متن هدر فارسی

کد شخصنام شخص سمتاطلاعات تماستصویر
944 دکتر سید هادی سادات امینی متخصص پوست و مو
947 دکترخلیل یعقوبی متخصص پوست و مو