متن هدر فارسی

جراحی عمومی

کد شخصنام شخصسمتاطلاعات تماستصویر
335 دکتر حمیدرضا زمانی (مدیرگروه) فلوشیپ کلورکتال لاپاراسکوپی
966 دکتر محسن روزرخ متخصص جراحی عمومی و فوق تخصص جراحی اطفال
356 دکتر زهره داورزنی متخصص جراحی عمومی
336 دکتر سعید شریفی متخصص جراحی عمومی
1079 دکتر سعید شمس نصرتی جراحی عمومی و لاپاراسکوپیک
337 دکتر شهرام شیرانی فلوشیپ جراحی دست
338 دکتر محمد تقی صالحیان فوق تخصص جراحی عروق
339 دکتر مریم کمالی متخصص جراحی عمومی
340 دکتر سید مهدی موسوی زاده فوق تخصص جراحی پلاستیک، فک و صورت و زیبایی
961 دکترمحمدرضا عبدالحسینی فلوشیپ جراحی درون بین
970 دکتر پیمان علی بیگی متخصص جراحی عمومی
341 دکتر سید مرتضی موسوی نایینی متخصص جراحی عمومی
343 دکتر شروین نجفی زاده فوق تخصص جراحی عروق
342 دکتر حسین مینایی فوق تخصص جراحی عروق
344 دکتر طیبه نیکو خرسند متخصص جراحی عمومی
345 زهره اجتهد متخصص جراحی عمومی
347 دکتر مهرداد ایزدی فوق تخصص جراحی اطفال
972 دکتر محسن ایزدی فوق تخصص جراحی زیبایی
355 دکتر جلال الدین خوشنویس فوق تخصص جراحی عروق
359 دکتر محمد دیهول متخصص جراحی عمومی
361 دکتر رامین زیادلو متخصص جراحی عمومی
362 دکتر احمد رضا سروش متخصص جراحی عمومی
366 دکتر مهدی فشارکی زاده فلوشیپ جراحی کولون و رکتوم
368 دکتر حسن کرانی متخصص جراحی عمومی
372 دکتر سید مهدی موسوی متخصص جراحی عمومی
374 دکتر محمد هادی زاده فلوشیپ جراحی برست