متن هدر فارسی

مدیران و مسولین

نام شخصسمتاطلاعات تماستصویر
دکتر سیروس تابش مدیرعامل بیمارستان
دکتر رضا تقدیر ریاست بیمارستان
مهندس عزیز بیگی بکتاش مشاوره عالی مدیر عامل
دکتر حسین رامندی مدیر امور درمان و رئیس بخش اورژ‍انس
دکتر ناصر صدر ممتاز مدیر اجرایی
محمدرضا صمدی بهرامی مترون - سرپرستار کت لب
دکتر فرید چیت ساز مدیر کلینیکهای تخصصی و پاراکلینیک ها و سردبیر سایت
امید کبیری رئیس حسابداری
دکتر محمد حسین آدابی مشاور مدیرعامل
فاطمه سبزعلی مشاور مدیرعامل
مهندس علی تفرشی سرپرست روابط عمومی - مشاور مدیر عامل در حوزه بازاریابی و برند
دکتر علی باقرنیا کارشناس درمان--, مسئول هماهنگ کننده ایمنی بیمار
دکتر هاله متین رخ مدیر داروخانه
دکتر سهیل مقدادی مسئول آموزش پزشکان
فاطمه طحان سوپروایزر بالینی و اعتباربخشی
اعظم رضوی سوپروایزر بالینی
هلن دلیری سوپروایزر بالینی و کنترل عفونت
فاطمه اسحاقی سوپروایزر بالینی
علیرضا افشار سوپروایزر آموزشی
امیر عباس عبدالحسینی سوپروایزر بالینی
مریم مستجاب سرپرستار اتاق عمل
مهدی سلحشور سرپرستار ICU
پریسا فرهنگ سرپرستار بخش ICU OH
تنی حاتمیان سرپرستار NICU
سجاد بابایی سرپرستار CCU
نازیلا یزدانی سرپرستار بخش سپند
محمد رضا حر سرپرستار سپید
فرانک طباطبایی سرپرستار بخش سپهر
فاطمه امینی سرپرستار بخش ستایش
اعظم شهربویه سرپرستار نوزادان
مهشید مخلصی سرپرستار بلوک زایمان
مهتاب زمانی سرپرستار اورژانس
زهیر غلامیان سرپرستار اسکوپی
فاطمه تربتی فرد سرپرستارکلینیک
آرزو خرمی راد سرپرستار DAYCARE
نگین ایزدپناه سرپرستار بخش POSTCATH
دکتر علیرضا توکلی مدیر بخش پزشکی هسته ای
غزاله روحانی رانکوهی سوپروایزر آزمایشگاه
مهندس عباس صانعی فرد سوپروایزر بخش تصویربرداری
آتوسا افتخاری سوپروایزر MRI
سیما عسگریان مسئول دفتر بهبود کیفیت
رحمان ولیزاده مسئول واحد پذیرش ،ترخیص و بیمه گری
پریسا روحانی مسئ‍‍ول واحد منابع انسانی
مهندس تورج گودرزی مسئول واحد انفورماتیک
معصومه سلطان محمدی طالقانی مسئول واحد بهداشت محیط
مهدی طالبی مسئول تجهیزات پزشکی
ساناز شایسته مسئول واحد بهداشت حرفه ای
فاطمه اسماعیلی مسئول تغذیه و رژیم درمانی
معصومه خسروی مسئول مدارک پزشکی
محمد روغنیان مسئول واحد تدارکات و انبار
فرهاد مجیدی مسئول واحد تاسیسات
مصطفی ورشوچی مسئول مرکز تلفن
رضا فروغی مسئول واحد انتظامات
محمد علی احمدی مسئول واحدکاخداری
جمال نورانی مسئول واحد لندری