متن هدر فارسی

توزیع 1000 بسته عیدانه

- نوروز سال97 نیز برای ایلیا و کودکانش متفاوت از سال های پیش بود چرا که به همت نیکان روزگار (خیرین محترم گروه درمانی نیکان) در مراسم استقبال از بهار، لحظات شیرین و دل انگیزی را تجربه کردند. همچنین با اهدای بسته های مواد غذایی به 1000 خانواده، آنان را نیز در این شادی شریک نمودند.

- در این سال 10بسته  عیدانه به خانواده های بیماران HIV+ تحت پوشش یکی از مراکز بیماریهای رفتاری علوم پزشکی شهید بهشتی قرار گرفت .

- در نوروز سال 98 در کنار کودکان ایلیایی؛ تعداد زیادی از دانش آموزان  مدرسه ابتدایی موسوی  هم بسته های عیدانه را دریافت کردند و 200 دست  لباس های عیدی نیز برای ایشان تهیه گردید.