متن هدر فارسی

ICU-OH


رئیس بخش : دکتر رضا فرحزادی

سر پرستار : پریسا فرهنگ 

شماره مستقیم : 29121133 - 29121122 

موقعیت : طبقه اول

   
      icu oh 

 
بیماران بعد از جراحی قلب باز بزرگسالان بلافاصله به این بخش منتقل می شوند
مراقبت های بیماران در ساعات بحرانی پس از عمل در این بخش صورت می پذیرد .
خدمات بخش  ICU-OH :

مراقبت از بیماران :

 • عمل قلب باز مثل CABG (گرافت بای‌پاس عروق کرونری) 
 • بیماری‌های اکتسابی دریچه قلب مانند stenosis Mitral – نارسائی میترال – تنگی آئورت A/S – نارسایی آئورت 
 • ترمیم نقایص دیواره‌ای قلب (VSD - ASD) 
 • برداشتن آنوریسم بطن 
 • جراحی کاردیومیوپاتی 
 • پریکاردکتومی 
 • جراحی تومور 
 • تامپوناد قلبی 
 • پمپ بالن داخل آئورت IABP
 • Post  PTCA – PTMC – PTPC
 • Post  EPS Ablation
 • پیس دائم