانشناختی ناشی ازسیگار .. "خرم اباد لرستان . سال 1382
سخنرانی درهمایش سراسری پیشگیری " خطای تشخیصی در بیماران روانی " خرم اباد لرستان . سال 1384
 سخنرانی درکنگره سراسری پیشگیری از آسیب ها و ارتقاء ایمنی " خودکشی و سوءمصرف مواد..."خرم اباد لرستان . سال 1385
سخنرانی درکنگره سراسری پیشگیری از آسیب ها و ارتقاء ایمنی  " واکنش های روانی کودکان در بلایا  "خرم اباد  لرستان  . سال1385   
سخنرانی درهمایش سراسری پیشگیری از خطاهای پزشکی " سوء مصرف مواد و خودکشی... " خرم اباد لرستان  . سال 1386
سخنرانی درهمایش سراسری بیماریهای مزمن " شیوع افسردگی در بیماران همودیالیزی"خرم اباد . لرستان . 1380
سخنرانی جامع درهمایش سراسری بیماری های مزمن " درمان های نوین در بیماران اسکیزوفرنی و اختلالات خلقی "خرم اباد لرستان . سال 1383
سخنرانی درکنگره سراسری تازه های طب اطفال "اثرات مصرف قرص اکستازی دردانش اموزان ...." تهران . سال 1384
سخنرانی جامع درهمایش سراسری بیماری های مزمن " هذیان بیزار در بیماران سایکوتیک ..."خرم اباد لرستان . سال 1384
سخنرانی در سمینار دانشجویی منطقه ای ایدز و عفونت " مراقبت های روانپزشکی در بیماران مبتلا به ایدز"خرم اباد .لرستان . سال 1380
سخنرانی درهمایش سراسری و تازه های پرستاری و مامایی " داروهای جدید در اختلالات خلقی"خرم اباد. لرستان . 1386
سخنرانی درهمایش دانشجویی منطقه ای بیماری های عفونی  " ویژگیهای شخصیتی و اعتماد به نفس در بیماران ... "خرم اباد . لرستان .سال1384
سخنرانی در اولین همایش سراسری اعتیاد " دخانیات وعوامل فرهنگی و اجتماعی و..." رشت . گیلان . سال 1383
سخنرانی در اولین همایش سراسری اعتیاد " نقد اقدامات پیشگیری  از اعتیاد و ..."رشت گیلان. سال 1382
سخنرانی در دومین سمینار سراسری ایدز  " ویژگی های شخصیتی بیماران مبتلا به سل و HIV در..." تهران .سال 1387
سخنرانی دربیست و هفتمین همایش سالیانه انجمن علمی روانپزشکان ایران " الگو و شدت مصرف مواد در بیماران مبتلا به سل ..." تهران . سال1389.
سخنرانی در21کنگره سالیانه جامعه متخصصان داخلی ایران "   SSRI و عوارض آن .. " تهران . سال 1389
سخنرانی درهمایش سراسری انجمن سرطان ایران " توجه به وضعیت روانشناختی جهت ارتقاء کیفیت زندگی... "تهران .سال 1389.
سخنرانی در چهارمین کنگره بین المللی ریه، مراقبت های ویژه و سل " مصرف سیگار در بیماران مبتلا به سل ..." تهران .سال 1388
سخنرانی در چهارمین کنگره بین المللی ریه، مراقبت های ویژه و سل " اختلالات خواب در نوجوانان ..." تهران  سال 1388.
سخنرانی در پنجمین کنگره بین المللی ریه" مراقبت های ویژه روانشاختی در بیماران مبتلا به سل "تهران سال 1390.
سخنرانی دربیست وهشتمین همایش سالیانه انجمن علمی روانپزشکان ایران  -  تهران. سال 1390.
سخنرانی دربیست ونهمین همایش سالیانه انجمن علمی روانپزشکان ایران " جنبه های روانشناختی در بیماران کاندید پیوند قلب و ریه"  تهران . سال 1391
سخنرانی در همایش کشوری مرگ و میر مادران باردار و اعتیاد . تهران .سال 1392
سخنرانی  در کنگره سالیانه اعتیاد و روانپزشکی . تهران .سال 1392
سخنرانی درسی امین همایش سالیانه انجمن علمی روانپزشکان ایران . تهران . سال 1392
سخنرانی در ششمین کنگره بین المللی بیماری های ریوی، مراقبت های ویژه و سل .تهران .سال 1392.
