متن هدر فارسی

فرزندان ما در شادگان

گروه درمانی نیکان در راستای مسئولیت اجتماعی خود با همکاری مجتمع فرهنگی خیریه حبیب ابن مظاهر  در روستاهای آبادان از استان خوزستان سرپرستی 100 کودک یتیم را تاکنون بر عهده گرفته است و در همین راستا ماهیانه مبلغی را به عنوان کمک هزینه به حساب کودکان یتیم واریز می­کند.

 

همچنین اهدای ارزاق فصلی  در هر فصل در برنامه خیریه قرار دارد.

 

اهدا ی 100 لوازم التحریر دانایی به 100 دانش آموز تحت پوشش نیز در اواسط شهریور 1399انجام شد.

 
موسسه خیریه حبیب ابن مظاهر