متن هدر فارسی

اطفال

نام شخصسمتاطلاعات تماستصویر
دکترابوالحسن مصاحب (مدیرگروه) متخصص اطفال
دکتر قاسم بیانی متخصص اطفال
دکتر سهیلا خلیل زاده فوق تخصص ریه اطفال
دکتر فرحناز صنیعی متخصص اطفال
دکتر رامین هراتی متخصص اطفال
دکتر سعید انوری فوق تخصص اعصاب اطفال
دکتر آزاده افشین متخصص اطفال
دکتر خدیجه دانشجو فوق تخصص عفونی اطفال
دکتر سید محمد رضا رضوی فوق تخصص کلیه اطفال
دکترسید نصرت الله سید شهابی فوق تخصص اعصاب اطفال
دکتر حسین سلطان علیان متخصص اطفال
دکتر مریم شهرکی زاهدانی متخصص اطفال
دکتر محمد رضا علایی فوق تخصص غدد اطفال
دکتر منوچهر عسگری فوق تخصص نوزادان
دکتر کوروش علیزاده فوق تخصص کلیه اطفال
دکتر داریوش فهیمی فوق تخصص کلیه اطفال
دکتر عبدالرحیم قاسمی فوق تخصص قلب اطفال
دکترعلی ناصح فوق تخصص نوزادان
دکترعلی عمادالدین متخصص اطفال
دکتر مریم رجب نژاد متخصص اطفال
دکتر مازیار ترخانی متخصص اطفال
دکتر محمد روحی زاده متخصص اطفال
دکتر زینب ذاکر متخصص اطفال
دکتر سهراب خزاعی متخصص اطفال
دکتر هانیه جعفریه متخصص اطفال
دکتر وفا قربان صباغ متخصص اطفال
دکتر سیده صابره موسوی خورشیدی متخصص اطفال
دکتر نرجس نعیمی پور متخصص اطفال