سخنرانی در اولین همایش اعتیاد و بیماری های مزمن جسمی . تهران . سال 1391
سخنرانی در دومین همایش اعتیاد و بیماری های مزمن جسمی . تهران .سال 1392
سخنرانی در بیست و سومین کنگره سالیانه جامعه پزشکان متخصص داخلی ایران . تهران . سال 1391
سخنرانی در کنگره سالیانه پایه های زیستی اعتیاد .تهران . سال 1391.
سخنرانی در همایش بین المللی کنترل سل مقاوم به داروها "اختلالات شایع روانپزشکی و سل " تهران . سال 1391.
سخنرانی درسمپوزیم اختلالات انسدادی خواب " اختلالات انسدادی خواب و مسائل روانپزشکی" تهران . 1394
سخنرانی در سی و دومین همایش سالیانه انجمن علمی روانپزشکان "اثربخشی ذهن آگاهی مبتنی بر شناخت درمانی بر تحمل پریشا نی و نگرشهای ناکارامد در بیماران مبتلا به بیماری مزمن ریوی" تهران . 1394
عضو هیئت رئیسه "سمپوزیوم بیماری های خواب بالغین در هفتمین کنگره بین الملل بیماری های ریوی، مراقبت های ویژه و سل" تهران. 1394
سخنرانی در دوره آموزش کشوری هماهنگ کنندگان گیرندگان پیوند قلب، کلیه، ریه و کبد "  مسائل روانپزشکی و پیوند " تهران .1393
سخنرانی درسمینار سراسری عوارض جراحی و غیر جراحی پیوند کلیه  " مشکلات سایکولوژیک بعد از پیوند کلیه " تهران . 1394
کتاب ترجمه شده :        
راهنمای درمان دارویی در روانپزشکی با رویکرد سنی ، سال 1389

مقالات چاپ شده در نشریات معتبر بین المللی  و داخلی علمی پژوهشی
Safa M., Sadr s, Delfan  B, Saki M and Tarahi MJ. The  methabolic effect of  olanzapine  and risperidone in patients with psychotic disorders. International journal of psychiatry in clinical practice sweden, Volume 12 , Issue 4, 2008, pages 299-302.
Safa M., Tabarsi P, Sharifi H. Pattern of tobacco consumption among TB patients in a tuberculosis referral center. Tanaffos Journal, Volume 10, Issue 2, 2011, pages 50-55.
Safa M., Mirab Zadeh Kh, Papi, Farhadi. The study of lorestan medical  university students attitude toward addiction and substance abuse. 4t counters  toBAcco health, Volume 4, 2005, pages 133-137
Safa M., Mirab Zadeh Kh and Radfar R. Prevalence  of  Cigarette smoking  and  it,s relation with personal, familial  and social factors among secondary… 4th toBAcco counters health, Volume 4, 2005, pages 95-98.
Safa M., Saki M, Yari. Study the social  economic and  cultural factors in post-partum of psychosis patient. Black well journal  of  the international society for bipolar disorders, Volume 9, 2007.
Fallah Tafti  S, Cheraghvandi A, Safa M. (correspondent), Eragh DF, Mokri B and Talischi F. Study of depressed mood and quality of life in  asthmatic patients using the persian version of GHQ_28 questionnnaire. Eastern Mediterranean Health journal, Volume 17, Number 11, 2011, pages 838- 842.  
Safa M., Soveizi R, Ghassem Boroujerdi F, Shojaee F, Mousavi MR. Determination of the relationship between major depression, anxiety and sleep with substance abuse in coronary artery patiets needing angiography. Journal of applied environmental and biological sciences, Volume 4, Issue 6, 2014.
Safa M., Khalil Zadeh S, Talischi F, Alizadeh S. Correlation of anxiety-depression and sleep quality in mothers of children with cystic fibrosis and asthma. Tanaffos  Journal , Volume 11, Number 1, 2012, pages 44-48.
Safa M., Fallah Tafti S, Ghassem Boroujerdi F and Firouzeh Talischi.  Clinical trial in the treatment of 80 Iranian patients with major depression disorder by the combination of omega 3 fatty acid and a selective serotonin reuptake inhibitor.  Journal of Therapeutic Advances in psychopharmacology,Volume3, Issue 4, 2013, pages 1–5 .
