متن هدر فارسی

ارتوپدی

کد شخصنام شخصسمتاطلاعات تماستصویر
1009 دکتر سید علی رضا امین جواهری متخصص ارتوپدی(فلوشیپ جراحی لگن و زانو)
پست الکترونیک :
1198 دکتر ابوالفضل اکبری فوق تخصص جراحی ارتوپدی
251 دکتر محمد بیان فر متخصص ارتوپدی
253 دکتر مسعود سماورچی تهرانی متخصص ارتوپدی
263 دکتر محمد علی سازگاری متخصص ارتوپدی
252 دکتر محمدرضا فاخری متخصص ارتوپدی
1032 دکتر سید محسن محمودی متخصص ارتوپدی
254 دکتر میر احمد موسوی فلوشیپ ارتوپدی دست
1010 دکتر علی اکبر همتی متخصص ارتوپدی
925 دکتر غلامرضا مریدی متخصص ارتوپدی
1033 دکتر محمد علی حاتمیان متخصص ارتوپدی
258 دکتر رحمت الله سری متخصص ارتوپدی
1120 دکتر علی عالمی متخصص ارتوپدی
1191 دکتر مسعود تیرگر فاخری متخصص ارتوپدی--فلوشیپ فوق تخصصی جراحی ستون فقرات
275 دکتر محمدرضا میعاد متخصص ارتوپدی- فوق تخصص جراحی پا و مچ پا
276 دکتر حمید نظری زاده ماهانی متخصص ارتوپدی
1122 دکتر فرج الله دهقانی متخصص ارتوپدی
277 دکتر علیرضا وریانی فوق تخصص زانو