متن هدر فارسی

نیکان از نگاه بیماران

نامه رضایت

نامه رضایت

نگاه بیماران

نگاه بیماران

نگاه بیماران

نگاه بیماران

نگاه بیماران

نگاه بیماران

نگاه بیماران

نگاه بیماران

نگاه بیماران

نگاه بیماران

نگاه بیماران

نگاه بیماران

نگاه بیماران

نگاه بیماران

نگاه بیماران

نگاه بیماران

صفحه ۱ از ۲ ۲
سید محمد علی امام جمعه
۱۳۹۵/۱۲/۲۴
0
0

بدینوسیله از کلیه کادر بخش ccu و آقایان دکتر آقاجانیان و دکتر میر معصومی در خصوص تلاش برای بهبودی اینجانب تقدیر و تشکر مینمایم


برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.