متن هدر فارسی

اطلاعات اشخاص

دکتر زهره

داورزنی

متخصص جراحی عمومی

گذرانددوره تکمیلی پستان و لیزر

آدرس مطب :کامرانیه -چیذر -میدان ندا - کلینیک ندا -طبقه 4

تلفن:  22230729