متن هدر فارسی

در سالهای تحصیلی 98- 1397 و  99- 1398 به همت خیرین (کمپین من خواب نیستم) با اجرای طرح کوله پشتی های دانایی بیش از 2000 کوله پشتی به همراه  لوازم التحریر مورد نیاز  برای دانش آموزان مناطق محروم تهیه و توزیع گردید. (کودکان ایلیا؛ دانش آموزان مدرسه موسوی ؛ کودکان امامزاده یحیی، دانش آموزان مناطق زلزله زده ازگله و سیل زده خوزستان  از این طرح بهره مند شدند