متن هدر فارسی

اطلاعات اشخاص

دکتر محمد علی

حاتمیان

متخصص ارتوپدی

متخصص ارتوپدی

آدرس مطب: میدان نوبنیاد - خیابان لتگری - جنب کوچه لک پور  پلاک 2 ساختمان آوا  بهتا طبقه اول 

تلفن :09912899026