متن هدر فارسی

مدیران و مسولین

نام شخصسمتاطلاعات تماستصویر
دکتر سیروس تابش مدیرعامل بیمارستان
دکتر رضا تقدیر ریاست بیمارستان
مهندس عزیز بیگی بکتاش مشاوره عالی مدیر عامل
دکتر حسین رامندی مدیر آزمایشگاه و داروخانه
دکتر ناصر صدر ممتاز مدیر اجرایی
محمدرضا صمدی بهرامی مترون - سرپرستار کت لب
دکتر فرید چیت ساز مدیر کلینیکهای تخصصی و پاراکلینیک ها
امید کبیری رئیس حسابداری
دکتر محمد حسین آدابی مشاور مدیرعامل
مهندس محمد حسین رضایی مشاور مدیر عامل در گروه بیمارستان های نیکان
مهندس علی تفرشی سرپرست روابط عمومی و امور بین الملل - مشاور مدیر عامل در حوزه بازاریابی و برند
فاطمه سبزعلی مشاور مدیرعامل
دکتر علی باقرنیا مدیریت درمان
دکتر هاله متین رخ مدیر داروخانه
دکتر سهیل مقدادی مسئول آموزش پزشکان
مهتاب زمانی سوپروایزر بالینی
فاطمه اسحاقی سوپروایزر بالینی
علیرضا افشار سوپروایزر ارتقا سلامت
پیام عباسی سوپروایزر آموزشی
مریم مستجاب سرپرستار اتاق عمل
مهدی سلحشور سرپرستار ICU
کریم نصیری سرپرستار بخش ICU OH
تنی حاتمیان سرپرستار NICU
امید فقیهی سرپرستار CCU
نازیلا یزدانی سرپرستار بخش سپند
سمیرا هاشمی سرپرستار بخش سپهر
فاطمه امینی سرپرستار بخش ستایش
اعظم شهربویه سرپرستار نوزادان
مهشید مخلصی سرپرستار بلوک زایمان
حسین شریفی سرپرستار اسکوپی
الهام میرزاحسین سرپرستار اورژانس
فاطمه تربتی فرد سرپرستارکلینیک
نگین ایزدپناه سرپرستار بخش POSTCATH
آرزو خرمی راد سوپروایزر کنترل عفونت
دکتر علیرضا توکلی مدیر بخش پزشکی هسته ای
میرزایی سرپرست اورژانس
میثاق تمزار سوپروایزر آزمایشگاه
سید حسن فاتحی سرپرست تصویربرداریMRI
ملیحه طهرانی مسئول دفتر بهبود کیفیت
رحمان ولیزاده مسئول واحد پذیرش ،ترخیص و بیمه گری
دکتر مجید تقدیر مسئول واحد انفورماتیک
معصومه سلطان محمدی طالقانی مسئول واحد بهداشت محیط- سرپرست کاخداری
ساناز شایسته مسئول واحد بهداشت حرفه ای
ندا زمانیان مسئول امور انسانی
صنم کاظمی مسئول تجهیزات پزشکی
معصومه خسروی مسئول مدارک پزشکی
محمد روغنیان مسئول واحد تدارکات و انبار
فرهاد مجیدی مسئول واحد تاسیسات
مصطفی ورشوچی مسئول مرکز تلفن
رضا فروغی مسئول واحد انتظامات
شاهد سهرابی مسئول فیلمبرداری
جمال نورانی مسئول واحد لندری