متن هدر فارسی

احداث قالی¬شویی سیل زدگان لرستان(پلدختر)

  خسارت های  حوادث غیر مترقبه ، بنیان خانواده ها را سست می نماید . گروه درمانی نیکان در کمپین من خواب نیستم حضور هوشیارانه و هوشمندانه خود را ، در تمامی حوادثی که خانمان و جان هموطنان را مورد هدف قرار میدهد ، مسئولیت خویش دانسته و دوشادوش سایر سازمان ها و ارگانها و نهادهای مردمی برای حل مشکلات گام برمیدارد.

با همین هدف پس از رخداد سیلاب و خسارت ناشی از بارانهای سیل آسای فروردین ماه 1398در بسیاری از استان های کشور ؛بعد از بررسی های اولیه، شهر پلدختر در استان لرستان به عنوان جغرافیای امدادرسانی انتخاب گردید. کمک به "احیای مجدد داشته های ارزشمند از دست رفته هموطنان آسیب دیده "به عنوان محور فعالیت ها تعیین گردید. از آنجایی که فرش های منازل در سیل ها به دلیل ورود گل ولای در تار و پودها قابل استفاده نبوده و علاوه بر از دست رفتن سرمایه خانواده ها، موجب افزایش آلودگی محیط زیستی نیز می گردید؛ احیای فرش های خانگی هموطنان سیل زده ؛  رویکرد کمک رسانی گروه درمانی نیکان شد.

کارگاه قالیشویی صلواتی با سرمایه 40 میلیون تومان و حضور 30 نیروی کار بطور شبانه روزی در روستای چشمه شیرین در 5 کیلومتری پلدختر راه اندازی و طی 75 روز بیش از 2500 تخته فرش ، در قالیشویی شسته و تحویل خانوارهای سیل زده گردید .