Sharifi H, Kharaghani R, Safa M .(correspondent), Samadi R, Farhadi MH, Khodaee Ardakani MR, Hesami Z, Masjedi MR. Pattern of smoking and nicotinic dependence in patients with psychiatric disorders. Tanaffos  Journal, Volume 11, Number 1, 2012, pages 55-60.  
Hooman S, Zahra H, Safa M. (correspondent), Hassan FM, Reza MM. Association between cigarette smoking and suicide in psychiatric inpatients. Tobacco Induced Diseases Journal, Volume 18, Issue 11 (1), 2013.
Safa M., Ghassem Boroujerdi F. Psychiatric problems in mothers of asthmatic children. Journal of comprehensive pediatrics, Volume 4, Issue 1, 2014, e17086.
Safa  M., Ebrahimi M, Ghassem Boroujerdi F, Talischi F. Cognitive group psychotherapy in patients with tuberculosis. Iranian journal of clinical psychology, Volume 1, Number 3, 2013, pages 157-162.
Safa M., Tabarsi P, Sharifi H. Pattern of tobacco consumption among TB patients in a tuberculosis referral center. Tanaffos Journal, Volume 10, Issue 2, 2011.     
Safa M., Sadr S, Talischi F and Ghasem Boroujerdi F. Study of effects of selective serotonin reuptake inhibitors on stages of sexual function in Iranian patients with major depressive disorder. Journal of Therapeutic Advances in psychopharmacology,Volume 3, Issue 6, 2013, pages 306–313.
Fallah Tafti S, Safa M., Talischi F, Ghassem Boroujerdi F. Evaluation of anxiety and depression in patients with asthma at Massih Daneshvari Hospital, Tehran. Seri Lanka Journal of Psychiatry, Volume 4, Issue 1, 2013, pages 7-9.
Safa M., Mehrian P, Hassan Zad M. Prevalence of depression in children with asthma. Journal of Comprehensive pediatrics, Volume 4, Issue 2, 2014, e17327.
Safa M., Khosravi A, Amin Nasab A, Soveizi R, Ghassem Boroujerdi F and Mousavi MR. Determining the Relationship between Symptoms of Post Traumatic Growth and Post Traumatic Stress Disorder in Three Groups of Pulmonary Patients with Cancer, Their Families and Pulmonary Patients without Cancer. Journal of applied and environmental sciences, Volume 4, issue 7, 2014, pages 10-19.  
Safa M., Ghassem Boroujerdi F, Talischi F and Masjedi MR. Relationship of Coping Styles with Suicidal Behavior in Hospitalized Asthma and Chronic Obstructive Pulmonary Disease Patients: Substance Abusers versus Non- Substance Abusers. Tanaffos  Journal, Volume 13, Issue 3, 2014, pages 23-30.
Safa M., Fallah Tafti S, Talischi F, Ghassem Boroujerdi F. Severity of anxiety disorders in patients with chronic obstructive pulmonary disease. Iranian Journal of Psychiatry, Volume 10, Issue 2, 2015, pages 128-132.
Safa M., Abbasi A, Ebrahimi M, Fatemeh Ghassem Boroujerdi F, Mirab Zadeh B. Comparing the family relationship quality and forgiveness ability (self, others and uncontrollable situations) in suicide attempter patients who need tracheostomy and control group. Tanaffos Journal, 2016.
Safa M., Masjedi MR, Tabarsi P, Mirab Zadeh Kh. Determining the pattern and intensity of substance abuse in patients with tuberculosis. Iranian Journal of psychiatry and clinical psychology, Volume 16, Issue 362, pages 315-316.
Safa M., Mahmudi Gh A, Soltani Far M, Saki M, Farhadi A. Evaluating the individual, familial, mental features and substance use in hospitalized suicidal patients in Shohadaye Ashayer Hospital in the year 2004. Yafteh Journal, Volume 9, Issue 2, 2007, pages 31- 37.   
Saki M., Safa M, Jazayeri H, Asti P, Jariani M, Saki M. The survey of personality and familial characteristics of fujitive women and girls kept in social crisis intervention centre of Lorestan State. Yafteh journal, Volume 9, Issue 1, 2007, pages 35- 42.   
Safa M., Saki M, Yari F, Lorzadeh N. The effects of social, cultural, economical and related factors on post partum psychosis. Yafteh journal.  Volume 8, Number 3, 2006, pages 31-36.
