متن هدر فارسی

اطفال

نام شخصسمتاطلاعات تماستصویر
دکتر فرحناز صنیعی (مدیر گروه) متخصص اطفال
دکتر سهیلا خلیل زاده فوق تخصص ریه اطفال
دکتر رامین هراتی متخصص اطفال
دکتر خدیجه دانشجو فوق تخصص عفونی اطفال
دکتر سیما بهرامی متخصص اطفال
دکتر مریم شهرکی زاهدانی متخصص اطفال
دکتر منوچهر عسگری فوق تخصص نوزادان
دکتر فهیمه شاهمیری متخصص اطفال
دکتر فریدون آشنائی فوق تخصص قلب کودکان - متخصص کودکان و نوزادان
دکتر سامیه قادری متخصص اطفال
دکترابوالحسن مصاحب متخصص اطفال
دکتر مازیار ترخانی متخصص اطفال
دکتر وحید قاهری شرقی متخصص اطفال
دکتر حسام دانش آموز فوق تخصص قلب اطفال
دکتر وفا قربان صباغ متخصص اطفال
دکتر سیده صابره موسوی خورشیدی متخصص اطفال
دکتر نرجس نعیمی پور متخصص اطفال
دکتر وجیهه غنایی متخصص اطفال