متن هدر فارسی

فرزندان ما در آبادان

 

گروه درمانی نیکان در راستای مسئولیت اجتماعی خود با همکاری مجتمع فرهنگی خیریه امام علی ابن ابی­طالب(ع) در روستاهای آبادان از استان خوزستان سرپرستی 150 کودک یتیم را تاکنون بر عهده گرفته است و در همین راستا ماهیانه مبلغی را به عنوان کمک هزینه به حساب کودکان یتیم واریز می­کند.

 

همچنین اهدای ارزاق فصلی  در هر فصل در برنامه خیریه قرار دارد.

 

اهدا ی 100 کوله پشتی مهربانی به 100 دانش آموز تحت پوشش نیز در اواسط شهریور 1399انجام شد.

 

 

 
   
   

خیریه امام علی ابن ابیطالب(ع)