متن هدر فارسی

ارتوپدی

کد شخصنام شخصسمتاطلاعات تماستصویر
1009 دکتر سید علی رضا امین جواهری متخصص ارتوپدی(فلوشیپ جراحی لگن و زانو)
پست الکترونیک :
251 دکتر محمد بیان فر متخصص ارتوپدی
253 دکتر مسعود سماورچی تهرانی متخصص ارتوپدی
252 دکتر محمدرضا فاخری متخصص ارتوپدی
1032 دکتر سید محسن محمودی متخصص ارتوپدی
254 دکتر میر احمد موسوی فلوشیپ ارتوپدی دست
1010 دکتر علی اکبر همتی متخصص ارتوپدی
255 دکتر رامین ارژنگ متخصص ارتوپدی
925 دکتر غلامرضا مریدی متخصص ارتوپدی
256 علی رضا حاجی متخصص ارتوپدی
258 دکتر رحمت الله سری متخصص ارتوپدی
1033 دکتر محمد علی حاتمیان متخصص ارتوپدی
259 دکتر حمید رضا سید حسین زاده فلوشیپ آرتروپلاستی هیپ و زانو
1095 دکتر شیرزاد امیری متخصص ارتوپدی
261 دکتر علی عالمی متخصص ارتوپدی
262 دکتر فریبرز عزیزی متخصص ارتوپدی
263 دکتر محمد علی سازگاری متخصص ارتوپدی
264 دکتر سید ناصر غفاری متخصص ارتوپدی
1011 دکتر مهرزاد آریا متخصص ارتوپدی
266 دکتر محمود رضا فیاض فلوشیپ جراحی زانو
267 دکتر منصور قدیری ابیانه متخصص ارتوپدی
268 دکتر غلامرضا قهرمانی متخصص ارتوپدی
269 دکتر سید مرتضی کاظمی متخصص ارتوپدی
270 دکتر محمد حسین کریمی متخصص ارتوپدی
272 دکتر محمد رضا گیتی فلوشیپ جراحی شانه
275 دکتر محمدرضا میعاد متخصص ارتوپدی- فوق تخصص جراحی پا و مچ پا
276 دکتر حمید نظری زاده ماهانی متخصص ارتوپدی
277 دکتر علیرضا وریانی فلوشیپ جراحی زانو