Safa M., Farhadi A, Khordbin B. Attitude of Khorramabad high school students towards psychiatric disorders. Yafteh Journal, 2004, 5 (1) :51-57
Safa M and Monazami. Evaluating the hope for the future in central prosin´s prisoners. Yafteh Journal,  Volume 12, Number 4, 2002.
Safa M., Varshochi F. Thyroid hormone changes in mood disorders. Yafteh Journal, Volume 12, Isuue 4, 2002.
Safa M., Jebreili R, Momen Nasab R. Evaluating the depression and anxiety in patients suffering alopecia areata refering to professional educational and treatment clinics of skin and psychiatry in khorram Abbad. Yafteh journal, Volume 9, Issue 4, 2008, pages 33- 37.
Safa M., Saki M, Matin-rohani S. Study of mental health of the patients who need coronary angiography and its relationship with drug abuse. Yafteh Journal, Volume 10, Issue 1, 2008, pages 47-53.
  Safa M., saki M, ebrahimzade F, delfan B. The effect of Omega3 and Feluvoxamine on Patients with bipolar disorder type I referred to psychiatric clinc. Journal of Yafteh, Volume 12, Issue 4, 2011.
Lor Zadeh N, Kazemi Zad S, Safa M, Momen Nasab M, Lor Zadeh M. The Effects of Daily Fluoxetine in Treatment of Premenstrual Dysphoric Disorder. The Iranian Journal of obstetrics, gynecology and infertility, Volume 9, Issue 2, 2006, pages 39-46.
Safa M., Saki M, Tarrahi M J, Mohagegh P. A comparative study of high school students attitude and knowledge towards Ecstasy in risky and non risky areas in Khorramabad in 2006. Yafteh Journal, Volume 11, Issue 1, 2009, pages 23-30.
Safa M., saki M, Mohammadi M R, Delfan B, Tarrahi M J, Rouhandeh M. Comparative study of adverse effects of Olanzapine and Risperidone on blood suger, lipid and other side effects in psychotic disorders. Yafteh journal, Volume 10, Issue 3, 2008, pages 3-11.
Safa M., Najafizadeh K, Talischi F, Ghassem Boroujerdi F, Khoddami Vishteh H R. Determining the extent and pattern of drug abuse in patients undergoing lung and heart transplant in Dr. Masih Daneshvari hospital. Research in Medicine Journal, Volume 36, Issue 4, 2013, pages 193-199.
Safa M., Tabarsi P, Mirab Zadeh B, Ghassem Boroujerdi F. Determining the pattern and severity of substance use in tubercular patients hospitalized in Massih Daneshvari Hospital. Nafas Journal, Volume 2, Issue 1, 2015.
Safa M, Masjedi MR, Tabarsi P, Talischi F. Determining the pattern and severity of smoking in hospitalized tubercular patients. Iranian journal of psychiatry and clinical psychology, Issue 16, 2010.
Safa M., Fallah Tafti S, Mirab Zadeh Ardakani B, Ghassem Boroujerdi F, Talischi F. Evaluation of the relationship between chronic obstructive pulmonary disease with patern and severity of substance abuse in patients hospitalized in Massih Daneshvari Hospital. Nafas Journal, Volume 1, issue 4, 2014.
Mohammadi MR, Malek Afzali H, Noorbala AA, Safa M., Rahgozar M, Mesgarpour B, et al. An Epidemiological Study of Psychiatric Disorders in Lorestan Province (Year 2001). Yafteh Journal, Volume 5, Issue 4, 2004, pages 3-14.
Safa M., Ghassem boroujerdi F, karamlou S, masjedi M R. Effectiveness of mindfulness based on cognitive therapy, on distress tolerance and dysfunctional attitudes in patients with chronic obstructive pulmonary diseases. Research in Psychological Health  Journal, Volume 8, Issue 4,  2014, pages 6-7.
Saki M., Jariani M, Safa M, farhadi A, Ghasemi F, Badrizadeh A, et al. The effective family and personality factors on felony in adolescent felons of Khorramabad house of correction. Journal of Yafteh, Volume 11, Issue 2, pages 11-20.
Safa M., Mahmudi Gh A, Najafi Zadeh K, Ghassem Boroujerdi K, Khodami Vishteh HR. Psychological factors and Confounding Factors in Lung and Heart Transplant Candidate Patients referring to Massih Daneshvari Hospital. Scientific Journal of forensic medicine, Volume 21, Issue 3, 2015, pages 179-188.